H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσευχομένη για την υγεία του σύμπαντος κόσμου, συνεχίζει την πραγματοποίηση των Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων για την επέτειο των 200 χρόνων από της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και ανακοινώνει ότι την 16η και 17η Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί το 9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, στην Αθήνα, το οποίο έχει ως θέμα: «Τα Οικονομικά του Αγώνα. Η επίτευξη και η αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας».

Το Συνέδριο αποβλέπει στη διερεύνηση της χρηματοδοτήσεως του πολέμου και της οικονομικής οργανώσεως του υπό διαμόρφωση κράτους έως την Καποδιστριακή περίοδο, με τις συνακόλουθες πολιτικές και κοινωνικές ζυμώσεις.

Η δημιουργία οικονομικών θεσμών και μηχανισμών, η οργάνωση της φορολογίας για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών, η εξωτερική οικονομική βοήθεια με τη μορφή των εθνικών δανείων αλλά και των εισφορών των Φιλελλήνων και του Παροικιακού Ελληνισμού είναι μερικές από τις πτυχές που θα εξετασθούν.

Η δεύτερη μεγάλη ενότητα του Συνεδρίου επιδιώκει να αναδείξει τις διπλωματικές προσπάθειες των πολιτικών εκπροσώπων της Ελληνικής Επαναστάσεως και κυρίως του Ιωάννου Καποδίστρια για τη διεθνή αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Θα διερευνηθούν οι προθέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, οι αντιθέσεις συμφερόντων, τα Πρωτόκολλα και οι Συνθήκες που καθορίζουν και επισημοποιούν την αναγνώριση της Ελλάδος ως ανεξαρτήτου κράτους, καθώς και ο ρόλος συγκεκριμένων πολιτικών προσωπικοτήτων, εντός και εκτός της Ευρώπης.

Επίσης, η διεθνοποίηση της Ελληνικής Επαναστάσεως και οι σχέσεις της με άλλα Επαναστατικά Κινήματα στην Ευρώπη και την Αμερική πρόκειται να αποτελέσει θεματική του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις καλούνται να κινηθούν γύρω από τους θεματικούς άξονες:

Η οικονομία του πολέμου. Χρηματοδότηση και οργάνωση της πολεμικής προσπάθειας, σε ξηρά και θάλασσα.

Δημόσια οικονομικά της Επαναστατικής και της Καποδιστριακής περιόδου: θεσμοί, μηχανισμοί και κοινωνικές ζυμώσεις.

Τα Εθνικά Δάνεια: η σημασία τους στον Αγώνα και οι συνθήκες εξάρτησης.

Η διεθνοποίηση του Ελληνικού Αγώνα και η αναγνώριση της Ανεξαρτησίας: Πρωτόκολλα, Συνθήκες, σχέσεις με άλλα Επαναστατικά Κινήματα.

Πολιτικές και κοινωνικές ζυμώσεις για την επίτευξη της Ανεξαρτησίας: ο ρόλος και η συνδρομή του Κυβερνήτη Καποδίστρια στην εδραίωση του Ελληνικού Κράτους.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων (υπό μορφή περιλήψεων, όχι εκτενέστερων των 300 λέξεων), καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό αυτών (όχι εκτενέστερο των 200 λέξεων) δέον όπως κατατεθούν στην Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος έως την 15η Μαΐου 2020, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της Ιεράς Συνόδου (Ιωάννου Γενναδίου 14 και Ιασίου 1 Τ.Κ. 11521) ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: bartholomaiosantoniou @yahoo.com – politistikitautotita @yahoo.gr.

Επειδή προγραμματίζεται η έκδοση των Τόμων των Πρακτικών του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου έως το τέλος του 2020, ώστε η σειρά των δέκα Τόμων να είναι έτοιμη προς διάθεση καθ’ όλο το επετειακό έτος του 2021, παρακαλούνται θερμώς οι εισηγητές του Συνεδρίου να καταθέσουν τα πλήρη κείμενά τους σε δημοσιεύσιμη μορφή (δηλαδή με παραπομπές, βιβλιογραφικές αναφορές κ.λπ.) έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να συμπεριληφθούν οι εισηγήσεις τους στον υπό έκδοση Τόμο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7272268, 6983772240

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσευχομένη για την υγεία του σύμπαντος κόσμου, συνεχίζει την πραγματοποίηση των Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων για την επέτειο των 200 χρόνων από της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και ανακοινώνει ότι την 27η και 28η Νοεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, στην Αθήνα, το οποίο έχει ως θέμα: «Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία και την τέχνη»

Το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ολοκληρώνει το πρόγραμμα των δέκα Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα Αυτής από το έτος 2012.

Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου αποτελεί η επίδραση της Επαναστάσεως του 1821, των γεγονότων και των προσωπικοτήτων της στην τέχνη, και ειδικότερα στην λογοτεχνία, αλλά και στις εικαστικές τέχνες, την μουσική, το θέατρο, ακόμη δε και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Το Συνέδριο επιθυμεί να αναδείξει το αποτύπωμα τόσο των επιδράσεων, όσο και των μηνυμάτων του 1821 στην τέχνη και στη κοινωνική, πνευματική και καθημερινή ζωή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 1821 υπήρξε πηγή εμπνεύσεως σε διάφορες πτυχές της ζωής των Ελλήνων, με πιο χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και για ανάλογα κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Αμερική.

Με το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επιθυμούμε να χαρτογραφήσουμε το εύρος και την ποιότητα των επιδράσεων αυτών, συνεχίζοντας και συστηματοποιώντας τη σχετική έρευνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις καλούνται να κινηθούν γύρω από τους θεματικούς άξονες:

Η επίδραση του 1821 στις εικαστικές τέχνες.

Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία) – στα απομνημονεύματα και τις ιστορικές βιογραφίες.

Η επίδραση του 1821 στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η επίδραση του 1821 στη λαϊκή τέχνη και στις επιμέρους εκφράσεις και κατηγορίες της.

Η επίδραση του 1821 στα ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα της Δυτικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων (υπό μορφή περιλήψεων, όχι εκτενέστερων των 300 λέξεων), καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό αυτών(όχι εκτενέστερο των 200 λέξεων) δέον όπως κατατεθούν στην Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος έως την 15η Μαΐου 2020, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της Ιεράς Συνόδου (Ιωάννου Γενναδίου 14 και Ιασίου 1 Τ.Κ. 11521) ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: bartholomaiosantoniou @yahoo.com – politistikitautotita @yahoo.gr.

Επειδή προγραμματίζεται η έκδοση των Τόμων των Πρακτικών του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου έως το τέλος του 2020, ώστε η σειρά των δέκα Τόμων να είναι έτοιμη προς διάθεση καθ’ όλο το επετειακό έτος του 2021, παρακαλούνται θερμώς οι εισηγητές του Συνεδρίου να καταθέσουν τα πλήρη κείμενά τους σε δημοσιεύσιμη μορφή (δηλαδή με παραπομπές, βιβλιογραφικές αναφορές κ.λπ.) έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να συμπεριληφθούν οι εισηγήσεις τους στον υπό έκδοση Τόμο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7272268, 6983772240

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.