Τον κύκλο των πληρωµών του νέου έτους προς τους αγρότες ανοίγει η πίστωση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, η οποία προγραµµατίζεται για την ερχόµενη Πέµπτη 26 του µήνα.

Κλειδώνει η Πέμπτη 26 του μήνα για πληρωμή των 89 εκατ. για αγορά ζωοτροφών, μαζί και οι Σπάνιες Φυλές

Εν τω µεταξύ συνεχίζονται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των προγραµµάτων και της ενιαίας της περσινής χρονιάς, προκειµένου να πληρωθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα όσοι έµειναν εκτός της εξόφλησης του ∆εκεµβρίου. Στις εκκρεµότητες προς τους αγρότες οι Σπάνιες Φυλές, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η πληρωµή τους να γίνει την ερχόµενη εβδοµάδα και το Κοµφούζιο, η πίστωση του οποίου δροµολογείται για µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου, µαζί µε τη διορθωτική για την ενιαία. Κατά τα γνωστά, σειρά θα πάρουν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις, µε στόχο των αρµοδίων να ξεκινήσουν από τα µέσα του επόµενου µήνα.

Η διαδικασία πληρωµής της ενίσχυσης για την αγορά ζωοτροφών ξεκίνησε την περασµένη Πέµπτη, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσίευσε τον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 22, δίνοντας το περιθώριο στους δυνητικούς δικαιούχους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε ενστάσεις και διορθώσεις. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν υπήρχε επίσηµη ανακοίνωση για το περιθώριο ενστάσεων, ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν τη διαδικασία να κρατά 5 ηµερολογιακές ηµέρες, προκειµένου να βγουν οι χρόνοι για την πληρωµή της 26ης Ιανουαρίου.

Να σηµειωθεί ότι στη σχετική εφαρµογή, στους επιλέξιµους παραγωγούς αναγράφεται το τελικό ποσό που θα λάβουν, ενώ αναφέρεται και µια κατηγορία κτηνοτρόφων που απορρίπτονται επειδή έχουν δηλώσει στην Εφορία βασικό ΚΑ∆ γεωργικό, όπως για παράδειγµα ένας αγρότης µε τριφύλλια ή καλαµπόκια, κάτι που είχε επαναληφθεί και κατά την πληρωµή της πρώτης ενίσχυσης των ζωοτροφών, το οποίο κατόπιν τακτοποιήθηκε.

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού µηχανογραφικού ελέγχου επί των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 22 και σύµφωνα µε τη σχετική πρόσκληση µε Αρ. Πρωτ. 3540/15-12-2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτήθηκε προσωρινός πίνακας παραδεκτών και µη αιτήσεων στήριξης».

Να σηµειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, έχουν ήδη λάβει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.

Με 150 πρόβατα, 800 ευρώ ενίσχυση

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

∆ιορθώσεις στο Μητρώο Συνεταιρισµών έως 10/2/2023

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις καλούνται να επανελέγξουν την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και να καταχωρίσουν τυχόν νέα στοιχεία, µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, µετά την παράταση που δόθηκε. Εν τω µεταξύ έχει δοθεί παράταση και στην προθεσµία προσαρµογής
των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισµών µέχρι 11 Μαρτίου.

Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές από την προηγούµενη εγγραφή, οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να υποβληθούν σε pdf τα ακόλουθα:

Επωνυµία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.
Καταστατικό µε εγκριτική απόφαση Εποπτεύουσας αρχής.
Πρακτικό αρχαιρεσιών, µε υπογραφή δικαστικού λειτουργού.
Πρακτικό εκλογής ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου και πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων.
Ύψος συνεταιρικής µερίδας, αποδεικτικό καταβολής της αξίας της και ύψος συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Αριθµό Μελών, όπως προκύπτει από το Βιβλίο Μητρώου Μελών, µε ονοµατεπώνυµο και ΑΦΜ τους.
Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Έκθεση ελέγχου οικονοµικών
Ετήσια έκθεση Εποπτικού Συµβουλίου.
Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου ∆Σ ότι τα µέλη παραδίδουν την παραγωγή ή/ και προµηθεύονται τα εφόδια από το συνεταιρισµό.
Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτή µε άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος.
Φλεβάρη ενστάσεις για παγετό ‘22 σε πορτοκάλια

«Το Φεβρουάριο του 2023 θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσµατα των ενστάσεων που υπέβαλαν οι παραγωγοί πορτοκαλιών της Αργολίδας επί των πορισµάτων ζηµιάς από τον παγετό
του Ιανουαρίου 2023 και µετά θα γίνει η εκκαθάριση των αποζηµιώσεων και οι συµψηφισµοί». Αυτό απάντησε στον βουλευτή Αργολίδας και υπεύθυνο του ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής, Ανδρέα Πουλά, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης, τη ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου, που είχε καταθέσει ο βουλευτής. Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στις παρακρατήσεις ποσών που έγιναν σε παραγωγούς Αργολίδας από τις αποζηµιώσεις που έλαβαν πριν τα Χριστούγεννα για ζηµιές σε βερίκοκα και αφορούσαν τις προκαταβολές που είχαν λάβει από τον ΕΛΓΑ για ζηµιές στα πορτοκάλια από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022, παρά το ότι ακόµη εκκρεµούν οι ενστάσεις, µε τον υπουργό να µην απαντά σχετικά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.