Αλλαγή σελίδας στην Μονή Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και Αγίου Παϊσίου στο St. Andrä am Zicksee της Αυστρίας, σηματοδοτεί η αποδοχή της παραίτησης του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη π. Παϊσίου Jung από την θέση του Ηγουμένου για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας, ο παραιτηθείς «αιτήθηκε την κανονική απόλυσή του από την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας για λόγους υγείας, προκειμένου να αποσυρθεί προς εφησυχασμόν εις μοναστικήν κοινότητα εις ορεινήν περιοχήν εν Βοσνία. Το αίτημά του έγινε δεκτό από την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας και εχορηγήθη εις αυτόν και εις τον Μοναχόν Νεκτάριον κανονική απόλυση και μετάθεση εις την Επισκοπήν Bihaćko-Petrovaćki της Βοσνίας (Πατριαρχείο Σερβίας), όπως αιτήθηκε».

Επίσης στην ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι «την ευθύνη και τα καθήκοντα της ηγουμενίας αρχικώς θα αναλάβει ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος αυτοπροσώπως. Η Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας πληροφορεί επίσης τους πιστούς ότι η μοναστική και ποιμαντική ζωή καθώς και οι δραστηριότητες της Ιεράς Μονής θα συνεχισθούν όπως έχουν προβλεφθεί και οι σχετικές αρμοδιότητες θα ανατεθούν σταδιακά σε νέους υπευθύνους κληρικούς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας:
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Παΐσιος Jung ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἐθελουσίως ἀπὸ τῆς θέσεως Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίου Παϊσίου ἐν St. Andrä am Zicksee καὶ αἰτήθηκε τὴν κανονικὴ ἀπόλυσή του ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας γιὰ λόγους ὑγείας, προκειμένου νὰ ἀποσυρθεῖ πρὸς ἐφησυχασμὸν εἰς μοναστικὴν κοινότητα εἰς ὀρεινὴν περιοχὴν ἐν Βοσνίᾳ. Τὸ αἴτημά του ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας καὶ ἐχορηγήθη εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν Μοναχὸν Νεκτάριον κανονικὴ ἀπόλυση καὶ μετάθεση εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Bihaćko-Petrovaćki τῆς Βοσνίας (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὅπως αἰτήθηκε.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐκφράζουν εὐχαριστίες πρὸς τὸν π. Παΐσιο γιὰ τὴν ἐπὶ ἔτη ποιμαντικὴ καὶ μοναστικὴ διακονία του καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς προσπάθειές του πρὸς ἵδρυση καὶ ἀνάπτυξη τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου (Maria Schutz) ἐν St Andrä am Zicksee καὶ τοῦ εὔχονται πλουσία τὴν εὺλογία καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὴ νέα περίοδο τῆς ζωῆς του.

Τὴν εὐθύνη καὶ τὰ καθήκοντα τῆς ἡγουμενίας ἀρχικῶς θὰ ἀναλάβει ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος αὐτοπροσώπως. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας πληροφορεῖ ἐπίσης τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ μοναστικὴ καὶ ποιμαντικὴ ζωὴ καθὼς καὶ οἱ δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς θὰ συνεχισθοῦν ὅπως ἔχουν προβλεφθεῖ καὶ οἱ σχετικές ἁρμοδιότητες θὰ ἀνατεθοῦν σταδιακὰ σὲ νέους ὑπευθύνους κληρικούς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.