Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί ἐφέτος στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἡ διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στήν Σύμη τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ πανηγυρίζων ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος δεσπόζει σέ περίοπτη θέση δεξιά τοῦ γραφικοῦ λιμανιοῦ τοῦ νησιοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτοπρ. Στεφ. Μακρῆ, τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. Ἀντωνίου Μανιᾶ, τῶν λοιπῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου καί τοῦ Διακόνου μας π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τά ἀναλόγια κόσμησαν χοροί Ἱεροψαλτῶν μέ ἐπικεφαλῆς δεξιά τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀγαπητό Μιχελλῆ καί ἀριστερά τόν Ἱεροψάλτη κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας ὁ περικαλλής Θεομητορικός Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν, λαμβάνοντας τήν Χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας, ἡ δραστήρια Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί οἱ εὐσεβεῖς κυρίες τῆς Ἐνορίας, προσέφεραν πρός ὅλους τούς ἐκκλησιαζόμενους – ἀλλά καί πρός ὅλους ἐκείνους τούς πιστούς πού ἔφθαναν μέχρι ἀργά τό βράδυ – ὡς παραδοσιακό κέρασμα, τό συμιακό ἀκούμι.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στόν συγκεκριμένο Ναό, ὁ Πανηγυρικός αὐτός Ἑσπερινός ἀποκτᾶ περισσότερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, μέ τήν διατήρηση τοῦ παλαιοῦ ἐθίμου τῆς φωταψίας τῶν φαναριῶν, τά ὁποῖα ἀπό τό ὑπερυψωμένο προαύλιο δημιουργοῦν ἕνα πραγματικά φαντασμαγορικό θέαμα.

Ἐδῶ καί πολλές γενιές πρίν, ὅταν στό νησί δέν ὑπῆρχε ἀκόμη ἠλεκτρικό ρεῦμα καί τό δίκτυο τοῦ δημοτικοῦ φωτισμοῦ ἦταν ἐλλιπές ἤ καί ἀνύπαρκτο, πολλές ὁμάδες δεκάδων παιδιῶν μέ ἀξιοθαύμαστο ζῆλο καί ἐπιμονή ἑτοίμαζαν ἀπό μέρες αὐτοσχέδια φαναράκια πετρελαίου, χρησιμοποιώντας ἑκατοντάδες τενεκεδένια κουτάκια. Αὐτά τά τοποθετοῦσαν περιμετρικά τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σύμης καί μέχρι τόν πανηγυρίζοντα Ναό, γιά νά τά ἀνάψουν μέ τό πρῶτο σκοτάδι.

Μέ μεγάλη ἐπιμέλεια καί προσοχή τά φαναράκια συντηροῦνταν ἀπό κάθε ὁμάδα τουλάχιστον μέχρι τά μεσάνυχτα, ὥστε νά φωτίζουν τόν δρόμο, διευκολύνοντας ἔτσι μέ τόν καλύτερο τρόπο τούς πιστούς. Ἀναμφίβολα ἐπρόκειτο γιά μιά ἐπαινετή πρακτική ἰδιότυπης κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία διαζωγραφίζει μέ εὔγλωττο τρόπο τήν κοινωνική συνοχή τῆς παραδοσιακῆς Συμαϊκῆς κοινωνίας. Πέραν αὐτοῦ ὅμως, μεταξύ τῶν ὁμάδων ἀναπτυσσόταν καί μιά – ὄχι πάντα – εὐγενής ἅμιλλα, ἕνας ζωηρός συναγωνισμός. Νικοῦσε καί ἦταν θέμα τιμῆς καί ὑπερηφάνιας, ἡ παιδική ὁμάδα, τά φαναράκια τῆς ὁποίας ἔσβηναν τελευταῖα, ὅταν πιά οἱ δυνάμεις τῶν μελῶν της εἶχαν ἀρχίσει νά ἐξασθενοῦν ἀπό τήν ἀϋπνία καί τήν πολύωρη κούραση ἤ καί ὅταν στήν χειρότερη περίπτωση ἡ δυσεύρετη καύσιμη ὕλη ἐξαντλεῖτο.

Ἐπιστρέφοντας στήν ἐφετεινή Πανήγυρη, σημειώνουμε ὅτι τό πρωί τῆς Δευτέρας, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθησε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, συλλειτουργοί τοῦ ὁποίου ἦταν ἅπαντες οἱ Ἐφημέριοι τῆς Σύμης.

Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἔγινε ἡ εὐλόγηση τῶν Ἄρτων. Παρέστησαν οἱ τοπικές Στρατιωτικές, Ἀστυνομικές καί Λιμενικές Ἀρχές, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν συνεχείᾳ μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε καί τιμήθηκε ἡ Ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Συμφώνως μέ τό πρόγραμμα τοῦ Δήμου μας, ὥρα 11:30 ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημη δοξολογία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Νήσου μας. Παρόντες ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί Μέλη αὐτοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Δοξολογίας τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Διευθύντρια τοῦ «Πανορμιτείου» Γυμνασίου Σύμης κ. Εὐδοκία Φωτάρα καί ὁ ἱ. Κλῆρος μέ τίς Ἀρχές, τούς Μαθητές καί τόν Λαό, μετέβησαν στό χῶρο τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων ὅπου ἀνεπέμφθη, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν «πάντων τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν ἀγῶσιν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων» καί κατετέθησαν στεφάνια ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν.

Ἀκολούθησε ἡ παρέλαση ὑπό τούς ἤχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ἐμβατηρίου «Μακεδονία ξακουστή», στό ἄκουσμα τοῦ ὁποίου οἱ περήφανοι Νησιώτες μας πού παρακολουθοῦσαν ξέσπασαν σέ αὐθόρμητα χειροκροτήματα. Τήν παρέλαση ξεκίνησαν οἱ μικροί μαθητές τῶν Νηπιαγωγείων καί ἀκολούθησαν ἐκεῖνοι τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, ἐν συνεχείᾳ τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου καί τῶν Λυκείων τοῦ Νησιοῦ.

Τήν παρέλαση ὁλοκλήρωσαν μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια καί «ἠθικόν ἀκμαιότατον» οἱ μάχιμοι στρατεύσιμοι τοῦ 549 ΤΕ Σύμης, οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει ἔκλεισαν καί τήν ὅλη ἐκδήλωση μέ τήν τελετή «καλύψεως» τῆς Σημαίας, ψάλλοντας τόν Ἐθνικό Ὕμνο.
Ἀκολουθοῦν ἀνά ἑνότητες φωτογραφικά στιγμιότυπα τῶν ἐκδηλώσεων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.