Το Ορθρινό Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Υπαπαντή του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά: Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό. Ορθρινό Ευαγγελικό απόσπασμα κατά την ημέρα εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Ευαγγελικό απόσπασμα (Κυριακής) Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αναγιγνώσκεται από των βημοθύρων. Κανόνες οι εν τω Μηναίω της Θεοτόκου και του Αγίου Ιεράρχου. Καταβασίαι: «Χέρσον αβυσσοτόκον». Στη Λειτουργία μετά την είσοδο το απολυτίκιον του Αγίου και του Ναού. Κοντάκιο: «Ο μήτραν παρθενικήν».

Ευαγγελικό απόσπασμα των Τριών Ιεραρχών. Μετά της εν τω Μηναίω τάξεως. Κανόνες της Θεοτόκου μετά των ειρμών και των Αγίων οι δύο (άνευ ειρμών), ως εις το Μηναίο. Καταβασίαι: «Χέρσον αβυσσοτόκον». Στοιχολογούμεν: «Την τιμιωτέραν» εις ήχον β’ ειρμολογικόν, είτα η θ’ ωδή της Θεοτόκου μετά του ειρμού «Τον εκ του Θεού Θεόν Λόγον», λέγοντες εις τα λοιπά τρία τροπάριαστίχον «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», και οι δύο κανόνες των Αγίων μετά των Μεγαλυναρίων αυτών, ως εν τω Μηναίω. Ο ειρμός «[Θεοτόκε η ελπίς…] Εν νόμου σκιά και γράμματι». Εξαποστειλάρια και αίνοι ως εν τω Μηναίω. Δοξολογία μεγάλη και το β’ απολυτίκιον των Αγίων.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο Κυριακής και κάθε ημέρας από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Ορθρινό Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά Β'(2) 25-32

Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν·
καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.
καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε·
νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.

Γνωρίζετε τι είναι το Εωθινό Ευαγγέλιο;

Νεοελληνική Απόδοση

Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό

Και ιδού ένας άνθρωπος ήταν στην Ιερουσαλήμ που είχε όνομα Συμεών, και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής και περίμενε την παρηγοριά του λαού Ισραήλ, και ήταν επάνω του Πνεύμα Άγιο.
Και του ήταν φανερωμένο από το Πνεύμα το Άγιο ότι δε θα δει το θάνατο πριν δει τον Χριστό του Κυρίου.
Και ήρθε με έμπνευση του Πνεύματος στο ναό. Και ενώ οι γονείς εισήγαγαν το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν αυτοί σύμφωνα με ό,τι στο νόμο είναι συνηθισμένο γι’ αυτό,
τότε αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε:
«Τώρα απολύεις το δούλο σου, Δεσπότη, κατά το λόγο σου με ειρήνη.
Γιατί είδαν τα μάτια μου τη σωτηρία σου,
που ετοίμασες απέναντι στο πρόσωπο όλων των λαών,
φως για αποκάλυψη στα έθνη και δόξα του λαού σου Ισραήλ».

Διαβάστε και δείτε σε βίντεο το Ευαγγέλιο Κυριακής 2 Φεβρουαρίου 2020, κατά την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ευαγγέλιο κατά Λουκά με την παρουσίαση του Ιησού στο ναό και τα παιδικά χρόνια του Ιησού.

Δείτε σε βίντεο για την ιστορία και την επεξήγηση της εικονογραφίας της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού, από τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, Αθανάσιο Μισσό.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.