Ο Απόστολος της Τρίτης 5 Μαρτίου 2024. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος και Οσιομάρτυρας. Ο Άγιος Κόνων ο Κηπουρός. Ο Όσιος Μάρκος ο Ασκητής και Θαυματουργός. Ο Όσιος Μάρκος ο Αθηναίος. Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης. Επιστολές Ιωάννου - Επιστολή Ιωάννη Α': Ποια είναι τα παιδιά του Θεού. Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολές Ιωάννου – Επιστολή Ιωάννη Α’, Γ'(3) 9-22

Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.
ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ.

ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους,
οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.
Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.
πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ μένουσαν.
ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.
ὃς δ᾿ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;
Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.
καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὰς καρδίας ἡμῶν,
ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα.
ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν,
καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν παρ᾿ αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

Διαβάστε επίσης πώς πρέπει να παίρνουμε το Αντίδωρο; Τί πρέπει να γνωρίζουμε;

Νεοελληνική Απόδοση

Ποια είναι τα παιδιά του Θεού

Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία, γιατί σπέρμα Του μέσα σ’ αυτόν μένει. Και δε δύναται να αμαρτάνει, γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί.
Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου: Καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του.

Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό

Γιατί αυτή είναι η παραγγελία που ακούσατε από την αρχή: Να αγαπούμε ο ένας τον άλλο.
Όχι καθώς έκανε ο Κάιν, που ήταν από τον Πονηρό και έσφαξε τον αδελφό του. Και για ποιο λόγο τον έσφαξε; Γιατί τα έργα του ήταν κακά, ενώ του αδελφού του δίκαια.
Και μη θαυμάζετε, αδελφοί, αν σας μισεί ο κόσμος.
Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από το θάνατο στη ζωή, γιατί αγαπούμε τους αδελφούς. Εκείνος που δεν αγαπά μένει στο θάνατο.
Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε ότι κανένας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μέσα του να μένει.
Με αυτό έχουμε γνωρίσει την αγάπη: Με το ότι εκείνος για χάρη μας τη ζωή του τη θυσίασε. Έτσι κι εμείς οφείλουμε για χάρη των αδελφών τις ζωές μας να τις θυσιάσουμε.
Όποιος όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτόν, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα του;
Παιδάκια, ας μην αγαπούμε με λόγια μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια.
Και με αυτό θα γνωρίσουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και μπροστά του θα καθησυχάσουμε την καρδιά μας
σε ό,τι μας κατηγορεί η καρδιά μας. Γιατί μεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα.
Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δε μας κατηγορεί, έχουμε παρρησία προς το Θεό
και ό,τι ζητούμε το λαβαίνουμε από αυτόν, επειδή τις εντολές του τις τηρούμε και τα αρεστά κάνουμε μπροστά του.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Τρίτης 5 Μαρτίου 2024, κατά την εορτή του Αγίου Κόνωνος του Ισαύρου και Οσιομάρτυρα και του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εκ Ραψάνης. Ευαγγέλιο κατά Μάρκο με τον Ιούδα να συμφωνεί να προδώσει τον Ιησού, το Πάσχα με τους μαθητές, την καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας, την προλογή της άρνησης του Πέτρου και την προσευχή στη Γεθσημανή.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον συγκλονιστικό βίο, τη χριστιανική κατήχηση, το μαρτύριο, την φωτοφάνεια στον τάφο του και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Γεωργίου εκ Ραψάνης.

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα ακολουθήστε μας στα Google News.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.