Με αφορμήν εγκύκλιον προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την Κυριακήν των Βαΐων απευθύνομεν μερικά εύλογα ερωτήματα εις τους Ιεράρχας της Κρήτης. Παραθέτομεν μέρος της εγκυκλίου:

«…Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί αυθεντική προέκταση του τρόπου ύπαρξης της Εκκλησίας. «Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία της συνοδικότητος», αναφέρει η πρόσφατη σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος της Μητρός Εκκλησίας. Το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας θεμελιώθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι Απόστολοι σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου «ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό» (Πραξ. 2, 1), αναμένοντες την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η παρακαταθήκη επιβεβαιώθηκε και αναδείχθηκε κατά την Αποστολική Σύνοδο στα τέλη του έτους 48 μ.Χ. και στη συνέχεια αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε με τις επτά μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους…».

Ερωτήματα Ο.Τ.: Από ποία κριτήρια συμπεραίνετε Άγιοι Αρχιερείς ότι η Μ. Σύνοδος είναι «αυθεντική προέκταση του τρόπου ύπαρξης της Εκκλησίας»; Ο τρόπος συγκλήσεως, η θεματολογία, η αγιότης των συμμετεχόντων κ.α. σας παρέχουν τα εχέγγυα ότι πρόκειται έστω περί Συνόδου; Το Φανάρι που ομιλεί περί συνοδικότητος εις την εγκύκλιον απήντησεν εις τας καταγγελίας του «Εθνικού Κήρυκος» προ μόλις μερικών μηνών ότι δεν υφίσταται ψήγμα συνοδικότητος εις το Πατριαρχείον Κων/πόλεως; Αι ενστάσεις προσώπων κύρους δια την Μ. Σύνοδον δεν σας έχουν εμβάλει εις ουδεμίαν αμφιβολίαν;

«Έχουν περάσει πολλοί αιώνες από την τελευταία φορά που συγκλήθηκε Σύνοδος με πανορθόδοξο χαρακτήρα. Το στοιχείο αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο την Εκκλησιαστική και Ιστορική σημασία της αναμενόμενης Συνόδου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Για την προετοιμασία της εργάστηκαν, επί πολλές δεκαετίες, κυρίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μητέρα μας Εκκλησία, σε συνεργασία και συνοδοιπορία με τα ανά τον κόσμον Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Πρόσφατη Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών έλαβε τις τελικές Αποφάσεις γύρω από τις διαδικασίες της σύγκλησης της Συνόδου, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τις κατά τόπους Συνόδους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, η Σεπτή Κορυφή της Πρωτόθρονης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, έχει το προνόμιο και ταυτόχρονα την υψηλή αποστολή να προεδρεύσει στις εργασίες της Συνόδου, στις οποίες θα λάβουν μέρος όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες από ολόκληρο τον κόσμο. Η Αντιπροσωπία κάθε Εκκλησίας θα απαρτίζεται από εικοσιπέντε Ιεράρχες-Μέλη, καθώς επίσης θα μετέχουν επικουρικά ορισμένοι ειδικοί Σύμβουλοι, κληρικοί η λαϊκοί. Συνολικά, οι μετέχοντες στις εργασίες της Συνόδου, αναμένεται να υπερβούν τα πεντακόσια πρόσωπα. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αναλάβει το κόστος της διαμονής των Μελών της στην Κρήτη και δεν επιβαρύνεται οικονομικά η Εκκλησία της Κρήτης».

Ερωτήματα Ο.Τ.: Πως ονομάζετε «Μητέρα Εκκλησία» μία Εκκλησία, εις την οποίαν ανήκετε ολοκληρωτικώς, αφού δεν αποτελείται θυγατέραν αλλά εκκλησιαστικόν εξάρτημα και επαρχίαν της; Η Εκκλησία της Κρήτης δεν είναι αποστολοΐδρυτος και δεν προηγείται κατά πολύ μάλιστα της εμφανίσεως της Εκκλησίας της Κων/πόλεως; Πως είναι δυνατόν η υστέρα χρονικώς να είναι «Μητέρα»; Είναι «Μήτηρ», όταν αστόργως επέλεξε τον τόπον συγκλήσεως δι᾽ επιβολής; Δεν θα συμβάλη εις τα έξοδα του Πατριαρχείου η Εκκλησία της Κρήτης, διότι άλλο επληροφορήθημεν; «Πρωτόθρονη» Εκκλησία τίνος; Ο φιλοπατριαρχικός Καθηγητής κ. Φειδάς γράφει εις την Εκκλ. Ιστορίαν ότι δεν υπάρχει πρώτος εις την Ορθοδοξίαν.

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.