Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλόλητα για την εκτέλεση της εργασίας. Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο/ η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία ,θα καταγράφει τα τυπικά προσόντα που διαθέτει ( όπου απαιτείται), οικογενειακή κατάσταση και εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά πριν την πρόσληψή του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : [email protected]
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 1/2/2021, αρχής γενομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chalandri.gr .

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.