Του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
Αγαπητοί μου
Συμπρεσβύτεροι αδελφοί,

1. Τώρα το θέρος ιδιαίτερα έρχονται στα ωραία μας χωριά οι αιρετικοί και μάλιστα οι χιλιαστές, για να σπείρουν το δηλητήριο της πλάνης τους. Σείς πρέπει να είστε οι φρουροί της ποίμνης σας και να την διαφυλάττετε από τους εχθρούς της πίστης μας.
Στην παρούσα μου εγκύκλιο θέλω να σας γράψω κάτι που το θεωρώ σοβαρό: Προ ολίγων ετών, μετά από μία επικίνδυνη επίσκεψη των χιλιαστών στα χωριά μας, κατά την οποία αυτοί διένειμαν την Καινή Διαθήκη και τα περιοδικά τους στους χριστιανούς μας, σας απηύθυνα εγκύκλιό μου, στην οποία σας έγραφα να συμβουλεύσετε τους πιστούς να παραδώσουν στο πυρ όλη την προσφορά αυτή των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά.

Ναί, αλλά μεταξύ των χιλιαστικών βιβλίων και φυλλαδίων ήταν και η Καινή Διαθήκη. Καί αυτή λοιπόν να καεί; Έτσι φαινόταν από την Εγκύκλιό μου εκείνη, γιατί έλεγα να παραδοθούν εις το πυρ όλα όσα έδωσαν οι αιρετικοί χιλιαστές στους χριστιανούς μας.
Το έγραφα όμως αυτό, πατέρες μου, επειδή επρόκειτο περί των χιλιαστών. Γιατί οι ψευδομάρτυρες αυτοί του Ιεχωβά, εδώ και χρόνια, έχουν εκδόσει δική τους Καινή Διαθήκη, μεταφρασμένη κατά τις πλάνες τους και παρουσιάζουν το ιερό κείμενο να συμφωνεί απόλυτα με τις αιρέσεις τους. Έτσι λοιπόν η μεταφραση αυτή της Καινής Διαθήκης από τους αρχηγέτες των χιλιαστών πραγματικά θέλει κάψιμο, γιατί μεταφέρει σ᾽ αυτήν όλο το αιρετικό κατασκεύασμα της πλάνης του χιλιασμού.

2. Παλαιότερα όμως οι χιλιαστές χρησιμοποιούσαν για Αγία Γραφή την έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας. Η έκδοση αυτή, και η παλαιοτέρα και η νεωτέρα, έγινε από ορθοδόξους θεολόγους και επομένως την εμπιστευόμεθα. Βέβαια, ουδεμία μετάφραση είναι αλάνθαστη, η δε Εκκλησία μας και αυτήν ακόμη την μετάφραση των Ο΄ δεν την δέχεται ως θεόπνευστη, διότι δεν δύναται να νοηθεί θεοπνευστία στην μετάφραση.

Οι μεταφράσεις λοιπόν της Αγίας Γραφής εκδόσεως Βιβλικής Εταιρείας, ως πονηθείσες υπό Ορθοδόξων – και αυτή του πολυσεβάστου μου Διδασκάλου Β. Βέλλα – είναι αποδεκτές από την Εκκλησία μας. Όταν προ ετών ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός με ερώτησε στον Πανεπιστημιακό χώρο να του δώσω υπεύθυνη γνώμη περί των μεταφράσεων της Παλαιάς Διαθήκης, απήντησα γραπτώς ότι η πιστοτέρα μετάφραση του Εβραικού κειμένου είναι η μετάφραση του Αρχιμ. Νεοφύτου Βάμβα, εκδόσεως Βιβλικής Εταιρείας.
Αν λοιπόν οι επισκέπτες των χωρίων μας χιλιαστές ως Καινή Διαθήκη έδωσαν αυτήν της Βιβλικής Εταιρείας, τότε, Πατέρες μου, αποτελεί μεγάλη μου αμαρτία, διά την οποίαν αιτούμαι συγγνώμην από τον Κύριο, το ότι διά της Εγκυκλίου μου είπα να καεί το ιερό κείμενο μεταφρασθέν εν ορθοδόξω πνεύματι. Ευχαριστώ δε αδελφόν Αρχιερέα Πατέρα, διότι μου υπέδειξε την αμαρτία μου αυτήν. Αλλά έγραψα την εγκύκλιό μου εκείνη, διότι είχα και έχω υπ᾽ όψιν μου ότι ειδικά οι χιλιαστές διαδίδουν την ιδική τους αιρετική μετάφραση στις εξορμήσεις τους.

3. Αλλά και όταν αυτοί (οι χιλιαστές) προσφέρουν ως Καινή Διαθήκη την μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, και τότε ακόμη την παραμορφώνουν, και εξωτερικώς και εσωτερικώς, γιατί σε πολλά σημεία του βιβλίου θέτουν την σφραγίδα τους, την διεύθυνση των συνεδριάσεών τους, και μαθαίνουν λοιπόν έτσι οι χριστιανοί μας τα «στέκια» των χιλιαστικών συγκεντρώσεων από την παραμορφωμένη αυτή Καινή Διαθήκη. Το ίδιο κάνουν και άλλοι αιρετικοί, προτεστάντες, ευαγγελικοί κ.α. Γι’ αυτό, με την εγκύκλιό μου αυτή, Πατέρες, παρακαλώ να λέγετε στους χριστιανούς σας ότι αν οι αιρετικοί τους δίνουν περιοδικά τους και την Καινή Διαθήκη (και της εκδόσεως Βιβλικής Εταιρείας), να τα παραδίδουν όλα, και την Καινή Διαθήκη, σε σας. Σείς τα μεν αιρετικά περιοδικά να τα καταστρέψετε, την Καινή Διαθήκη όμως όχι, αλλά και δεν θα την δίδετε σε κανένα, αν έχει τις σφραγίδες των αιρετικών. Αν δεν έχει την ονομασία και την διεύθυνση των αιρετικών, να την δίδετε. Σας καθιστώ υπευθύνους, όπως και είστε, διά το ποίμνιό Σας.

4. Τα κατηχητικά μας κηρύγματα προ διετίας ήταν ιδιαίτερα δογματικά, για μαθητεία στην ορθόδοξη πίστη μας, και κατ᾽ ανάγκη αναφερόμεθα στον παπισμό, ο οποίος είναι αίρεση, και στον οικουμενισμό, ο οποίος είναι παναίρεση. Η Μητρόπολή μας έχει και νέους ανθρώπους και σοβαρούς επιστήμονες, έχει μορφωμένους κληρικούς, μοναχούς και μοναχές με θεολογικά ενδιαφέροντα, τα οποία μου τα εκδηλώνουν με ερωτήματά τους. Έτσι εγώ υποχρεούμαι να φροντίζω για την διδασκαλία των δογμάτων της πίστης μας αντιτιθεμένη προς την αίρεση. Αυτά τα γράφω για κάποιον δικό μας λαικό, που είπε σε κάποιον Αρχιερέα για μένα, «αμάν αυτός ο δεσπότης με το κήρυγμά του όλο κατά του πάπα». Αυτός βέβαια θα πεί το ίδιο για μένα και για τον λόγο μου όλο για τον Ησαία και όλο για Παράκληση στην Παναγία και όλο για νηστείες.

Σ᾽ αυτόν λοιπόν τον λαικό απαντώ ότι προτιμώ χίλιες φορές να με λέγουν «αντιπαπικό», επειδή επιτίθεμαι συχνά κατά της αίρεσης του παπισμού, παρά, όπως τον Αρχιερέα, στον οποίον με ανέφερε, που δεν ομιλεί καθόλου κατά του πάπα, αλλ᾽ αντίθετα προσπελάζει τους παπικούς, και το ποίμνιό του τον αποκαλεί γι᾽ αυτό «φιλοπαπικό».

Χριστέ και Παναγία μου, πάντα «αντιπαπικός» και ποτέ «φιλοπαπικός»! Η διάπυρη όμως ευχή και προσευχή μας, Πατέρες μου, είναι ο πάπας και όλοι οι παπικοί να μετανοήσουν για τις πλάνες τους και να επανέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από την οποία απεκόπησαν, για να εορτάσει ο ουρανός και η γη και να κατακαούν οι δαίμονες, που πέτυχαν να αποσπάσουν από την Εκκλησία μας τους παλαιούς αυτούς αδελφούς μας και να τους ρίψουν στην πλάνη. Σ᾽ αυτό ακριβώς αποβλέπουν οι διάλογοι της Εκκλησίας μας με τους Καθολικούς και τους άλλους αιρετικούς.
5. Θα παρατηρήσατε όμως Πατέρες, ότι εδώ και καιρό, τα κηρύγματα που λαμβάνετε είναι απλούστερα και αναφέρονται περισσότερο στην πρακτική πνευματική ζωή. Θα συνεχίσουμε το είδος αυτό των κηρυγμάτων μας, χωρίς βέβαια να παραλείπουμε το δόγμα, γιατί σ᾽ αυτό στηρίζεται η πράξη.

Γι’ αυτό και ελέγχουμε το «Φιλιόκβε» των Καθολικών, γιατί μας δείχνει άλλο Τριαδικό Θεό και μας κατευθύνει σε άλλο δρόμο πνευματικής ζωής, και όχι στο δρόμο των αγίων Πατέρων μας, που πάει προς την αγιότητα.

Εύχεσθε υπέρ εμού. Καλή Παναγιά!

Με αγάπη Χριστού και πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας  

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.