Ο Απόστολος της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Όσιοι Δαλμάτιος, Φαύστος, και Ισαάκιος. Η Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος. Η Οσία Θεοκλητώ η Θαυματουργή. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Κορίνθιους Α': Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου. Σχετικά με τα πνευματικά. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΙΑ'(11) 31-34

εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·
κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.
῞Ωστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε·
εἰ δέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.

Νεοελληνική Απόδοση

Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου

Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δε θα κρινόμασταν.
Όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, παιδευόμαστε, για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο.
Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για το φαγητό, περιμένετε ο ένας τον άλλο.
Αν κάποιος πεινά, στον οίκο του ας τρώει, για να μη συνέρχεστε για καταδίκη σας. Και τα υπόλοιπα, όταν έρθω, θα τα τακτοποιήσω.

Γνωρίζετε ποιες ήταν οι Συνέπειες του Προπατορικού Αμαρτήματος;

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΙΒ'(12) 1-6

Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.
οἴδατε ὅτι, ὅτε ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι.
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.
Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα·
καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος·
καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

Νεοελληνική Απόδοση

Σχετικά με τα πνευματικά

Και σχετικά με τα πνευματικά, αδελφοί, δε θέλω εσείς να έχετε άγνοια.
Ξέρετε ότι, όταν ήσασταν εθνικοί, οδηγούσασταν προς τα είδωλα τα άφωνα σαν να παρασυρόσασταν.
Γι’ αυτό σας γνωρίζω ότι κανείς μιλώντας με Πνεύμα Θεού δε λέει: «Ανάθεμα ο Ιησούς», και κανείς δε δύναται να πει: «Κύριος είναι ο Ιησούς» παρά μόνο με Πνεύμα Άγιο.
Διαιρέσεις λοιπόν χαρισμάτων υπάρχουν, αλλά το ίδιο Πνεύμα.
και διαιρέσεις διακονιών υπάρχουν, αλλά ο ίδιος Κύριος.
και διαιρέσεις ενεργειών υπάρχουν, αλλά ο ίδιος Θεός που ενεργεί τα πάντα σε όλους.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, κατά την εορτή των Οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου και της Αγίας Σαλώμης της Μυροφόρου. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο με τον μεγαλύτερο στη βασιλεία των ουρανών, τα σκάνδαλα και την παραβολή του χαμένου προβάτου.

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα ακολουθήστε μας στα Google News.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.