320 Τζαμιά λειτουργούν εις την Ελλάδα, σχεδόν όλα εις την ορεγομένην από τους νεο-Οθωμανούς Θράκην.

Αι εκλογαί εις ΗΠΑ θα διαδραματίσουν καθοριστικόν ρόλον εις τας εκκλησιαστικάς και πολιτικάς εξελίξεις, καθώς η επικρατεστέρα υποψηφία δια την προεδρίαν κ. Χίλαρυ Κλίντον θα λάβη αποφάσεις δια το μεσανατολικόν, ενώ ήδη έχουν επεμβή οι Ρώσοι. Η Τουρκία, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την θέσιν της Αμερικής, ήδη σχεδιάζει τας κινήσεις της, μέρος των οποίων αποτελεί και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας εις τζαμί.

Το νομοσχέδιον που ήνοιξε τον δρόμον δια την ανέγερσιν του τεμένους εις τας Αθήνας εψηφίσθη το θέρος από την Βουλήν και συγκεκριμένως την 4ην Αυγούστου, ώστε να μη υπάρξουν αντιδράσεις. Υπέρ εψήφισαν οι βουλευταί του ΣΥΡΙΖΑ, της Ν. Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του Ποταμιού και της Ενώσεως Κεντρώων.

Ο νόμος με τον οποίον προσδιωρίσθη ο χώρος του Ελαιώνα δια την ανέγερσιν του τεμένους, όπου θα ανακατασκευασθή ο χώρος της βάσεως του Πολεμικού Ναυτικού, ήτο ο 3512/2006, όταν επικεφαλής εις το υπουργείον Παιδείας ήτο η κ. Μαριέττα Γιαννάκου, η δεξιά Υπουργός που κατήργησε την εξομολόγησιν εις τα σχολεία και τώρα ωρίσθη ως «προσωπάρχης» του κόμματος από τον κ. Κυριάκον Μητσοτάκιν. Με βάσιν την σύμβασιν, η αρχική δαπάνη του έργου, που θα επιβαρύνη το δημόσιον ταμείον, υπελογίζετο εις 964.000 ευρώ, ενώ τώρα ορίζεται εις 715.292,88 και αυξάνεται εις 886.963,17 ευρώ, αν προστεθή ο ΦΠΑ. Η ολοκλήρωσις της κατασκευής του τεμένους και των παρακειμένων γραφείων έχει προγραμματισθή δια τον προσεχή Απρίλιον, παραμονάς του Πάσχα.
Η λειτουργία του τεμένους δεν θα σημάνη την παύσιν λειτουργίας των υπολοίπων λατρευτικών μουσουλμανικών χώρων. Ως έγραψεν η εφημερίς «Έθνος» της 12ης Οκτωβρίου 2016:

«Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αυτό δεν σημαίνει ότι από την επόμενη ημέρα θα κλείσουν δια νόμου τα άτυπα τζαμιά που υπάρχουν στις πόλεις. Προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία όμως θα απαιτηθεί αδειοδότηση, καθώς σήμερα από το σύνολο των 65-67 άτυπων τζαμιών που υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Αττική, τις απαραίτητες άδειες διαθέτουν μόνο τρία».
Είναι όμως αμφίβολον εάν και αυτά τα «άτυπα» θα χρειασθούν τελικώς άδειαν, ως πληροφορούμεθα από την ιστοσελίδα News4.GR της 18ης Οκτωβρίου 2016:

«ο πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων Γιονούς Μοχαμαντί δήλωσε ότι «από μόνο του το τζαμί δεν λέει τίποτα». Από την πλευράν του ζητά να μη κλείσουν τα τζαμιά στην Αθήνα, αν και σπεύδει να συμπληρώσει πως αυτά δεν χρειάζονται άδεια, καθώς λειτουργούν ως πολιτιστικά κέντρα και έτσι θα πρέπει να μείνουν». Το ανησυχητικόν είναι ότι η διδασκαλία ακόμη και εις το νόμιμον τζαμί δεν θα είναι δυνατόν να ελεχθή, ως νομίζουν οι υπέρμαχοι της ανεγέρσεως τεμένους. Ο δημοσιογράφος κ. Τ. Τελλόγλου εις περυσινήν του έρευναν είχε χαρακτηριστικώς γράψει εις την «Καθημερινή» της 22ας Νοεμβρίου 2015:

«Ενώ οι μουσουλμάνοι προσεύχονται, ο υπογράφων συναντά ένα Αιγύπτιο φίλο που ζει 37 χρόνια στη χώρα μας και έρχεται εδώ, για να διδάξει το Κοράνιο,,, κάθε τζαμί μοιάζει με το δικό μας κατηχητικό. Οι σχετικές τάξεις έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και εγείρεται το ερώτημα πως μπορεί να καθορισθεί, με ενιαίο τρόπο, το περιεχόμενο της όλης διαδικασίας. Τα βιβλία για το Κοράνι είναι από τη Σαουδική Αραβία, σε ελληνική και αραβική γλώσσα, αλλά ο «πυρήνας» είναι ο σχολιασμός του. Ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, λέει ότι το κρίσιμο ζήτημα στη διάδοση ακραίων θέσεων σε σχέση με το Ισλάμ δεν έχει να κάνει τόσο με τα τζαμιά…».

Η ηγεσία της Ελλάδος

Προ ενός περίπου έτους είχαν προκαλέσει μεγάλην αίσθησιν αι δήλωσεις του Σεβ. Ηλείας κ. Γερμανού, ο οποίος είχε ταχθή υπέρ της κατασκευής του τεμένους. Συγκεκριμένως ο Σεβασμιώτατος εις ερώτησιν δημοσιογράφου, αν ανησυχή, δια την ανέγερσιν του τεμένους, είχε δηλώσει εις την εφημερίδα «Πατρίς» του Πύργου:

«Λοιπόν, όχι μόνον δεν ανησυχώ, αλλά επιθυμώ να επιτραπή να ανεγερθή τζαμί στην Αθήνα. Τούτο άλλωστε έχει δηλώσει επισήμως και η Ιερά Σύνοδος. Εκείνο που δεν θέλαμε είναι, να μη γίνη στην Ομόνοια η στο Σύνταγμα η όπως στην αρχή ζητούσαν να γίνη εντός του χώρου του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μόνο που εμένα προβληματίζει, όπως και πολλούς άλλους, είναι τούτο: Γιατί να τους δοθή ΔΩΡΕΑΝ οικόπεδο για το Τζαμί και γιατί να ανεγερθή τούτο με δαπάνες του Ελληνικού Κράτους».
Όπως εσχολίαζεν η δημοσιογράφος «ο ίδιος, μάλιστα, «βλέπει» καλές διαθέσεις από την πλευρά του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, όσον αφορά στις σχέσεις της πολιτείας με την Εκκλησία». Έκτοτε πολλά ήλλαξαν. Πολλοί εκ των Ιεραρχών εξέφρασαν με δηλώσεις τους τας επιφυλάξεις τους δια την ανέγερσιν του τεμένους καθώς η εισροή προσφύγων και μεταναστών, εις την πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, αλλά και τα τρομοκρατικά χτυπήματα εις ευρωπαϊκάς πόλεις επροβλημάτισαν αυτούς. Παραλλήλως διεφάνη και η πραγματική πρόθεσις της Κυβερνήσεως έναντι της Εκκλησίας.

Η δεξιά εις την πολιτικήν της αλλά αριστερά εις τας ιδεοληψίας της Κυβέρνησις επιχειρεί να προωθήση εμμέσως ένα κράτος, το οποίον θα τηρή ίσας αποστάσεις από τας θρησκείας εις το πλαίσιον της εξαγγελλομένης ουδετεροθρήσκου πολιτικής τοποθετήσεως, η οποία ήρχισε να εφαρμόζεται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ήτο αξιοσημείωτος κατά τας αρχάς Ιουλίου η επιλογή του Υπουργού Παιδείας αναχωρών βράδυ Σαββάτου από την Μητρόπολιν Αθηνών να κατευθυνθή εις την εορτήν των μουσουλμάνων δια το Ραμαζάνι. Συμφώνως προς την εφημερίδα «Δημοκρατία» της 5ης Ιουλίου:

«Στους ισλαμιστές διοργανωτές της βραδιάς ο κ. Φίλης υποσχέθηκε δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους και νεκροταφείου στην Αθήνα ενώ, έχει υπογράψει και τις εγκυκλίους με τις οποίες νομιμοποιούνται, τρία τζαμιά στην Αθήνα και ένα στη Θήβα».
Η στάσις αυτή του κ. Φίλη δεν ήτο μεμονωμένη από πλευράς της Κυβερνήσεως. Είχαν προηγηθή αι αξιοκατάκριτοι δηλώσεις με αφορμήν την προκλητικήν ανάγνωσιν του Κορανίου εις την Αγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως του υφυπουργού κ. Ξυδάκη ότι «δεν έγινε και τίποτε που διαβάστηκε το Κοράνι στην Αγιά Σοφιά», την οποίαν ηναγκάσθη να ανασκευάση. Η τοποθέτησις αυτή ήτο ενδεικτική της νοοτροπίας της «πρώτης φοράς αριστερά» και προεξώφλει ότι η ανέγερσις του τεμένους ήτο θέμα χρόνου.

Η δικαιολογία άλλωστε είχε ευρεθή προ καιρού… Διαλαλείται μάλιστα έως σήμερον από τα πλέον επίσημα χείλη του υφυπουργού εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη με αναμεταδότην την εφημερίδα-όργανον του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» της 12ης Οκτωβρίου: «Η κατασκευή του τεμένους θα εξασφαλίσει με καλύτερους Όρους τη θρησκευτική δράση και αυτό αποτελεί ευθύνη και μέριμνα της ελληνικής Πολιτείας, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ανεξαρτήτως θρησκείας και σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Συντάγματος αναφορικά με τη θρησκευτική ελευθερία», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. «Επιπλέον θα βάλει τέλος στην αποδυνάμωση της διεθνούς εικόνας και αξιοπιστίας της Χώρας μας τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στους πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς και διεθνή fora».

Συντονισμένος με ακρίβειαν προς αυτήν την γραμμήν ο γενικός γραμματεύς Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας κ. Γ. Καλαντζής θα δηλώση εις το «Έθνος» την 7ην Αυγούστου, δηλ. τας ημέρας που εψηφίσθη η ανέγερσις:
«Σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις για τη θρησκευτική ελευθερία στη Χώρα μας από το 2000 και εξής καταγράφεται ως κατεξοχήν αρνητικό στοιχείο για τη θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα η έλλειψη ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς το γεγονός χρησιμοποιεί και η Τουρκία για τη συστηματική συκοφάντηση της Ελλάδας στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, τον μεγαλύτερο Διεθνή Οργανισμό μετά τον ΟΗΕ».

Είναι απορίας άξιον πως λησμονούν αμφότεροι ότι είχαν δοθή ήδη άδειαι δια τρία τζαμία εις την πρωτεύουσαν, ενώ εις την Ελλάδα λειτουργούν σήμερον περισσότερα από 320 μουσουλμανικά τεμένη, συμφώνως προς επίσημον ανακοίνωσιν της 8ης Ιουνίου 2016 του Υπ. Εξωτερικών! Συνδέουν εσφαλμένως το τέμενος με την θρησκευτικήν ελευθερίαν, όταν κατά τον κ. Γρ. Σουλτάνην εις την ιστοσελίδα crete-news.gr της 9ης Οκτωβρίου 2016:

«το Ιερό Μουσουλμανικό Δίκαιο (Σαρία) αποτελεί τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης και η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία έχει ισχύ- στη Τουρκία έχει καταργηθεί από το 1926- … η Ελλάδα έχει αποδειχθεί υπερβολικά γενναιόδωρη έναντι του Ισλάμ, σε βαθμό που παραβλέπει την αντισυνταγματική καταπάτηση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών στη μουσουλμανική μειονότητα, λόγω της εφαρμογής της Σαρία… Επιπλέον, καθώς οι προθέσεις των ευρωκρατών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα, ως χώρα-αποθήκη μη ειδικευμένου εφεδρικού εργατικού δυναμικού, η ανέγερση τεμένους, λειτουργεί ως ένδειξη αποδοχής του συγκεκριμένου ευρωσχεδίου… η παρουσία μουσουλμανικών θυλάκων σε όλη την επικράτεια, θα έχει ως αποτέλεσμα την εκ των πραγμάτων επέκταση της Σαρία πέραν της Θράκης…»

Αι επιδιώξεις της Τουρκίας

Η αμφισβήτησις το τελευταίον διάστημα της Συνθήκης της Λωζάννης, δηλ. κυρίως του καθεστώτος της Θράκης, από τον πρόεδρον της Τουρκίας προειδοποιεί την Ελλάδα ότι η Τουρκία αναζητεί αφορμάς, δια να εμπλέκεται εις τα εσωτερικά μας ζητήματα. Μία τοιαύτην αφορμήν δίδει και η ανέγερσις του τεμένους. Οφείλομεν να σημειώσωμεν ότι και κατά την δεκαετίαν του 1990 η Τουρκία επεχείρησεν ανεπιτυχώς την επαναλειτουργίαν εις τας Αθήνας του Φετιχιέ τζαμί (Το τζαμί του Πορθητή) και του Τζισδαράκη, εις την πλατείαν Μοναστηρακίου. Τα επεκτατικά αυτά σχέδια μέσω του Ισλάμ ευρίσκονται εις το επίκεντρον των βλέψεων ανασυστάσεως της Οθωμανικής ταυτότητος της γείτονος. Γνώσται των καταστάσεων διαβλέπουν τας κινήσεις του κ. Ερντογάν. Ο κ. Λεωνίδας Κουμάκης έγραψεν εις την ιστοσελίδα voicenews.gr της 22ας Αυγούστου 2016:

«Τα τεμένη είναι οι στρατώνες μας, οι μιναρέδες οι ξιφολόγχες μας, οι θόλοι των τεμενών τα κράνη μας και οι πιστοί μουσουλμάνοι οι στρατιώτες μας». Αυτά έλεγε το 1998 ο σημερινός ψευτο-σουλτάνος της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν και μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς τις επιδιώξεις του, όταν επιμένει ενοχλητικά και φορτικά να «ανεγερθούν τζαμιά» στην Αθήνα. Βιάζεται να εφαρμόσει τις ίδιες ακριβώς μεθοδεύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή της Θράκης με τους ψευτο-μουφτήδες, οι οποίοι χρυσοπληρώνονται και διορίζονται απ’ ευθείας από τα σκοτεινά παρασκήνια της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, «καμουφλάρονται» μάλιστα με οργανωμένες «εκλογές» μέσα σε ξένες χώρες!…

Γιατί πρέπει να επιβάλουμε τους σουνίτες σαν μοναδική έκφραση του μουσουλμανισμού στην Ελλάδα “αποκλείοντας» Σιιίτες, Αλεβίδες, Σουφιστές, Ισμαηλίτες, Αλαουίτες, κ.ο.κ.ε; Μήπως για να ελέγχει καλύτερα η Άγκυρα «τους στρατώνες»;… Αυτοί που αποφάσισαν την ανέγερση μεγάλου τεμένους από το υστέρημα των Ελλήνων που γονατίζουν κάτω από τα ασήκωτα οικονομικά βάρη, σε ποιούς μουσουλμάνους θα το δώσουν; Αν το δώσουν σε όλους, είναι ζήτημα χρόνου να εκδηλωθούν και σε Ελληνικό έδαφος οι αιματηρές αντιθέσεις των διαφορετικών μουσουλμανικών αιρέσεων, αφού οι σουνίτες διεξάγουν σε όλο τον κόσμο ιερό πόλεμο εναντίον των διαφόρων «αποστατών» του Ισλάμ. Αν το δώσουν μόνο σε Σουνίτες (όπως επιβάλλει η Τουρκία) θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά «ανεπίσημα» τζαμιά σε διαμερίσματα, σε υπόγεια και σε αποθήκες για Σιίτες, Αλεβίδες, Σουφιστές, Ισμαηλίτες, Αλαουίτες κ.α. με ανοιχτή λίστα μελών, ΑΦΜ και όλα τα απαραίτητα «νομιμοποιητικά» έγγραφα!».
Οι φόβοι όλων όσων ανησυχούν δι’ εμπλοκήν της Τουρκίας εις το ζήτημα δεν είναι ανυπόστατοι ούτε εικασίαι κινδυνολόγων. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την μουσουλμανικήν κοινότητα της Θράκης, αλλά και τους επιδόξους διαχειριστάς του νέου τεμένους εις τον

Βοτανικόν με τον Ερντογάν. Ως επληροφορήθημεν από δημοσίευμα εις την εφημερίδα «Παραπολιτικά» της 20ης Αυγούστου: «Επίδειξη θράσους έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα οι ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Ροδόπης, Αχμέτ Μέτε και Ιμπραήμ Σερίφ, καθώς επισκέφθηκαν την Άγκυρα και φρόντισαν να συναντηθούν με κορυφαίους παράγοντες της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και ιδιαίτερα του κόμματος του Τ. Ερντογάν, με το οποίο άλλωστε διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις. Οι δύο εγκάθετοι της Τουρκίας στη Θράκη πήραν μέρος σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΡ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εσωτερικών της γείτονος, Εφκάν Αλά, και επισκέφτηκαν τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και τον πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Ισμαήλ Καχραμάν».

Αποκαλυπτικά ήσαν τα όσα εγράφησαν εις την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» της 10ης Ιανουαρίου, δηλ. προ σχεδόν ενός έτους, αλλά κανείς δεν έδωσε τότε την κατάλληλον προσοχήν: «Οι σουνίτες, που ξεπερνούν το 75% των μουσουλμάνων που ζουν στην Αθήνα, θεωρούν πως θα πρέπει να έχουν λόγο και άποψη στη διοίκηση του τεμένους, αλλά ερίζουν για το ποιάς εθνικότητας θα είναι το πρόσωπο αυτό… Ο Ελληνοαιγύπτιος θεολόγος Αχμάντ Ελντίν, επικεφαλής του Συλλόγου Ελ Ραχμάν, θεωρεί ότι μόνο προβλήματα μεταξύ των μουσουλμάνων της Αθήνας θα δημιουργήσει το τέμενος. «Φτιάχνουν ένα τζαμί για όλες τις ομολογίες και μας λένε πως μπορούν να συμπροσεύχονται μαζί σουνίτες, σιίτες κ.α. Εκτός από το θεολογικό πρόβλημα που προκύπτει, θα δημιουργηθεί θέμα και για το ίδιο το κράτος. Επί καθημερινής βάσης θα υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν βρέθηκε κανείς να σκεφτεί αυτό το πρόβλημα;

Η μένουν στις δηλώσεις των ψευτοπροέδρων πως όλοι είμαστε μία χαρούμενη οικογένεια,·» υποστηρίζει ο κ. Ελντίν, στρέφοντας έμμεσα τα πυρά του κατά του προέδρου της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας Ναΐμ Ελγαντούρ, αμφισβητώντας ότι εκπροσωπεί την πλειονότητα των μουσουλμάνων που ζουν στη Χώρα μας… Επίσης ο κ. Ελγαντούρ δέχεται βολές και για τις σχέσεις του με της Άγκυρα. Τον περασμένο Μάϊο, μαζί με της Ελληνίδα σύζυγό του Άννα Στάμου, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ, βρέθηκε στη Θράκη κατά την υποδοχή του γιου του προέδρου της Τουρκίας, Μιτιλάλ Ερντογάν, από τους τουρκόφρονες της μειονότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Ελγαντούρ φίλησε το χέρι του υιού Ερντογάν αποκαλώντας τον «τέκνο του μεγάλου ήρωα του Ισλάμ Ερντογάν».
Υπό το φως αυτών των πληροφοριών λαμβάνει άλλην χροιάν η πρόσφατος πράξις διορισμού μονίμου Ιμάμη εις την Αγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως.

Η Αγία Σοφία είχε μετατραπή εις μουσείον επί καθεστώτος Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε υπογράψει και την Συνθήκην της Λωζάννης. Η ιστοσελίς ensonhaber.com δια τον διορισμόν ενός μονίμου ιμάμη έχει τίτλον «η απόφαση αυτή δεν είναι αρκετή, αλλά είναι ένα βήμα ακόμα». Βήμα προς τα που; Προς την Αθήνα; Ο Ερντογάν έχει την συνήθειαν να προειδοποιή δια τας κινήσεις του. Προ του διορισμού δεν είχε προηγηθή μόνον η ανάγνωσις του Κορανίου εις αυτήν, αλλά και αι μετατροπαί της Αγίας Σοφίας Νίκαιας το 2011 και της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος το 2013 εις τζαμιά. Η κίνησις επομένως μετατροπής εις τζαμί της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, κέντρον της Βυζαντινής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, και η αμφισβήτησις της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία προέβλεπε την παραμονήν εις την Κωνσταντινούπολιν των Ορθοδόξων Ελλήνων, αποστέλλουν ένα μήνυμα προς την Ελλάδα.

Η σπουδαιότης των εκλογών εις ΗΠΑ

Ήδη το ζήτημα της βεβηλώσεως της Αγίας Σοφίας ανέδειξε πόσον καθοριστική είναι η εμπλοκή της Αμερικής εις την Τουρκίαν με τον π. διοικητήν της Κομητείας του Νιου Χαμσάϊρ κ. Κρις Σπύρου να αναγγέλη ότι θα καταφύγη εις τα διεθνή δικαστήρια. Η Ελληνική Κυβέρνησις έχει προσδεθή και αυτή εις το άρμα των ΗΠΑ. Δεν ήτο μόνον η πρόσκλησις εις το ΝΑΤΟ, δια να κάνη περιπολίας εις τα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκίαν, δεν ήτο μόνον το γεγονός ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διατυμπανίζουν ότι η επίσκεψις εις Αθήνας του κ. Ομπάμα –ο οποίος απέστειλεν ευχάς εις τον Πατριάρχην Κων/πόλεως δια τα 25 έτη- αποτελεί επικρότησιν της πολιτικής των, ήρθαν να προστεθούν και τα διαβήματα του Υπ. Εξωτερικών προς τας ΗΠΑ δια την ανάγνωσιν του Κορανίου εντός του Ναού της του Θεού Σοφίας. Ως ενημερώθημεν από αναρτήσεις συνεντεύξεων του κ. Ν. Κοτζιά εις την επίσημον ιστοσελίδα του Υπουργείου της 11ης και 12ης Ιουνίου 2016:

«Εγώ προσπαθώ το θέμα της Αγίας Σοφίας που είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, να το κρατάω διεθνοποιημένο. Και μάλιστα, στους Αμερικάνους από το 1998 το είπα προσωπικά ο ίδιος στον Κλίντον, τότε σε μία συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, που μου είπε ότι «εμείς θα σας ανοίξουμε τη Σχολή της Χάλκης….»… Αλλά μου το είπε ως χάρη, του απάντησα «το εκκλησίασμα το οποίο υπάγεται στον οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, είναι και 7 εκατομμύρια Αμερικάνοι πολίτες και θα έπρεπε να φροντίζεις για την ελευθερία της θρησκείας τους και την ελευθερία της επιμόρφωσης… Κατά συνέπεια η κάθε προσβολή απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφορά και Αμερικάνους πολίτες και νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό είναι ορθό και επιβεβαιώθηκε και από τη δήλωση που έκαναν οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί».

Κινδυνεύει τελικώς το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως; Φαίνεται πως η απάντησις θα εξαρτηθή από τας εκλογάς εις Αμερικήν. Ο Πατριάρχης διατηρεί καλάς σχέσεις με την οικογένειαν Κλίντον, και όπως πρώτος είχε γράψει ο Ο.Τ., ο υιός του π. Αλεξάνδρου Καρλούτσου, που είχεν αναλάβει τα οργανωτικά ζητήματα εις το Κολυμβάριον, έκλινε προς την κ. Χίλαρι. Αι καλαί αυταί σχέσεις επιβεβαιώνονται από το ανακοινωθέν που εξέδωσεν η κυρία Κλίντον δια τα 25 έτη της πατριαρχείας του κ. Βαρθολομαίου:
«»Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, ο κόσμος έχει ευλογηθεί να έχει την πνευματική καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος έκανε πρωτοφανή βήματα, για να εμβαθύνει τη συνεργασία εντός των αυτόνομων Χριστιανικών Εκκλησιών και να καθιερώσει τον διαθρησκευτικό διάλογο με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, καθώς και με την μουσουλμανική και την ιουδαϊκή κοινότητα.

Η Παναγιότητά του εργάζεται ακατάπαυστα για την πρόοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την αποκατάσταση των δεσμών που έχουν ατονήσει με το πέρασμα των αιώνων, μεταξύ των οποίων με την παρουσία του ως πρώτου πνευματικού ηγέτη Ορθόδοξης Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σε ενθρόνιση Πάπα μετά το Σχίσμα και με τη σύγκληση της πρώτης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε 1.200 και πλέον χρόνια.»
Ποίος ο ρόλος της κ. Κλίντον; Ένα νέον πλάνον διανοίγεται εις τον ορίζοντα, εάν εκλεγή ως δεικνύουν και αι δημοσκοπήσεις κατά την ιστοσελίδα netakias.com της 21ης Οκτωβρίου 2016:

«Πριν ο Ερντογάν στείλει τον Μουεζίνη, επικοινώνησε με τον Βαρθολομαίο και του μετέφερε την πρόθεσή του να επιτρέψει την ορθόδοξη λειτουργία μέσα στον ναό εκ περιτροπής με τον Μουεζίνη. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με το σκεπτικό ότι αυτό θα έδινε πρακτικά στον Τούρκο την επίσημη αποδοχή της ορθόδοξου εκκλησίας να βεβηλώνουν τον Ναό οι Μουσουλμάνοι, έστω και εναλλάξ απέρριψε την ύπουλη πρόταση του Ερντογάν… Φυσικά αυτά κάποια στιγμή θα πληρωθούν στον Ερντογάν, γιατί δεν μπορείς να παίζεις σε διπλά και τριπλά ταμπλό με όλους και για πολύ. Το θέμα είναι ποιός κρίκος θα σπάσει πρώτος, το ISIS, οι ΗΠΑ η η Ρωσία. Αν βγει η Κλίντον πρόεδρος, μάλλον η Ρωσία θα σπάσει, γιατί η πρώην πρώτη κυρία έχει καλές σχέσεις με το ISIS και θεωρεί τον ορθόδοξο Πούτιν πιο επικίνδυνο από τους αποκεφαλιστές μουσουλμάνους».

Γιώργος Λακαφώσης
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.