"Συνιστούμε σε όλους να ειρηνεύουν, γιατί πρώτοι εμείς οι Ιεράρχες έχουμε δώσει την ομολογία της πίστεως κατά την χειροτονία μας για να διασφαλίσουμε την Αποστολική και Πατερική παρακαταθήκη που παραλάβαμε και αγρυπνούμε για το ποίμνιό μας" , αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενο ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ σχετικά με την Πανορθόδοξη το οποίο θα αναγνωστεί την προσεχή Κυριακή, η Εκκλησία της Ελλάδος. Σημειώνει επίσης πως τα συνοδικά όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος αφουγκράστηκαν όλες τις απόψεις και αποφάσισαν με νηφαλιότητα και κατά περιπτώσεις ή με ομοφωνία ή με απόλυτη πλειοψηφία τις θέσεις της.

Αναλυτικά: 

Εγκύκλιος: «Περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»
(2/6/2016).

Πρωτ. 2541
Αριθμ. Διεκπ. 1133
Αθήνησι 2α Ιουνίου 2016

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 7 7

Προς
το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αγαπητοί Πατέρες και αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
ασφαλώς γνωρίζετε ότι αυτόν τον μήνα, ήτοι από 17 έως 26 Ιουνίου, θα συνέλθει στην Κρήτη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων κατά τόπους Εκκλησιών, ύστερα από προετοιμασία πολλών ετών, για να συσκεφθεί εν Αγίω Πνεύματι και να φανερώσει την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε εποχή που η τοπική και παγκόσμια κοινωνία είναι γεμάτη αντιφάσεις και ανταγωνισμούς. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας που εξουσιοδοτήθηκε από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, θέλει να σας ενημερώσει υπεύθυνα για το σημαντικό αυτό γεγονός.

Κατ’ αρχάς το εκκλησιαστικό πολίτευμα είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Το συνοδικό δηλώνει την ύπαρξη πολλών ανθρώπων επί το αυτό και εις το όνομα του Χριστού συνηγμένων και το ιεραρχικό δηλώνει ότι υπάρχει ιεράρχησή τους, ανάλογα με τα χαρίσματα που διαθέτουν. Σε όλα τα εκκλησιαστικά επίπεδα (Ιερά Σύνοδος, Μητροπόλεις, Ενορίες, Μονές) λειτουργεί το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα και έτσι εκφράζεται η αλήθεια της πίστεως. Αυτό φανερώνεται έντονα στην θεία Ευχαριστία, που εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του συνοδικού πολιτεύματος, στον οποίον υπάρχει ο Επίσκοπος ως Πρόεδρος της ευχαριστιακής συνάξεως και διδάσκαλος της αληθείας, οι κληρικοί, οι μοναχοί και οι λαικοί με το ιδιαίτερο χάρισμά τους ο καθένας. Έτσι λειτουργούν και οι Σύνοδοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και οι Πανορθόδοξοι Σύνοδοι. Με τον τρόπο αυτόν δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός.

Πολλά χρόνια οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες διαπίστωναν ότι είναι αναγκαίο να συγκληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος για να επιλυθούν διάφορα χρονίζοντα εκκλησιαστικά θέματα που απασχολούν τις κατά τόπους Εκκλησίες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε διασκέπτεται συνοδικώς για την λύση διαφόρων δογματικών, εκκλησιαστικών, κανονικών και ποιμαντικών θεμάτων.

Στην πρώτη χιλιετία του Χριστιανισμού συνεκλήθησαν οι Τοπικές και Οικουμενικές Σύνοδοι. Στην δεύτερη χιλιετία επίσης συνεκλήθησαν Μεγάλες Σύνοδοι, με οικουμενικό και πανορθόδοξο χαρακτήρα, με σημαντικότερες τις Συνόδους επί αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τις μετέπειτα Συνόδους των Πατριαρχών της Ανατολής. Στην πραγματικότητα, «η Εκκλησία θεωρείται ως μία συνεχής Σύνοδος», άλλωστε αυτό σημαίνει και η λέξη Εκκλησία. Έτσι, στη διαχρονική αυτή πορεία της συνοδικότητος χωρίς ουσιαστική διακοπή και εκκλησιαστικά χάσματα εντάσσεται και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι δεκατέσσερεις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, ύστερα από πολλές προπαρασκευαστικές Συνοδικές Επιτροπές, επέλεξαν ομοφώνως να αντιμετωπίσουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο έξι θέματα, ήτοι: 1) «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον». 2) «Η Ορθόδοξος Διασπορά». 3) «Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού». 4) «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού». 5) «Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον». 6) «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».

Οι Επιτροπές από όλες τις Εκκλησίες ετοίμασαν τα κείμενα, υπογράφηκαν από τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και σε τελική μορφή τέθηκαν στις Ιεραρχίες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών με την δυνατότητα να προτείνουν διορθώσεις και προσθήκες, όπως επιβάλλει το Συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας.

Με τον σκοπό αυτό συνεκλήθη πρόσφατα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 24η και 25η Μαίου, για να συζητήσει για την Απόφαση και Πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ύστερα από αποσταλείσες προτάσεις Ιεραρχών, κατόπιν της προτροπής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόλυτη πίστη στην διδασκαλία των Προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, και με σεβασμό στο Συνοδικό πολίτευμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μελέτησε διεξοδικά τις προτάσεις της Διαρκούς Συνόδου, μίαν προς μίαν, και με πνεύμα ομοψυχίας, υπευθυνότητας και σοβαρότητας, με ομοφωνία στα περισσότερα σημεία και απόλυτη πλειοψηφία σε άλλα, έκανε τις διορθώσεις των τεθέντων κειμένων και όπου χρειάσθηκε έκανε και προσθήκες, ώστε αυτές να είναι οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας μας για τα κείμενα αυτά.

Οι διορθώσεις και οι προσθήκες που είναι ουσιαστικές και συντονίζονται στην διαχρονική εμπειρία και παράδοση της Εκκλησίας θα κατατεθούν στην Πανορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη και θα υποστηριχθούν από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για να βελτιωθούν τα ήδη επεξεργασθέντα κείμενα από τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και έτσι να δοθεί μια καλή εκκλησιαστική μαρτυρία πίστεως και ενότητος στον σύγχρονο κόσμο, συντονισμένη στην όλη παράδοση της Εκκλησίας.
Ασφαλώς, έγινε γνωστόν ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος συζήτησε τα σοβαρά αυτά θέματα με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και γνώση. Το σημαντικό όμως είναι ότι διαφύλαξε την ενότητά της. Ακούστηκαν οι απόψεις πολλών Ιεραρχών και οι αποφάσεις ήσαν σχεδόν ομόφωνες.

Επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε ανησυχία, εν πολλοίς δικαιολογημένη, σε πολλούς Κληρικούς, μοναχούς και λαικούς, για τα κείμενα τα οποία θα συζητήσει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, γι’ αυτό συνιστούμε σε όλους να ειρηνεύουν, γιατί πρώτοι εμείς οι Ιεράρχες έχουμε δώσει την ομολογία της πίστεως κατά την χειροτονία μας για να διασφαλίσουμε την Αποστολική και Πατερική παρακαταθήκη που παραλάβαμε και αγρυπνούμε για το ποίμνιό μας, για την δόξα του Θεού και τον έπαινο της Εκκλησίας.

Είναι γνωστόν ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα διεξαγάγει τις εργασίες της από την ημέρα της Πεντηκοστής έως την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχιερείς και οι λοιποί Κληρικοί και λαικοί που θα εκπροσωπήσουν την Εκκλησία της Ελλάδος στην Σύνοδο αυτή, όπως θα το κάνουν και οι άλλες Εκκλησίες, θα προσπαθήσουν να εκφράσουν την εμπειρία και την πίστη του μυστηρίου της Πεντηκοστής και την ομολογία των Αγίων μας, οι οποίοι είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής στην ιστορία.

Γι’ αυτό παρακαλούμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αγίας Εκκλησίας μας να προσεύχεται για όλους, ιδιαιτέρως για τους Επισκόπους, Κληρικούς, μοναχούς και λαικούς, οι οποίοι θα παραβρεθούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ώστε να δώσουν την καλή μαρτυρία της ορθοδόξου πίστεώς μας και η Σύνοδος αυτή με τις Αποφάσεις της να αποδειχθεί πνευματικό ορόσημο στην εκκλησιαστική μας ζωή.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ο Ηλείας Γερμανός
† Ο Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος
† Ο Άρτης Ιγνάτιος
† Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος
† Ο Νικαίας Αλέξιος
† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος
† Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος
† Ο Καστορίας Σεραφείμ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητος
† Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ο Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος
† Ο Σιδηροκάστρου Μακάριος
Ο Αρχιγραμματεύς
† Ο Μεθώνης Κλήμης  

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.