Πραγματικά τό Ἃγιο Πνεῦμα κινητοποιεῖ τίς καρδιές πού ἀγωνίζονται γι' αὐτό σέ συγγνώμη, δάκρυα ἐλέους, σέ λήθη τοῦ παρελθόντος, σέ ἀναζωπύρωση τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἀληθινοῦ δεσμοῦ ἐν Κυρίω. Δέν ἀποτελεῖ γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία μιά ἀποτελματωμένη καί ναρκωμένη κοινωνία μίσους, δυσπιστίας, καχυποψίας, μνησικακίας, σκληρότητας, ἐκδικητικότητας, αὐτοδικίας κλπ., πού διατηροῦν ἀγέρωχη τήν ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία οὒτε ζητάει οὒτε δίνει συγγνώμη.

Νά, γιατί ἡ καθαρή καί γνήσια πνευματικότητα ἒχει ὁπωσδήποτε κοινωνικές διαστάσεις καί ἀκριβῶς αὐτές οἱ διαστάσεις στό μέτρο τῆς γνησιότητάς τους ἀποτελοῦν καί τό ἀλάνθαστο κριτήριο γνησιότητας καί τῆς ὑπόλοιπης πνευματικότητας τοῦ φορέα της. Οἱ κοινωνικές διαστάσεις τῆς πνευματικότητας εἶναι, γιά νά μεταχειρστοῦμε αυτή τήν ἒκφραση, ἡ ὁρατή, ἡ ἁπτή καί σταθμητή πλευρά τῆς κοινωνικότητάς μας. Αὐτή προφυλάγει ἀπό τήν φαντασίωση τοῦ φαρισαϊσμοῦ καί τοῦ ἑωσφορισμοῦ.

Δέν μποροῦμε γι’ αὐτό νά εἲμαστε χριστιανοί ὡς πρός τό Θεό, ἂν δέν εἲμαστε χριστιανοί καί ὡς πρός τούς συνανθρώπους μας, ὃποιοι καί νά΄ ναι αὐτοί. Γι’αὐτό καί ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀπόκτηση καί διατήρηση τῆς ἀληθινῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας πρέπει νά εἶναι δισ-διάστατος, καί κάθετος (σχέση μέ τό Θεό) καί ὁριζόντιος (σχέση μέ τούς συνανθρώπους μας) μέ τή δική μας συμβολή ὡς ὑποτείνουσας, πού συνδέει τίς δύο πλευρές σέ ἀληθινό καί ὁλοκληρωμένο τρίγωνο.
Ἱερομ.Εὐσεβίου, “ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.