«Εχθές και κατά την διάρκεια της εκπομπής του Ν. Νικολόπουλου, βουλευτή Αχαΐας των ΑΝΕΛ, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» εμφανίστηκε η πρώην βουλευτής Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, εκ Ζαχάρως ορμώμενη, η οποία δημοσίως εξέφρασε την αγανάκτηση της για το ότι ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας δεν έχει χρηματοδοτηθεί ανάλογα με την αξία του από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ «γενναίας» χρηματοδότησης από τον Ηλείο πρώην υπουργό Πολιτισμού έτυχε ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου της πόλης του Πύργου, παρόλο που αποτελεί ήσσονος αξίας και σημασίας μνημείο, κατά την άποψή της. 

Η δημόσια εμφάνιση μιας πρώην βουλευτού Ηλείας αυτού του ήθους και αυτού του ύφους, δημιουργεί βάσιμα ερωτηματικά για το αν πράγματι ενδιαφέρθηκε ποτέ, έστω και κατά την άσκηση των βουλευτικών της καθηκόντων, να ενημερωθεί για τα κονδύλια που το ΥΠ.ΠΟ. έχει διαθέσει για να αναδείξει και να προβάλλει τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκλογική της περιφέρεια.

Εντυπωσιακή όμως είναι η «ενάρετος πονηρία», με την οποία εγκαλεί δήθεν εξ αγαθού συνειδότος την κατά γενική παραδοχή και ομολογία πληθωρική δραστηριότητα του πρώην υπουργού Πολιτισμού, κατά τον χρόνο της θητείας του στο συγκεκριμένο αξίωμα, τόσο εντός όσο και εκτός Ηλείας, επιχειρώντας μάλιστα να καλλιεργήσει καχυποψία για τα άνισα κριτήρια που χρησιμοποίησε στην περίπτωση των δύο μνημείων, του ναού του Επικούριου Απόλλωνα και του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Δύο μνημείων που προέρχονται από διαφορετικές εποχές, αναφέρονται σε διαφορετικά πλαίσια πολιτισμικών αξιών, παρόλο που κινούνται και τα δύο στο χώρο του ιερού.
 

Πλανάται όμως και στις δύο περιπτώσεις πλάνη οικτρά και ασυγχώρητη, γιατί ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και τις εργασίες στερέωσης, ανάδειξης και αποκατάστασης του Επικούριου Απόλλωνα παρέλαβε από τους προκατόχους του σε πλήρη ανάπτυξη και τις συνέχισε με αμείωτους ρυθμούς, εγκρίνοντας κατά τον χρόνο της θητείας του από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας το ποσό των 3.000.000 ευρώ. Αν είχε ενδιαφερθεί η πρώην βουλευτής θα είχε πληροφορηθεί ότι για το συγκεκριμένο μνημείο από το 1990 μέχρι σήμερα, όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί πολιτισμού έκαναν το χρέος τους και μέχρι σήμερα συνεχίζεται ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα εργασιών που τελειώνει το 2015 για να συνεχιστεί στο ΣΕΣ 2014-2019. Σήμερα προχωρούν κανονικά οι εργασίες αποκατάστασης του βορειότερου τμήματος των μακρών πλευρών του ναού, έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ ενώ ήδη πραγματοποιούνται και εργασίες συντήρησης του στεγάστρου του σημαντικότατου αυτού ναού. Επίσης από το 2009, μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ. ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα έλαβε 3.200.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού και του περιβάλλοντος χώρου, ενώ η χρηματοδότηση για την συντήρηση και αποκατάσταση του ναού είναι σταθερή ήδη από τις αρχές του 2000 έως το 2009 με ποσά από 300.000 έως 350.000 από κοινοτικά κονδύλια και από 80.000 έως 100.000 από εθνικούς πόρους κατ’ έτος, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του στεγάστρου.

Θα έπρεπε ακόμα να γνωρίζει αν είχε ενδιαφερθεί η πρώην βουλευτής ότι προϋπόθεση για να ενταχθεί στα κονδύλια του ΕΣΠΑ η αποκατάσταση και η ανάδειξη ενός μνημείου της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η ύπαρξη ώριμων μελετών. Όσες μελέτες βρήκε ο πρώην υπουργός σε κατάσταση ωριμότητας τις ενέταξε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με ευρωπαϊκούς κυρίως πόρους και χωρίς εθνική συμμετοχή πλέον, κάτι που στις δεινές οικονομικές συνθήκες που διέρχεται από το 2009 και εντεύθεν η χώρα αποτελούν ζωογόνο επέμβαση, όχι μόνο στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πόροι τους οποίους δεν θα μπορούσε άλλωστε να έχει χρησιμοποιήσει για κανένα άλλο σκοπό (σχολεία, οδοποιία, έργα υποδομών), όπως συζητείται από αδαείς και ανενημέρωτους (στους οποίους υποθέτω να μην συμπεριλαμβάνεται η κυρία πρώην βουλευτής), εκτός από σκοπούς που είχαν σχέση με την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κατά την διάρκεια του ενός έτους που ο πρώην υπουργός Πολιτισμού υπηρέτησε το ΥΠ.ΠΟ., εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ περίπου 825 έργα σε όλη την Ελλάδα, συνολικού ύψους προϋπολογισμού περίπου 900.000.000 ευρώ.

Δυστυχώς η κυρία πρώην βουλευτής παρά το ενδιαφέρον της για την ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας, των ναών της Αθηνάς και της Αρτέμιδας και των θολωτών τάφων στον Κακόβατο, για τα οποία οψίμως και δημοσίως κόπτεται, δεν φρόντισε κατά την διάρκεια της οκταετούς θητείας της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την ενθάρρυνση εκπόνησης και ωρίμανσης σχετικών μελετών, που όπως προαναφέρθηκε αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα μνημείο στο πρόγραμμα κοινοτικής χρηματοδότησης. Ούτε ποτέ επισκέφτηκε τον πρώην υπουργό Πολιτισμού, για να εκδηλώσει το τόσο ζωηρό ενδιαφέρον της που σήμερα δημοσίως επιδεικνύει για τα συγκεκριμένα μνημεία, προσκομίζοντας σχετικές μελέτες. Ως γνωστόν ο ένας χρόνος θητείας στο ΥΠ.ΠΟ. δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η εκπόνηση τέτοιων μελετών, όσο μεγάλο και αν ήταν το ενδιαφέρον του υπουργού.

Αντί λοιπόν να καταφέρεται κατά της ένταξης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο ΕΣΠΑ, επιδοκιμάζοντας τις ανεύθυνες συζητήσεις που οφείλονται είτε σε άγνοια είτε σε αντικληρικαλιστικό μένος και γενικά σ’ αυτό που σήμερα βιώνουμε υπό τις κρατούσες πολιτικές συνθήκες ως ονειδισμό και λοιδωρία κάθε ορθόδοξης θρησκευτικής αξίας και πίστης, όφειλε σεβόμενη το θεσμικό της ρόλο να διακρίνει μεταξύ της θρησκευτικής αναφοράς του μνημείου και του αναμφισβήτητου πολιτιστικού χαρακτήρα που έχει ως δείγμα της νεώτερης πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Η αλήθεια αυτή έχει ως εξής: Ο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου κηρύχθηκε μνημείο της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το ΥΠ.ΠΟ. επί τη βάση της μοναδικότητάς του ως μοναδικής τρίκλιτης βασιλικής, εμβαδού πλέον των 1000 τ.μ., με ποίκιλα νεοκλασικά στοιχεία εξωτερικά και εσωτερικά, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ και επιστημονικά ομοίως η μελέτη από το ΚΣΝΜ, μετά δε τον διεθνή διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου, αυτός μειώθηκε κατά 45%, με την έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου. Αντίστοιχα έργα εκτελούνται και σε άλλους μείζονες ναούς, χαρακτηρισμένους ως μνημεία, ανά την χώρα και σε ορισμένες περιπτώσεις με μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον Άγιο Νικόλαο, όπως η Παντάνασσα της Πάτρας με προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 και η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αίγιο.

Κατέβαλλε ο πρώην υπουργός προσπάθειες για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ αρκετών ακόμα έργων πολιτισμού στον νομό μας, έργων που αφορούν και στην αρχαία αλλά και στην βυζαντινή και στην νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά. Δόθηκε προτεραιότητα στην ένταξη και ολοκλήρωση, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κρίσιμων έργων, συνολικού ύψους 18.000.000 ευρώ. Έτσι, αποφασίστηκε η ανασκαφική έρευνα για την αποκάλυψη της κάτοψη του Γυμνασίου της Αρχαίας Ολυμπίας και ήδη αποκαλύφθηκαν ακόμα 30 μέτρα της στοάς, ενώ προχωρούν παράλληλα οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης, προσθέτοντας νέες οπτικές εμπειρίες στον επισκέπτη της Άλτεος. Στερεώθηκαν και αποδόθηκαν στο κοινό οι αίθουσες Α1 και Α2 του κάστρου Χλεμούτσι και η σημαντικότατη και μοναδική στην Ελλάδα έκθεση της Φραγκοκρατίας, ενισχύοντας την λειτουργική επάρκεια του σημαντικότατου φράγκικου μνημείου της Κυλλήνης, ενώ προχωρά με γοργούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού του αποθέματος.

Στερεώθηκε και αποκαταστάθηκε το καθολικό της ιστορικής Μονής Φραγκαβίλλας, ολοκληρώθηκε ήδη ο ναός της Παναγίας Καθολικής στην Γαστούνη, οι βυζαντινοί ναοί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ζούρτσα Φιγαλείας και του Αγίου Βλάσιου στην Δάφνη του 11ου αιώνα, ενώ ολοκληρώθηκε ο φωτισμός του μεγαλόπρεπου ναού της Αγίας Σοφίας στην Ανδραβίδα, στην βάση της μελέτης του γνωστού γάλλου αρχιτέκτονα Μπιντό, ο οποίος έχει φτιάξει την μελέτη φωτισμού της Ακρόπολης. Παράλληλα, διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος της Φραγκαβίλλας και προχωρά η συντήρηση των τοιχογραφιών, των ξύλινων τμημάτων και του μαρμάρινου διακόσμου της Παναγίας Καθολικής. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου και υλοποιήθηκε η νέα μουσειολογική μελέτη επανέκθεσης των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πύργου, του οποίου επιμελήθηκε για την έναρξη της λειτουργίας του. Ακόμα συνέβαλε στην έγκριση των μελετών αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης των μειζόνων νεώτερων μνημείων της Ηλείας, των πρώην φυλακών Αμαλιάδας σε Δημοτικό Θέατρο Αμαλιάδας και του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Πύργου-Μανωλοπούλειο.

Στα πλαίσια σχετικής απόφασης του πρώην υπουργού Πολιτισμού, την προηγούμενη εβδομάδα υλοποιήθηκε μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει κατά την διάρκεια της θητείας , στην προσπάθεια να προβληθεί διεθνώς το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας που αφορά την θεατρική δημιουργία και δη το αρχαίο δράμα, με την έναρξη του 1ου Διεθνούς Προσκηνίου Σπουδαστών και Νέων στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Αρχαίο Δράμα στο σχολείο του 21ου Αιώνα». Συμμετείχαν και ήρθαν στην Αρχαία Ολυμπία μαθητές από την Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Αμαλιάδα, την Ορεστιάδα και το Ηράκλειο και ανέβασαν παραστάσεις αρχαίου δράματος, μετέχοντας και βιώνοντας τα υψηλά νοήματα της τραγικής τέχνης, που επινόησαν οι πρόγονοι μας στην κλασική αρχαιότητα.

Μετά από αυτά κανείς δεν ξέρει εάν στην θέση του πρώην υπουργού βρισκόταν η κ. Αυγερινοπούλου τι περισσότερο και τι καλύτερο θα είχε γίνει στην Ηλεία. Από την χθεσινή όμως συμπεριφορά της μετά βεβαιότητος μπορεί να συναγάγει ο καθείς, ότι καρπός μιας τέτοιας υποθετικής θητείας θα ήταν το αδιανόητο τίποτα. Θέλει πράγματι αρετή και τόλμη να μπορεί κάποιος να βλέπει τα σημαντικά έργα από έναν άλλο και να έχει την δύναμη να αποδίδει αυτό που αξίζει ο άλλος και αυτό που ταιριάζει στον εαυτό του».
 

Sgourou Stauroula

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.