Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Φεβρουαρίου 2019. Απόδοση της Εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Νικηφόρος ο Μάρτυρας. Ο Άγιος Μάρκελλος ο Μάρτυρας και Επίσκοπος Σικελίας. Ο Άγιος Φιλάγριος ο Επίσκοπος Κύπρου και ο Παγκράτιος ο Επίσκοπος Ταυρομενίου. Κατά Λουκά: Λόγοι του Ιησού. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΖ'(17) 3-10

προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ·
καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρός σε λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.
Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ· πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
εἶπε δὲ ὁ Κύριος· εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ, εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
ἀλλ᾿ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ· ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα; οὐ δοκῶ.
οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

Γνωρίζετε ποιες είναι οι δέκα εντολές του Κυρίου;

Νεοελληνική Απόδοση

Λόγοι του Ιησού

Προσέχετε τους εαυτούς σας. Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, άφησέ του.
Και αν εφτά φορές την ημέρα αμαρτήσει σ’ εσένα και εφτά φορές επιστρέψει προς εσένα, λέγοντας: Μετανοώ, να του αφήσεις».
Και τότε είπαν οι απόστολοι στον Κύριο: «Πρόσθεσέ μας πίστη».
Είπε όμως ο Κύριος: «Αν έχετε πίστη σαν κόκκο σιναπιού, θα λέγατε στη συκαμινιά αυτή: Ξεριζώσου και φυτέψου μέσα στη θάλασσα – και θα σας υπάκουε».
«Ποιος λοιπόν από εσάς, αν έχει δούλο που οργώνει ή βόσκει, όταν αυτός εισέλθει στην οικία από τον αγρό, θα του πει: Αμέσως πέρασε και κάθισε, για να φας;
Αλλά αντίθετα δε θα του πει: Ετοίμασε τι να δειπνήσω και ζώσου γύρω την ποδιά να με διακονείς, ωσότου φάω και πιω, και μετά από αυτά θα φας και θα πιεις εσύ;
Μήπως έχει χάρη στο δούλο, επειδή έκανε αυτά που τον διέταξε;
Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα αυτά που σας διέταξαν, να λέτε: Δούλοι άχρηστοι είμαστε. αυτό που οφείλαμε να κάνουμε έχουμε κάνει».

9 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου του Μάρτυρα. Διαβάστε για το θαυμαστό βίο και το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Νικηφόρου.

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.