Συνέχεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2021. Τὸ πρωὶ μετὰ τὴν θεία Λειτουργία ἔγινε ἁγιασμὸς στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ. Οἱ ἱερεῖς εὐλόγησαν μὲ ἁγιασμὸ τὰ ὀχήματα τῶν ὁδηγῶν, σὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς ὁποίους δόθηκε μία εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:00 μ.μ. ἐτελέσθη Ἱερὸ Εὐχέλαιο χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ρωγῶν κ.κ. Φιλοθέου.

Ἀκολούθησε Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγ. Σπυρίδωνα καὶ ἐτέθη σὲ προσκύνηση ἱερὰ ἐμβάδα τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος.

Στὶς 7:00μ.μ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρνἀβας Θεοχάρης μίλησε μὲ θέμα «Βαδίζοντας στὰ ἴχνη τῶν Ἁγίων».

Ὁ Ἅγ. Πρωτοσύγκελλος, μὲ λόγο περιεκτικὸ καὶ ἐξόχως ἐναργῆ καὶ οὐσιαστικὸ ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του ὑπογραμμίζοντας ὅτι ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ βαδίζουμε στὰ ἴχνη τῶν ἁγίων στὴν πορεία μας πρὸς τὴν οὐράνια βασιλεία. Οἱ ἅγιοι εἶναι φάροι καὶ ὁδοδεῖκτες μας σ’ αὐτὴ τὴν πορεία.

Τὀνισε δὲ ὅτι ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι πολυτέλεια. Εἶναι ἐπιδίωξη κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ ἁγίου Θεοῦ ποὺ μᾶς κάλεσε. «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ Ἅγιός εἰμι». Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Διώκετε τὸν ἁγιασμόν».

Προσπαθῶντας νὰ δώσει τὴν περιγραφὴ τοῦ ἁγίου κατέφυγε στὴ σοφία τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ὅτι τὸν ἅγιο δὲν τὸν καθιστᾶ μόνο ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πάθη ἀλλὰ καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά του καὶ ὁ πλοῦτος τῶν ἔργων του.

Οἱ ἅγιοι ἔχουν μέσα τους τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ δὲν ταράσσονται ἀπὸ μάταιους λογισμούς. Ὅλα αὐτὰ ὅμως τὰ κατόρθωσαν μὲ πολλοὺς ἀγῶνες.

Οἱ ἅγιοι δείχνουν στὴν πράξη τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωση στὸν Θεό. Γίνονται θεοί, κύριοι καὶ βασιλεῖς κατὰ χάριν, ἐπειδὴ νίκησαν τὰ πάθη τους καὶ τήρησαν ἄμωμη τὴν εἰκόνα, καθ’ ἥν ἐπλάσθησαν. Γίνονται φίλοι τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ τηροῦν τὶς ἐντολές του. Γίνονται μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ.

Στὴν συνέχεια ἔδειξε τρεῖς τρόπους μίμησης τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

1ος τρόπος: Ἀρχὴ μιμήσεως, κατὰ τὸν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ, εἶναι τὸ ἅγιο Βάπτισμα, τύπος τῆς ταφῆς καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

Μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα γινόμαστε υἱοὶ κατὰ χάριν. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἀρκετό. Πρέπει νὰ γίνουμε υἱοὶ καὶ ἐνεργείᾳ μὲ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, μὲ τὴν μίμηση τῆς ζωῆς καὶ πολιτείας Του.

Ἡ πορεία πρὸς τὴν μίμηση τοῦ Χριστοῦ συνεχίζεται μὲ τὴν μετάληψη τῆς Θείας Κοινωνίας, ποὺ ἀναδεικνύει ὅσους κοινωνοῦν ἀξίως, κατὰ τὸ δυνατόν, ὅμοιους μὲ τὸν Χριστό. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ σὲ ὅλα τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

2ος τρόπος: Ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ὑπακοῆς μας. Ὁ Κύριος ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου, δείχνοντας καὶ σὲ μᾶς μέχρι ποίου σημείου πρέπει νὰ ὑπακοῦμε στὸν Θεό. Τέτοια ὑπακοὴ ἔδειξαν οἱ μάρτυρες, ποὺ μιμήθηκαν καὶ ἀγάπησαν τὸν Κύριο καὶ γιὰ νὰ μὴν τὸν χάσουν δὲν λογάριασαν οὔτε τὴν ζωή τους.

3ος τρόπος: Μιμούμαστε τὸν Χριστὸ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ θυσιαστικὸ φρόνημα.

Οἱ πατέρες διδάσκουν νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα ἀκόμα καὶ τὸν πεπτωκότα ἄγγελο. Στὴν μέλλουσα βασιλεία ὁ ἄνθρωπος θὰ ἐξετασθεῖ ἄν ἔχει κάποια ὁμοιότητα μὲ τὸν Χριστὸ ὡς υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα.

Καὶ κατέληξε: Ὅποιος θέλει νὰ μιμηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν γῆ, ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ τὴν ἀγάπη του.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς πανδημίας.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Δοξολογία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία. Λειτουργὸς ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὅπως τὸν ἔζησα».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.