Υπάρχει στο Ευαγγέλιο η φράση “Πίστευε και μη Ερεύνα”;

Πίστευε και μη Ερεύνα: Ακούγεται τακτικά, από ανθρώπους, που προφασίζονται ότι γνωρίζουν τα του Νόμου του Θεού: Το Ευαγγέλιο λέει: «πίστευε και μη ερεύνα».