-Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ,πρ. Λυκειάρχης

Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες ότι ένα από τα μέτρα που θέλει να πάρει ο υπουργός Παιδείας κύριος Φίλης, για να «αναβαθμίσει» την παιδεία των ελληνοπαίδων, είναι και οι περικοπές σε ορισμένα κεφάλαια του μαθήματος της ελληνικής Ιστορίας.

Θέλω κατ’ αρχήν να επισημάνω ότι τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γενικώς είναι ογκώδη, περιέχουν δηλαδή διδακτέα ύλη, για την οποία ούτε χρόνος να ολοκληρωθεί υπάρχει εντός των ωρολογίων προγραμμάτων, ούτε χρόνος για επαναλήψεις και εργασίες των μαθητών, όπως απαιτεί μια σωστή διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι οι εξετάσεις που προβλέπονται σε οποιαδήποτε διδαχθείσα ύλη, εντός ή εκτός σχολείων, δεν έχουν ως σκοπό την ταλαιπωρία των εξεταζομένων, όπως λαϊκίστικα προβάλλεται και δυστυχώς έχει επικρατήσει ως άποψη. Με την προετοιμασία για τις εξετάσεις δίνεται η ευκαιρία στους εξεταζομένους να επαναλάβουν συνολικά την ύλη που διδάχθηκαν, και επομένως να την κατανοήσουν και να την αφομοιώσουν καλύτερα.

Είναι δηλαδή οι εξετάσεις που διενεργούνται, στα σχολεία και αλλού, μέρος της σωστής και ολοκληρωμένης διδασκαλίας και σε όσα μαθήματα δεν προβλέπονται ή καταργούνται, η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών είναι ημιτελής. Συνεπώς, όσοι μιλούν για κατάργηση εξετάσεων, ή έχουν άγνοια της ανωτέρω βασικής διδακτικής αρχής ή λαϊκίζουν, ή και τα δύο μαζί, όπως φαίνεται ότι τα συνδυάζει ο νυν υπουργός Παιδείας, ο οποίος δεν ξέρω τι άλλο έχει στο μυαλό του.

Είναι βεβαίως ανάγκη να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα πολλών, αν όχι όλων των μαθημάτων, σε ό,τι αφορούν τουλάχιστον τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως προ πολλού έχω δημοσιεύσει στον «Πρωινό Λόγο». Μια τέτοια όμως αλλαγή δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη δουλειά. Αντίθετα απαιτείται συστηματική, επιστημονική και χρονοβόρα προσπάθεια ειδικών και όχι προχειρότητες από οιονδήποτε άσχετο επί του θέματος αυτού.

Ανακοίνωσε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο κύριος υπουργός ότι για το μάθημα της ελληνικής Ιστορίας θα πρέπει να περικοπούν ή να διδάσκονται περιληπτικά και να μην εξετάζονται γραπτώς, τα κεφάλαια που αναφέρονται στους προϊστορικούς πολιτισμούς, κυκλαδικό, μινωικό, μυκηναϊκό, καθώς και τα γεγονότα, άκουσον-άκουσον, της κλασικής περιόδου! Να διδάσκεται δηλαδή πλημμελώς ή καθόλου η περίοδος εκείνη της ελληνικής Ιστορίας κατά την οποία οι Έλληνες δημιούργησαν το παγκοσμίου ακτινοβολίας θαύμα, το οποίο ονομάζεται αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, προς τον οποίο υποκλίνεται όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα και ο οποίος αποτέλεσε τη βάση του σημερινού λεγόμενου δυτικού πολιτισμού!

Είναι οπωσδήποτε αδύνατον να περιγράψει κανείς μέσα σε ένα άρθρο τη σπουδαιότητα των ανωτέρω κεφαλαίων της Ιστορίας και τους λόγους για τους οποίους αυτά, όχι απλώς δεν πρέπει να περικοπούν, αλλά πρέπει να διδάσκονται αναλυτικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, διότι ο πνευματικός πλούτος της ανωτέρω περιόδου είναι ανεξάντλητος και έχει να προσφέρει πολλά και σπουδαία σε όλες τις βαθμίδες και όχι μόνο. Θα επιχειρήσω μόνο να αναφερθώ επιγραμματικά σε ένα μέρος της προσφοράς αυτής στον ελληνισμό, αλλά και στην ανθρωπότητα.

Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες, από τους αρχαίους ακόμη χρόνους, δεν υπήρξαν ποτέ πολυάριθμοι και είναι απορίας άξιον, πώς μετά από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, μετά από αμέτρητες επιδρομές βαρβάρων, μετά από τέσσερις και πλέον αιώνες τουρκοκρατίας, δεν εξαφανίστηκαν ως λαός και ως έθνος, κάτι το οποίο συνέβη σε άλλους λαούς παραπλήσιου αριθμητικού μεγέθους. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ελληνική συνείδηση την οποία δημιούργησαν στους Έλληνες τα μοναδικά στην Ιστορία της ανθρωπότητας επιτεύγματα της ανωτέρω περιόδου της ελληνικής Ιστορίας, την οποία θέλει να διαγράψει ο κύριος υπουργός Παιδείας, και η οποία συνείδηση κράτησε ζωντανούς τους Έλληνες ακόμη και κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων περιόδων της Ιστορίας τους.

Τον πολιτισμό αυτής της περιόδου ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι στα τέλη του Μεσαίωνα, με αποτέλεσμα να επακολουθήσει αλματώδης ώθηση της Ευρώπης και όχι μόνο προς τον πολιτισμό, με γεγονότα-φαινόμενα, όπως η Αναγέννηση της Ευρώπης, ο Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, σε ό,τι δε αφορούσε άμεσα τον υπόδουλο ελληνισμό, ο Νεοελληνικός διαφωτισμός και το κίνημα του φιλελληνισμού, που ξεσήκωσε τους λαούς της Ευρώπης υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία του Αγώνα και στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου καλλιεργήθηκε η ελληνική γλώσσα από τους μεγάλους ποιητές, ρήτορες, ιστορικούς και φιλοσόφους, ώστε να θεωρείται η τελειότερη παγκοσμίως. Δημιουργήθηκαν τόσο ισχυρά θεμέλια, ώστε οι Έλληνες να μην ξεχάσουν ποτέ τη γλώσσα τους σε όλη τη μακραίωνη Ιστορία τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους αυτής. Δεν νομίζω δε, να πιστεύει κανείς ότι θα υπήρχαμε σήμερα ως έθνος και ως κράτος, αν εν τω μεταξύ είχαμε απολέσει τη γλώσσα μας, αν οι πρόγονοί μας, αυτοί τους οποίους θέλει να διαγράψει από την Ιστορία ο κύριος Φίλης, δεν είχαν καλλιεργήσει μια γλώσσα στην οποία θα μπορούσαν να μιλούν και οι θεοί.

Όσοι δε λαοί σήμερα σε όλη την υφήλιο, γνωρίζουν κάτι για Ελλάδα, ότι υπάρχουν Έλληνες και ελληνικό κράτος, το γνωρίζουν από την προσφορά της περιόδου αυτής, την οποία θέλει να διαγράψει ο κύριος Φίλης. Παρατήρησα κάποτε στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας του σουηδικού σχολείου από περιέργεια να δω τι γράφει για την Ιστορία της Ελλάδας, στα κεφάλαια που αφορούσαν την Ιστορία άλλων λαών. Για την Ελλάδα ήταν αφιερωμένες λιγότερο από δέκα μικρές σελίδες και αναφέρονταν αποκλειστικά και μόνο στα κεφάλαια ακριβώς αυτά που θέλει να διαγράψει ο κύριος Φίλης! Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων όλων των πολιτισμένων λαών. Η Ελλάδα είναι γνωστή στους λαούς των πέντε ηπείρων, στο βαθμό που είναι γνωστή, όχι από τη Ρωμαϊκή-Βυζαντινή της Ιστορία ή την Ιστορία των νεοτέρων χρόνων, αλλά από την προσφορά προς την ανθρωπότητα, αυτής της περιόδου που έβαλε στο στόχαστρο για να «βελτιώσει» το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ο κύριος Φίλης. Γίνεται δε κατανοητό εκ των ανωτέρω ότι ο πολιτισμός που δημιούργησαν οι Έλληνες την εν λόγω περίοδο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται.

Τέλος, μετά από πολλές σκέψεις που αφορούν το θέμα αυτό, μένω με την απορία, πώς πέρασε από το μυαλό του κυρίου Φίλη, ουσιαστικά να διαγράψει ό,τι καλύτερο έχει προσφέρει η Ιστορία μας και η παγκόσμια Ιστορία στην ανθρωπότητα; Καταλήγω δε στο συμπέρασμα ότι μόνο ένας που μισεί σφόδρα την Ελλάδα θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο. Έχει παντελή άγνοια του θέματος αυτού ο «κύριος» υπουργός; Μισεί τους Έλληνες; Τι επιδιώκει; Τι ρόλο παίζει;

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.