Νέες εικόνες αποκαλύπτουν την τεράστια ρωγμή και τον ρυθμό αύξησής του το τελευταίο έτος.

Τους τελευταίους δύο μήνες η ρωγμή έχει αυξηθεί κατά 27 χιλιόμετρα, πολλαπλασιάζοντας τους φόβους των επιστημών ότι είναι έτοιμη να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα παγόβουνα στη σύγχρονη ιστορία.

Από το Δεκέμβριο, η ρωγμή στην επιφάνεια πάγου, Λάρσεν Γ, αυξάνεται κατά περίπου πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου κάθε μέρα.

Το παρακάτω γραφικό δείχνει την αποκόλληση όπως συμβαίνει το τελευταίο έτος.

αποκόλληση παγόβουνου τελευταίο έτος

Η Αποκόλληση του Παγόβουνου το Τελευταίο Έτος

Φανούρης Ευστράτιος