«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Μὲ τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ἀπολυτίκιο τῆς 25ης Μαρτίου, ἐξυμνοῦμε τὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀλλὰ ὅμως, παράλληλα μὲ τὸ μεγάλο αὐτὸ Μυστήριο, δοξολογοῦμε τὸ Θεὸ γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως του 1821, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας. Ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδας γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία, ὡς χριστιανοί, εἶναι μιὰ μεγάλη εὐλογία, εἶναι ἡ παρακαταθήκη ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ προγονοί μας, ἀλλὰ καὶ τὸ χρέος μας πρὸς τὶς ἑπόμενες γενεές.

Ἡ 25η Μαρτίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ κεφαλαίου τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδας. Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ τῆς ἐλευθερίας ἔχει γραφεῖ καὶ θεμελιωθεῖ μὲ τὸ αἷμα τῶν ἡρώων τοῦ ἔπους τοῦ 1821, ἀλλὰ ὅμως συνεχίζει νὰ γράφεται στὶς καρδιὲς τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἔθνος μας ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Τὰ θαυμαστὰ κατορθώματά τῶν ἡρώων τοῦ 1821 εἶναι γνωστὰ σὲ ὅλους μας καὶ ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ κάθε γενιά. Ἐμεῖς, ὡς συνεχιστὲς τῆς παράδοσης τῶν ἡρώων, καλούμαστε σήμερα νὰ γράψουμε τὸ δικό μας κεφάλαιο γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πίστης καὶ τῆς σκέψης, μὲ τοὺς λόγους καὶ τὸν ἀγώνα μας, τὰ ἔργα καὶ τὶς πράξεις μας στὴν προώθηση τῆς ἐλευθερίας γιὰ τὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἐμεῖς, οἱ ἕλληνες ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στὴν χώρα τῆς ἐλευθερίας, τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, ἔχουμε τὸ χρέος νὰ παλέψουμε γιὰ τὸ ἰδεῶδες τῆς ἐλευθερίας στοὺς τόπους τῶν προγόνων μας καὶ σὲ ὅλη τὴ διασπορά ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Καθὼς εἶναι δικαίωμα καὶ χρέος νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι, ἄς ἀγωνιστοῦμε γιὰ αὐτὸ τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἔχει κερδηθεῖ μὲ τὴν αὐτοθυσία τῶν προγόνων μας».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.