Ο Απόστολος της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου 2018. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Εφεσίους: Προσευχή. Από το θάνατο στη ζωή. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Διαβάστε το Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εφεσιους, Α'(1) 22-23

καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,
ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου.

Νεοελληνική Απόδοση

Προσευχή

Και όλα τα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έδωσε κεφαλή πάνω σε καθέναν στην εκκλησία,
η οποία είναι το σώμα του, το συμπλήρωμα εκείνου που συμπληρώνει/ τα πάντα σε όλους.

Αναφορά περί Πίστεως που εορτάζει σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου (Αγία Σοφία και οι 3 θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη), υπάρχει στο χθεσινό Αποστολικό ανάγνωσμα 16 Σεπτεμβρίου (προς Γαλατάς: 2, 20).

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εφεσιους, Β'(2) 1-3

Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις,
ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·
ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί·

Νεοελληνική Απόδοση

Από το θάνατο στη ζωή

Και ζωοποίησε εσάς που ήσασταν νεκροί στα παραπτώματα και στις αμαρτίες σας,
στις οποίες κάποτε περπατήσατε σύμφωνα με τη νοοτροπία της εποχής του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, το πνεύμα που τώρα ενεργεί μεταξύ των γιων της απείθειας.
Μεταξύ των οποίων και εμείς όλοι συμπεριφερθήκαμε κάποτε με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των διανοιών μας, και ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής όπως και οι λοιποί.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα τιμής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης. Κατά Λουκάν, η βάπτιση του Ιησού.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.