Η συνάντηση με τον Κύριο της δόξης, ως όντως Βασιλέα των όλων, δεν είναι απλό γεγονός. Συγκλονίζει την ύπαρξη κι ανατρέπει τον εφησυχασμό. Γιατί δεν μπορείς να πεις «δεν ξέρω».

Πηγαίνουμε προς Εκείνον κι Εκείνος έρχεται. Δεν αντέχει να περιμένει τους αγαπημένους να φτάσουν … Όπως στην υποδοχή του Ασώτου της Παραβολής.

Η συνάντηση με τον Κύριο της δόξης, ως όντως Βασιλέα των όλων, δεν είναι απλό γεγονός. Συγκλονίζει την ύπαρξη κι ανατρέπει τον εφησυχασμό. Γιατί δεν μπορείς να πεις «δεν ξέρω».

Ωστόσο η θεϊκή δόξα και παντοδυναμία, υποστέλλονται μπροστά στην ανθρώπινη μικρότητα και αδυναμία, για να γίνει η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου.

Απλά, ως γεγονότα συνηθισμένα και επαναλαμβανόμενα, παρουσιάζονται τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία. Για ν’ αντέξει το μεγαλείο τους ο κάθε λειτουργημένος, ό,τι και νάναι.

Όμως στον χώρο της καρδίας, αθόρυβα και μυστικά, διενεργείται «σεισμός μέγας», καθώς συναντιέται ο βασιλέας των όλων με τον φθαρτό και αμαρτωλό άνθρωπο.

Στο μεγάλο μυστήριο της υποδοχής, της συνάντησης, σιωπά ο νους, απορεί για τα γενόμενα, κι αποδέχεται τη θεϊκή συγκατάβαση μ’ ευγνωμοσύνη κι ευχαριστίες άρρητες. «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία» ενώπιον της μεγαλειώδους συγκαταβάσεως του Σωτήρος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.