Κα­τά το τρέ­χον σχο­λι­κό έ­τος 2014-2015 και στα πλαί­σι­α των ε­πε­τει­α­κών ε­ορ­τα­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων γι­α τα 190 έ­τη α­πό τη μαρ­τυ­ρι­κή θυ­σί­α των Α­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων (1824-2014), η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, σε συ­νερ­γα­σί­α με τους Σχο­λι­κούς Συμ­βού­λους Πρω­το­βάθ­μι­ας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Εκ­παί­δευ­σης Ρε­θύ­μνου, τον Σχο­λι­κό Σύμ­βου­λο Θε­ο­λό­γων Κρή­της κ. Γε­ώρ­γι­ο Στρι­λιγ­κά και τις Δι­ευ­θύν­σεις Πρω­το­βάθ­μι­ας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Εκ­παί­δευ­σης Ρε­θύ­μνου, πραγ­μα­το­ποί­η­σε δι­α­γω­νι­σμό ζω­γρα­φι­κής γι­α μα­θη­τές Νη­πι­α­γω­γεί­ου και Δη­μο­τι­κού, λο­γο­τε­χνι­κού κει­μέ­νου γι­α μα­θη­τές Γυ­μνα­σί­ου και ψη­φι­α­κής πα­ρου­σί­α­σης γι­α μα­θη­τές Λυ­κεί­ου, με γε­νι­κό θέ­μα: «Οι Τέσ­σε­ρεις Μάρ­τυ­ρες στην ι­στο­ρί­α, την πα­ρά­δο­ση και τη ζω­ή του τό­που μας».

Στην Ορ­γα­νω­τι­κή Ε­πι­τρο­πή έ­λα­βαν μέ­ρος οι Σχο­λι­κοί Σύμ­βου­λοι Πρω­το­βάθ­μι­ας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Εκ­παί­δευ­σης Ρε­θύ­μνου, ο Σχο­λι­κός Σύμ­βου­λος Πλη­ρο­φο­ρι­κής Δυ­τι­κής Κρή­της και ο Σχο­λι­κός Σύμ­βου­λος Θε­ο­λό­γων Κρή­της, οι ο­ποί­οι συγ­κρό­τη­σαν και την Ε­πι­τρο­πή Α­ξι­ο­λό­γη­σης των δη­μι­ουρ­γι­ών των μα­θη­τών.

Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 216 μαθητές από τα παρακάτω Σχολεία του Νομού Ρεθύμνου:
α) Από το 9ο και το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου και από τα Νηπιαγωγεία Αγίας Παρασκευής και Μελάμπων στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για μαθητές Νηπιαγωγείου.
β) Από το 1ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και από τα Δημοτικά Σχολεία Ατσιποπούλου, Γωνιάς, Σπηλίου, Αγίας Γαλήνης και Μελάμπων στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού.
γ) Από το 1ο, 2ο και 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, από το Γυμνάσιο Ατσιποπούλου και από το 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίου.
δ) Από το 2ο ΓΕΛ και από το 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου στο Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές Λυκείου.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, τα οποία έχουν ως εξής:
Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου:
1ο Βραβείο: Γιώργος Καλοειδάς (13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου).
2ο Βραβείο: Αθηνά-Ραφαέλα Μπικάκη (13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου).
3ο Βραβείο: Γιάννα Χαλκιαδάκη (Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής).

Έπαινος Εξαίρετης Διάκρισης απονέμεται στους παρακάτω μαθητές και μαθήτριες από το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, οι οποίοι συμμετείχαν στο Διαγωνισμό με ομαδικό έργο: Βαρδάκη Μήρια, Βινογκράτοβα Βικτώρια, Γιάχαϊ Μελίνα, Γιάχο Λάουρα, Ζαφείρη Φρόσω, Καλλιτσουνάκη Νάντια, Κωνσταντίνου Ζαχαρίας, Μανουσάκης Γιάννης, Πατσάκης Χάρης, Ραπτάκη Ειρήνη, Σελμανάι Μιγκέλ, Σιόρε Άγγελος, Σιόρε Αντρέα, Τζουρμπάκη Θάλεια, Τσομπάι Αλεξάνδρα, Φύτρου Άρτεμις, Χαμογεωργάκης Γιάννης, Χασανάι Αρτενίσα.

Β. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού:
1ο Βραβείο: Καλλιόπη Χριστοφάκη (ΣΤ΄ τά­ξη του Δημοτικού Σχολείου Μελάμπων)
2ο Βραβείο: Καράν Βιρ Σινγκ, Βασίλης Γκάκι, Κεριμάκης Παναγιώτης (ΣΤ΄ τά­ξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου).
3ο Βραβείο: Κωνσταντίνος Κιουπκιολής (Ε΄ τά­ξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου).

Έπαινοι Εξαίρετης Διάκρισης απονέμονται στούς:
Λίλυ Ντάλζιελ (Γ΄ τά­ξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Γαλήνης).
Άννα Χλιαουτάκη και Αργυρώ Ακουμιανάκη (Ε΄ τά­ξη του Δημοτικού Σχολείου Σπηλίου).
Σοφία Κρουσανιωτάκη (Ε΄ τά­ξη του Δημοτικού Σχολείου Σπηλίου).

Γ. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου:
1ο Βραβείο: Αδαμαντία Ράπτη, Αντωνία Φραγγεδάκη, Άρτεμις Τζανακάκη, Χρυσούλα Σιαλγκανίδου, Αργυρή Φραντζεσκάκη (3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου).
2ο Βραβείο: Αγάπη Τζανιδάκη (Α΄ τά­ξη του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).
3ο Βραβείο: Στέλλα Λιμπιτάκη (Γ΄ τά­ξη του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).
Δ. Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου:
1ο Βραβείο: Πέτρος-Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Α΄ τά­ξη του 2ου ΓΕΛ Ρεθύμνου).

Η απονομή των Βραβείων και των Επάθλων στους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν θα γίνει σε ιδιαίτερη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης κατά τον προσεχή εορτασμό της μνήμης των Αγίων, τον Οκτώβριο του 2015, οπότε και θα εκτεθούν όλα τα έργα των μαθητών και των μαθητριών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό.

Επίσης, έχουν εκδοθεί αναμνηστικοί έπαινοι συμμετοχής για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες καθώς και για τα Σχολεία που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό. Οι έπαινοι αυτοί επιδόθηκαν ήδη στα Σχολεία και τους μαθητές τους μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, για μία ακόμη φορά, ευχαριστεί θερμά τις Διευθύνσεις, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Καθηγητές και τους Δασκάλους που συνεργάσθηκαν για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήματος. Ευχαριστεί ακόμη τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοπρόθυμα συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους και όσες διακρίθηκαν. Ευχαριστεί επίσης τον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Κρήτης και Πρόεδρο του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων κ. Γεώργιο Στριλιγκά για την άοκνη στήριξη του εγχειρήματος αυτού. Ιδιαίτερη, τέλος, ευχαριστία εκφράζεται προς τα Σχολεία και τους Εκπαιδευτικούς του τόπου μας που αγκάλιασαν και στήριξαν αυτήν την προσπάθεια.

Σε όλους ευχόμαστε την ευλογία του Θεού με τις πρεσβείες των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, που γεννήθηκαν στις Μέλαμπες και μαρτύρησαν στο Ρέθυμνο πριν από 190 χρόνια, την 28η Οκτωβρίου 1824.
 

Sgourou Stauroula

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.