Άγιος Ευτρόπιος. Μαζί με τους Κλεόνικο και Βασιλίσκο ήσαν από την Αμάσεια, συγγενείς του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος. Βασανίσθηκαν και σταυρώθηκαν επί Διοκλητιανού.

Eutropios the Martyr. He came from Amasia along with Kleonikos and Vasiliskos. They were relatives of Saint Theodore the Tyro. They were tortured and crucified under the reign of king Diocletian.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τὸ τρίστοιχον ἄθροισμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Εὐτρόπιον μέλψωμεν, σὺν Βασιλίσκω ὁμού, τὸν θεῖον Κλεόνικον οὗτοι γὰρ τῆς Τριάδος, τὸ ὑπέρθεον κράτος, ἄθλοις ὑπερφυέσιν, ὠμολόγησαν πάσιν ἡ πάντοτε πρεσβεύουσι, σώζεσθαι ἅπαντας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.