Ο Απόστολος της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Αγία Ιουλιανή και των συν αυτή 500 Μαρτύρων. Ο Άγιος Θεμιστοκλής ο Μάρτυρας. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Εβραίους: Ο Ιησούς ανώτερος του Μωυσή. Ανάπαυση Σαββάτου για το λαό του Θεού. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εβραίους, Γ'(3) 5-11

καὶ Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων,
Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν.

Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,
μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ,
οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη·
διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπον· ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου·
ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου·

Νεοελληνική Απόδοση

Ο Ιησούς ανώτερος του Μωυσή

Και αφενός ο Μωυσής ήταν πιστός σε όλο τον οίκο του Θεού ως υπηρέτης, για να μαρτυρεί εκείνα που θα λέγονταν,
αφετέρου ο Χριστός είναι πιστός ως Υιός στον οίκο του. Οίκος του είμαστε εμείς, αν βέβαια κατέχουμε την παρρησία και το καύχημα της ελπίδας μέχρι το τέλος σταθερή.

Γνωρίζετε τι είναι τα Ευαγγέλια των Παννυχίδων;

Ανάπαυση Σαββάτου για το λαό του Θεού

Γι’ αυτό, καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιο: Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του,
μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως όταν με παραπικράνατε, κατά την ημέρα του πειρασμού μέσα στην έρημο,
όπου με πείραξαν οι πατέρες σας με δοκιμασία και είδαν τα έργα μου
σαράντα έτη. Γι’ αυτό αγανάκτησα με τη γενεά αυτήν και είπα: «Πάντα πλανιούνται στην καρδιά, και αυτοί δε γνώρισαν τις οδούς μου».
Ώστε ορκίστηκα μέσα στην οργή μου: «Δεν θα εισέλθουν στην ανάπαυσή μου».

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εβραίους, Γ'(3) 17-19

τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ;
τίσι δὲ ὤμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασι;
καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν.

Νεοελληνική Απόδοση

Ανάπαυση Σαββάτου για το λαό του Θεού

Και με ποιους αγανάκτησε σαράντα έτη; Όχι μ’ εκείνους που αμάρτησαν, των οποίων τα νεκρά σώματα έπεσαν στην έρημο;
Και σε ποιους ορκίστηκε πως δε θα εισέλθουν στην ανάπαυσή του παρά σ’ εκείνους που απείθησαν;
Και βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να εισέλθουν εξαιτίας της απιστίας.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020, κατά την εορτή της Αγίας Ιουλιανής και 500 μαρτύρων. Ευαγγέλιο κατά Μάρκο με τα σκάνδαλα και περί διαζυγίου.

21 Δεκεμβρίου τιμάται από τις ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και ο Όσιος Προκόπιος ο εκ Βιάτκας ο δια Χριστόν σαλός. Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον βίο, τη δια Χριστόν σαλότητα, το προορατικό χάρισμα, τα θαυμαστά γεγονότα, τη κοίμηση και το Απολυτίκιο του Οσίου Προκοπίου εκ Βιάτκας.

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα ακολουθήστε μας στα Google News.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (4 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.