Εντός κλίματος πνευματικής χαράς και ψυχικής ανατάσεως, τας οποίας καλλιεργεί εις τας ψυχάς των πιστών η ευφρόσυνος ατμόσφαιρα των ημερών του Αγίου Δωδεκαημέρου, εωρτάσθη η Μητρόπολις των Εορτών, τα Άγια Χριστούγεννα, εις την ιστορικήν Σμύρνην.

Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ ἑορτίου τριημέρου (24 – 26 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.) ἐτελέσθησαν κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, μὲ τὴν συμμετοχὴν πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Τὴν κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν ἀνεγνώσθη, μετὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἡ ἐπ’ αὐτῇ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις, μεθ’ ἣν ἐψάλη ὁ πολυχρονισμὸς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως τοῦ Ὁποίου ἰδιαιτέρως ἐδεήθησαν Ποιμενάρχης καὶ ποίμνιον τῆς Νύμφης τῆς Ἰωνίας.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ηὐχήθη τὰ εἰκότα τῇ περιστάσει εἰς τοὺς προσελθόντας πιστοὺς καί, δραττόμενος τῆς γνωστῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «Αὐτὸς (ὁ Θεὸς) ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς (οἱ ἄνθρωποι) θεοποιηθῶμεν», ἐκάλεσεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὅπως, ἑορτάζοντες Χριστούγεννα, ἐλέγξωμεν κατὰ πόσον ἀξιοποιοῦμεν εἰς τὴν ζωήν μας τὴν μεγίστην αὐτὴν εὐλογίαν, τὸ ἔργον τῆς Θείας Οἰκονομίας.

Κατέκλεισε δὲ διὰ τῆς ἀποστροφῆς «ἔτη πολλά, ἔτη θεοποιά».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.