Του Σεβ. Μητροπολίτη Γουμενίσσης κ. Δημητρίου-ΕΝΩ ἡ κοινωνία ψήφισε τίς ἐπιλογές τοῦ αὐτοδιοικητικοῦ, τοῦ περιφερειακοῦ καί τοῦ εὐρωβουλευτικοῦ (ἔμμεσα καί πολιτικοῦ) καί ὁσονούπω θά ψηφίσει τό πολιτικό σκηνικό τῆς χώρας, τώρα πλέον τά παιδιά μας κυρίως (καί ὄχι μόνο) “ψηφίζουν” τήν ἀναπόδραστη ἀγωνία τῶν ἐξετάσεων γιά τό μέλλον τους. Ἐκεῖνα μέν τό ζοῦν ἄμεσα κι ἐπιτακτικά μαζί μέ τούς γονεῖς τους, ἐμεῖς πού περάσαμε ἀπό ἀνάλογες διαδικασίες πολύ-πολύ παλαιότερα τό ζοῦμε φιλοσοφώντας τίς ἀναμνήσεις τῶν μορφωτικῶν μας μεταβιώσεων. Ἡ κοινή πείρα τῆς ἔντασης μᾶς φέρνει πλησιέστερα στήν ψυχολογία τῶν μαθητῶν. Λαχταροῦν νά σχεδιάσουν τή ζωή τους μέ περισσότερα δικαιώματα ἐλευθερίας καί γνώσης, ἐπιστημοσύνης καί ἀναγνώρισης, κατάρτισης καί διεκδίκησης.

Κι ἄς τό γνωρίζουμε ὅλοι πώς τά σημερινά δεδομένα δέν προδικάζουν κάποιο ἀσφαλές ἐργασιακό μέλλον γιά τούς πτυχιούχους τῆς μεταλυκειακῆς ἀνώτερης παιδείας, δίχως τά μεταπτυχιακά ἐργαλεῖα, χωρίς εὐρύτερες ἀκόμη “ἐπικαιροποιητικές” συμπληρωματικές ἐπιδόσεις.

Πάντως, ἡ ἀρξάμενη διαδικασία τῶν ἐξετάσεων συνιστᾶ μιά δοκιμασία κρίσιμη γιά τίς γνώσεις καί τίς ἀντοχές, γιά τήν εὐφυΐα καί τήν ἀποτελεσματικότητα, μιά πολύ λεπτή ἰσορροπία μεταξύ κατάρτισης καί ἐπιτυχίας.

ΑΝΑΜΕΣΑ στή δεοντολογία καί στή συνέπεια, ὅλοι μας τό καταλαβαίνουμε πώς παρεμβάλλεται ἡ στοργή καί ἡ φροντίδα, ἡ διάθεση καί ἡ προσφορά, ἡ αἴσθηση τῆς εὐθύνης καί ἡ ὑπευθυνότητα τῆς προσέγγισης κάθε ἀνθρώπου στίς πιό κρίσιμες διαδικασίες τῆς ζωῆς του.

Μήπως δέν εἶναι τέτοιες οἱ μέρες, οἱ ὧρες, οἱ στιγμές πού περνοῦν τά παιδιά μας στό μαραθώνιο πρός τήν τριτοβάθμια παιδεία;
Πρίν τήν προσδοκώμενη ἐπιδοκιμασία τῆς ἐπιτυχίας, δοκιμάζουν καί δοκιμάζονται πάνω στή λαχτάρα καί στό ἀγώνισμα τῶν διαγωνισμῶν (ἐξετάσεων).

Μέ ἀνοιχτούς τούς ὁρίζοντες ἀπό τήν τόση μορφωτική καί κυρίως τήν προεξεταστική ἑτοιμασία, μέ ἀφημένες τίς συννεφιές νά τίς παραμερίζει τό κοινό τῆς ἀγωνίας καί τοῦ συναγωνισμοῦ.

Δέν εἶναι μόνοι τους, δέν εἶναι λίγοι, εἶναι πολλοί κι ἀπό δίπλα τους, στό πλευρό τους ὅλοι ἐμεῖς οἱ δικοί τους.
Καί πιό δικοί τους (νά τό θυμόμαστε πάντοτε καί νά τό θυμίζουμε μέ μιά φυσικότητα) εἴμαστε ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία, ἡ κλήση κι ἡ προοπτική τοῦ κόσμου.

ΑΥΤΟ ἐπιχειρήθηκε γιά ἄλλη μιά χρονιά στή Μητροπολιτική μας διακονία.

Γιά νά τροφοδοτήσουμε αἰσθητά τή δυναμική τῆς προσευχῆς, πού τόσο πολύ τή χρειάζονται καί οἱ διαγωνιζόμενοι καί οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες καί οἱ καθηγητές εὐρύτερα, σάν εὔχρηστο τρόπο καθημερινῆς συνέχειας.

Γιά νά ἐπιδοτήσουμε ἐμπειρικά τό ἁπλό σταυροκόπημα μιᾶς ἀναιμικῆς “λαογραφικῆς” θρησκευτικότητας, στήν ὁποία κατά κανόνα ἔχει ἐκπέσει τό κοινό θρησκευτικό μας ἔθος καί ἦθος.

Γιά νά “ἀξιοποιήσουμε” ἐπιτέλους ποιμαντ(ορ)ικά κάθε εὐκαιρία ἀνάγκης, γιά νά μεταδώσουμε τήν ἐκκλησιαστικότητα ὡς χάρισμα καί ὡς πίστευμα.

Γιά νά τό ξαναποῦμε στήν πράξη μέ τόν εὔληπτο τρόπο μιᾶς ἀμεσότητας (στήν ἐκζήτηση τοῦ λαοῦ μας καί στή δική μας ἀνταπόκριση) ὅτι ἡ διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου δέν ἐξαντλεῖται σέ ἐλάχιστες τυπικότητες.

Εὑρίσκεται μέν στά ὡριαῖα διαθέσιμα τοῦ λατρευτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἀλλά διατηρεῖται καί φυλάσσεται στήν καθημερινή διάρκεια τῆς ζωῆς σάν κοινό καί κοινωνήσιμο ἦθος.

Ἀντίστοιχα καί ἡ ποιμαντ(ορ)ική φροντίδα γιά κάθε ἄνθρωπο δέν περιορίζεται στίς συνήθεις λατρευτικές συνάξεις τῶν ἰδιαιτέρων ἀπό ἀπόψεως ἑορτῶν, ἡμερῶν τοῦ χρόνου.

Μήπως οἱ καθημερινές καί οἱ ἑσπερινές καί οἱ νυκτερινές (προσ)ευχές τῶν Ἀκολουθιῶν δέν ἀναφέρονται σέ κάθε ἄνθρωπο πού λαχταρᾶ, πού ἐπικαλεῖται στίς ποικίλες ἀνάγκες του, πού ξημερώνεται ἀποζητώντας τό Θεό στίς χρεῖες τῆς ζωῆς του καί τῆς ψυχῆς του;

ΑΥΤΟ λοιπόν κι ἐμεῖς ὑπηρετήσαμε ἄλλη μιά χρονιά κι ἐφέτος, στίς ἐνορίες τῆς Γουμένισσας, τῆς Ἀξιούπολης, τοῦ Πολύκαστρου, τοῦ Εὐρωποῦ, γιά τά παιδιά μας τῆς Γ΄ λυκείου ἐνόψει τῶν ἀρξάμενων ἐξετάσεων.

Τό προαναγγείλαμε στά σχολεῖα καί στούς ἐνοριακούς ναούς καί τίς καθορισμένες μέρες τελέσαμε τόν Ἁγιασμό τῶν προσπαθειῶν καί τῶν ἐλπίδων τους.

Μέ τήν εὔλογα ἐνεργό συμμετοχή τῶν παιδιῶν μας, περιστοιχιζόμενοι ἀπό τούς ἐφημερίους τους καί τούς διακόνους καί τούς ἄλλους βοηθούς μας, ψάλαμε τόν Ἁγιασμό-Παράκληση μέ τά τρισχαριτωμένα ἁγιάσματα τοῦ Σωτηρίου Πάθους, ἀποτμήματα τιμίου ξύλου καί τιμίου ἥλου.

Καί στό τέλος κάθε ἱερᾶς Ἀκολουθίας ραντίσαμε μέ τόν Ἁγιασμό τά παιδιά μας, τούς προτείναμε νά ἀσπασθοῦν εὐλαβικά τό ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, νά νιώσουν οἰκεῖο τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο τῆς μετεχόμενης εὐλογίας-σωτηρίας καί νά ἀποκομίσουν ὑπέρ ἑαυτῶν καί ἀλλήλων τήν πολύτιμη συνήθεια τῆς προσευχῆς, τῆς ἐλπίδας στό Χριστό, τῆς ἀναφορᾶς ὅλου μας τοῦ ἑαυτοῦ καί τῶν θεμιτῶν μας στόχων στόν κατεξοχήν στόχο-νόημα τῆς ζωῆς μας, στή σχέση μας μέ τόν ζῶντα Θεό τῆς ἐκκλησιαστικῆς (καί) πίστεως (καί) ἐμπειρίας.

ΤΩΡΑ πλέον τά συνοδεύουμε μέ τό μεῖζον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀναφορᾶς, μέ τό “ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”, μέσα στήν πληρότητα τῆς λειτουργικῆς ἀναφορᾶς.

Συναγωνιοῦμε πρός τήν ἀγωνία τους, συνελπίζουμε πρός τίς ἐλπίδες τους, συναγωνιζόμεθα μέ τίς προσευχές μας πρός τίς εὐχές τους καί τίς ἐξετάσεις τους.

Καλές ἐπιτυχίες, ἄμεσα καί μακροπρόσθεσμα, ὅπως τό θέλει “ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς εἰς τέλος”.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.