ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ: Ευαγγέλιο και Απόστολος της Παρασκευής 19 Απριλίου 2024. Ε Εβδομάδα Νηστειών. Ε Χαιρετισμοί της Θεοτόκου - Ακάθιστος Ύμνος. Γιορτή σήμερα: Άγιος Τρύφων και Άγιος Αγαθάγγελος. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν αναγιγνώσκεται Ευαγγελικό ούτε Αποστολικό απόσπασμα.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Ευαγγέλιο Σήμερα

Δεν αναγιγνώσκεται Ευαγγελικό Απόσπασμα.

Απόστολος Σήμερα

Δεν αναγιγνώσκεται Αποστολικό Απόσπασμα.

Ακάθιστος Ύμνος – Πρωτότυπο

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος, λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· Ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Διαβάστε ολόκληρη τoν Ακάθιστο Ύμνο στην Παναγία από το πρωτότυπο.

Ακάθιστος Ύμνος – Απόδοση

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος, λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· Ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!

Σ᾿ ἐσένα τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ ἀποδίδει ἡ Πόλη σου τὴ νίκη
καὶ σοῦ ἐκφράζει Θεοτόκε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες
ποὺ λυτρώθηκε ἀπὸ τὶς συμφορές.
Ἀλλὰ ἐσύ, ποὺ ἡ δύναμή σου εἶναι ἀκατανίκητη,
σῶσε με κι ἐμένα ἀπὸ κάθε εἴδους κινδύνων
γιὰ νὰ σοῦ φωνάζω δυνατά· χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Διαβάστε ολόκληρη τoν Ακάθιστο Ύμνο της Θεοτόκου σε απόδοση Ευαγγέλου Καρακοβούνη.

Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος από τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων της Παρασκευής 19 Απριλίου 2024 19.00 το απόγευμα.

Πως να στείλετε τα ονόματα

Πρώτα εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Γράψτε ονόματα στην Εκκλησία Online μέσω της φόρμας.

Διαβάστε επίσης την γιορτή σήμερα 19 Απριλίου: Άγιος Αγαθάγγελος ο Νεομάρτυρας ο Εσφιγμενίτης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.