Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Νοεμβρίου 2018. Αρχή της νηστείας των Χριστουγέννων. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές. Ο Άγιος Θωμάς ο Β' ο νέος και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Κατά Λουκά: Η παραβολή του άδικου οικονόμου. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Σημείωση: 15 Νοεμβρίου άρχεται η νηστεία των Χριστουγέννων.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 1-9

Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.
εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος· τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι·
ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν.
καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγε τῷ πρώτῳ· πόσον ὀφείλεις σὺ τῷ κυρίῳ μου;
ὁ δὲ εἶπεν· ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. καὶ εἶπεν αὐτῷ· δέξαι σου τὸ γράμμα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε· σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν· ἑκατὸν κόρους σίτου. καὶ λέγει αὐτῷ· δέξαι σου τὸ γράμμα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι.
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω· ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.

Γνωρίζετε πως πρέπει να νηστεύουμε κατά την Σαρακοστή των Χριστουγέννων;
Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων από 15 Νοεμβρίου και Σαρακοστή. Τελευταία ημέρα για αποστολή ονομάτων προς μνημόνευση και υγεία στο Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων από Ιερό Ναό Άνω Βαθείας σήμερα.

Νεοελληνική Απόδοση

Η παραβολή του άδικου οικονόμου

Έλεγε μάλιστα και προς τους μαθητές: «Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, που είχε οικονόμο, και αυτός κατηγορήθηκε σε αυτόν πως διασκορπίζει τα υπάρχοντά του.
Και αφού τον φώναξε, του είπε: Γιατί ακούω αυτό για σένα; Απόδωσε το λογαριασμό της οικονομίας σου, γιατί δε δύνασαι πια να είσαι οικονόμος.
Είπε τότε μέσα του ο οικονόμος: Τι να κάνω, επειδή ο κύριός μου αφαιρεί την οικονομία από εμένα; Να σκάβω δεν μπορώ, να ζητιανεύω ντρέπομαι.
Κατάλαβα τι θα κάνω, για να με δεχτούν στους οίκους τους, όταν μετατεθώ από την οικονομία.
Και αφού προσκάλεσε καθέναν ξεχωριστά τους χρεοφειλέτες του δικού του κυρίου, έλεγε στον πρώτο: Πόσο οφείλεις στον κύριό μου;
Αυτός είπε: “Εκατό βάτους λάδι”. Εκείνος του είπε: Δέξου τα γραμμάτιά σου και κάθισε γρήγορα και γράψε πενήντα.
Έπειτα σ’ έναν άλλο είπε: Κι εσύ πόσο οφείλεις; Αυτός είπε: “Εκατό κόρους σιτάρι”. Λέει σ’ αυτόν: Δέξου τα γραμμάτιά σου και γράψε ογδόντα.
Και επαίνεσε ο κύριος τον άδικο οικονόμο, γιατί έκανε φρόνιμα. Γιατί οι γιοι του αιώνα τούτου είναι φρονιμότεροι από τους γιους του φωτός στη δική τους γενιά.
Και εγώ σας λέω: Κάντε φίλους για τους εαυτούς σας από το Μαμμωνά της αδικίας, για να σας δεχτούν στις αιώνιες σκηνές όταν αυτός εκλείψει.»…

Διαβάστε επίσης Σαρανταλείτουργο και Νηστεία Χριστουγέννων 2018: Προετοιμασία, Μετάνοια, Λατρεία από 15 Νοεμβρίου.

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα 14 και 15 Νοεμβρίου 2018 από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Σας ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή Χριστουγέννων και Καλή Δύναμη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.