Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Οι διδαχές καί οι νουθεσίες τού Γέροντος Βασιλείου έχουν καταγραφεί σέ δύο τόμους από τίς εκδόσεις «Αγαθός Λόγος» (Αθήνα, 2018 2019).

Επειδή αρκετές από αυτές αναφέρονται σέ σύγχρονα εκκλησιαστικά θέματα δογματικού χαρακτήρος, καί άλλες σέ σημερινά τεκταινόμενα στόν κόσμο καί στή Χώρα μας, γιαυτό κρίναμε ορθό νά τίς παραθέσουμε στό παρόν κείμενο.

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2021
Ο Γέρων Βασίλειος γιά τόν αιρεσιάρχη Πάπα.

Κόρακας, πού μεταμορφώνεται σέ ήμερο περιστέρι.
«Εσείς νά μήν ξεχνάτε ότι ο Πάπας είναι ο πρόδρομος τού αντιχρίστου. Θά δείτε πώς θά έλθει σάν λευκή αθώα περιστερά καί, προσποιούμενος, θά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη τους. Θά έλθει μαζί μέ άλλους κόρακες. Θά μπούν στά σπίτια μας. Θά τούς εμπιστευθούμε καί, αφού μάς κερδίσουν, τότε θά δείξουν τό αληθινό πρόσωπο τού κόρακα καί θά μάς ξεσχίσουν, γιά νά φάνε τίς σάρκες μας. Νά μήν τούς εμπιστευθούμε. Σήμερα οι περισσότεροι Ιεράρχες μας προτιμούν νά αξιοποιήσουν τά φθαρτά καί τά άφθαρτα, τά ωφέλιμα τά ρίχνουν στόν κάλαθο τών αχρήστων. Καλό είναι νά είμαστε δείκτες τής αληθείας καί νά μήν επιδεικνύουμε συμπάθεια πρός τό κακό»[2].

«Τό κακό θά έρθει από τή Δύση καί γρήγορα. Θά δείτε πώς θά κυριαρχήσουν οι αλλόθρησκοι. Θά φτιάξουν σημεία καί τέρατα οι αιρέσεις. Θά δείτε πώς τάχιστα ο κόρακας θά γίνει περιστέρι ήμερο. Οι Χριστιανοί θά ανοίξουν τίς πόρτες τών σπιτιών τους, αφού θά τό δούν ήμερο, καί θά τό καλοδεχτούν. Τό περιστέρι αυτό θά τούς ξεγελάσει. Θά τούς πάρει μέ τό μέρος του. Κι αφού τούς πάρει μέ τό μέρος του καί τούς κοροϊδέψει, τότε καί πάλι θά πάρει τή μορφή τού κόρακα. Μάλιστα θά σπεύσει νά φέρει καί τούς άλλους κόρακες, γιά νά φωλιάσουν στά σπίτια τών χριστιανών, σέ κάθε σπίτι, σ όλα τά σπίτια πού θά τόν δεχθούν»[3].

«Ακούστε προσεκτικά, παιδιά μου. Εδώ καί λίγα χρόνια, δυστυχώς, έχουμε ανοίξει ως χώρα παράθυρο, τί λέγω παράθυρο, ολάκερη τήν κεντρική πόρτα τού σπιτιού μας στόν κόρακα, δηλαδή τόν Πάπα. Πολιτικοί καί εκκλησιαστικοί προύχοντες έτρεξαν νά τόν προσκυνήσουν, είτε εδώ, πού ήρθε καί θά ξανάρθει, είτε στόν οίκο του, στό Βατικανό. Βλέπεις έχει καί διακινεί τό χρήμα καί τίς γνωριμίες τής εξουσίας. Άσχημο πράγμα ο Μαμωνάς. Από τή στιγμή, πού τόν προσκυνήσεις, σέ κυριεύει. Αυτός ο κόρακας, δηλαδή ο Πάπας, παιδιά μου, θά γίνει περιστερά καί θά καταφέρει νά εισέλθει σέ πολλούς οίκους τών χριστιανών. Δέν είχε άδικο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν βροντοφώναζε καί προέτρεπε τούς χριστιανούς, λέγοντας «Τόν Πάπα νά καταράστε, γιατί αυτός θά είναι η αιτία τού κακού»[4]!

«Ακούστε παιδιά μου. Όταν δείτε αυτό τό δέντρο καί ανθίσει πρόσκαιρα, τότε περιμένετε τό άλφα σημείο. Τότε θά δείτε τούς κόρακες καί τούς γλάρους νά κατασπαράζουν τά περιστέρια. (Αυτό έγινε λίγες εβδομάδες μετά τήν ανάληψη τής εξουσίας στό Βατικανό από τόν νύν Πάπα Φραγκίσκο, όταν ένα κοράκι επιτέθηκε καί σκότωσε ένα εκ τών δύο περιστεριών, πού ελευθέρωσε ο Πάπας, καί τήν ίδια στιγμή, ταυτόχρονα δηλαδή, ένας γλάρος σκότωσε τό δεύτερο περιστέρι. Όλοι τότε μίλησαν γιά σημάδι τού ουρανού). Τότε θά αρχίσει ο κόρακας νά ορέγεται διακαώς τήν Ορθόδοξην ανατολήν.

Προσέχετε καί προσεύχεστε. Διότι, θέλουν νά σάς πλησιάσουν προβατόσχημοι λύκοι, γιά νά σάς πάρουν μέ τό μέρος τους. Ουαί-ουαί καί αλοίμονο εις τούς πιστεύοντας εις αυτόν τόν κόρακα. Όλα όσα ακούσατε τά πάντα θά γίνουν.

Κατά τήν διάρκεια τής προσευχής του ένας νηστευτής μοναχός άκουσε φωνή Κυρίου εξ ουρανού λέγουσα : «Είπον γάρ καί λέγω σοι ετέραν φοράν λάλησον εις τό ποίμνιον, ό ήκουσας. Λέγω σοι ετέραν φοράν ο κόραξ θέλει γίνει περιστερά, πολύ ωραία, πολύ ωραία περιστερά, ήμερος, ίνα ξεγελάσει τούς ανθρώπους, ίνα τήν αποδεχθούν εις τάς οικίας αυτών. Ακούσωσιν τάς διδαχάς αυτής τής περιστεράς, τά κελαηδήματά της. Θά τήν περιποιηθούν πλήρως! Τόσον πολύ αύτη η περιστερά θά τούς γοητεύσει. Αύθις τούς κερδίσει, αυτομάτως σπεύδει, φέρει κι άλλους κόρακας, ίνα καταβροχθήσωσι τάς σάρκας αυτών. Προσέχετε προσεύχεστε λάλησον, ά είδες, ά ήκουσες. Δίδαξον τό ποίμνιον, ίνα εισέλθη εις τό φώς τό αληθινόν, εις τήν ευθείαν οδόν, τήν λευκήν οδόν τής σωτηρίας. Στενή μέν, αλλά πλουσία. Στενή μέν, αλλά σωτήριος. Διά τής στενής οδού πάντες σωθήσονται»[5].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαίο

«Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον μας εκτίει ποινή αιώνων, πού προήλθε από τό απαράδεκτο άνοιγμά του στόν παπισμό, πρίν τό σκλαβώσουν οι Οθωμανοί, τότε μέ τόν Άγιο Μάρκο τόν Ευγενικό, πού ευτυχώς αντιστάθηκε καί κράτησε αναμμένη τή δάδα τής αγίας Ορθοδοξίας μας. Ο καλός Θεός τό ελευθέρωσε γιά λίγο πρίν τή Μικρασιατική καταστροφή, αλλά, δυστυχώς, καί οι τότε επικεφαλής τού θρόνου τού Αγίου Ανδρέα δέν εξέλαβαν τή χάρη γιά τό υπόλοιπο τής ποινής, πού τούς έδωσε ο Θεός, καί ασχολούνταν πάλι μέ τή Δύση, μέ τήν οποία είχαν καί εμμένουν νά έχουν σούρτα-φέρτα. Καί τότε ο Θεός ζήτησε νά συνεχιστεί η ποινή, μέχρις ότου έρθει η μετάνοια. Κρίμα καί πάλι κρίμα! Άν καί ο Θεός προίκισε τόν νύν Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο μέ πολλά χαρίσματα, αυτός δυστυχώς δέν τά αξιοποιεί γιά τή δόξα τού Τριαδικού καί μόνου αληθινού Θεού.

Εμμένει σέ πάγιες τακτικές τών προκατόχων του, οι οποίοι ήταν αλυσοδεμένοι από τήν βδελυρή Μασονία. Νά προσευχηθούμε όλοι ο νύν Οικουμενικός μας Πατριάρχης νά στρέψει τήν καρδιά του στόν Θεό καί νά γυρίσει τήν πλάτη του στή Δύση. Νά καταλάβει ότι από τή Δύση μόνο μαύρα σύννεφα έρχονται καί δέν θά βρεί κανένα καλό. Νά προσευχόμαστε γι αυτόν, γιά νά καταγραφεί ως Πατριάρχης, πού θά δεί ελευθερωμένο τόν θρόνο του από τήν Οθωμανική καί κάθε άλλη φανερή καί αφανή αιχμαλωσίαν πού έχουν επιβληθεί από πνευματικούς νόμους ως ποινές. Αυτό προσμένει ο ουρανός καί οι άγιοί μας. Ο Θεός είναι δίκαιος. Θά φθάσει σύντομα ο καιρόςν πού στό Οικουμενικόν Πατριαρχείον μας θά συνειδητοποιήσουν ότι τήν πραγματική ασφάλεια δέν τήν εγγυώνται τά ταγκαλάκια τής Δύσεως, αλλά ο Κύριός μας, ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός. Νά προσεύχεστε γιά τόν Βαρθολομαίο μας νά τόν φωτίσει ο Θεός, έτσι ώστε νά ενώσει καί όχι νά διχάσει τό χριστεπώνυμον ποίμνιον.

Νά γνωρίζετε πάντως ότι είναι θέλημα Θεού ο θρόνος τού Αγίου Ανδρέα νά επανέλθει σύντομα στά χέρια τών Ρωμιών. Μακάρι νά είναι ο Βαρθολομαίος τότε Πατριάρχης. Εσείς θά τό ζήσετε. Θά τό δείτε»[6].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τόν Αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο καί τίς σχέσεις του μέ τόν Πάπα

«Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καθιέρωσε ένα αλισβερίσι τής Εκκλησίας μας μέ τόν πρόδρομο τού Αντιχρίστου, τόν Πάπα. Τό πλήρωσε φρικτά ο ίδιος. Τό πλήρωσαν καί θά τό πληρώσουν κι άλλοι, πού συμμετείχαν ενεργά σαυτό. Νά προσευχόμαστε γιαυτόν. Δυστυχώς, αυτό τό αλισβερίσι δίδει τό δικαίωμα στόν διάολο νά αλωνίζει στόν ευλογημένο αυτό τόπο»[7].

«Άχ, παιδιά μου, ένα θά σάς πώ! Εάν ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε γυρίσει τήν πλάτη στόν Πάπα, ο Θεός δέν θά τόν έπαιρνε τόσο πρόωρα. Ακόμα θά ζούσε. Τά όποια ανθρώπινα λάθη ο Θεός τά συγχωρεί. Τά λάθη, όμως, πού εγκυμονούν κινδύνους γιά τήν πίστη μας, είναι ασυγχώρητα. Νά, ο μακαριστός Σεραφείμ δέν είχε ούτε τήν μόρφωση ούτε τά χαρίσματα τού Χριστοδούλου, αλλά ήταν αγνός. Άφησε τήν καρδιά του νά μιλήσει κι είπε αλήθειες, πού τού άνοιξαν τήν πόρτα τού Παραδείσου. «Είναι τό Βατικανό Εκκλησία»; είχε κάποτε πεί στήν Ιεραρχία! Καί δέν αρκέστηκε μόνο στό νά αμφισβητήσει ευθέως τούς Λατίνους, αλλά είχε απαγορεύσει στόν Πάπα νά έρθει στήν Ελλάδα.

Ο μακαριστός Επίσκοπος Σιατίστης Αντώνιος είδε μετά τήν κοίμησή του μέ ολόλευκη στολή τόν μακαριστό Σεραφείμ νά λειτουργεί στό ουράνιο θυσιαστήριο καί μού εκμυστηρεύτηκε όσα τώρα σάς λέγω. Ο Κύριος προειδοποίησε τόν Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, μέσω τού αιφνιδίου θανάτου τού Κερκύρας Τιμοθέου, τό βράδυ τής επιστροφής του από τό Βατικανό, αλλά τό μήνυμα τότε δέν τό κατανόησε Κατά τόν ίδιο τρόπο δέν κατανόησε κι άλλα μηνύματα, πού τού έστειλε πρίν καί μετά τήν εκδήλωση τής ασθενείας του»[8].

«Σταθεροποιήστε τήν πίστη σας στήν αγνή Ορθοδοξία, πιστεύετε μέ καθαρή τήν καρδία καί όχι αναμεμειγμένοι μετά τών αιρετικών, μετά τού προδρόμου τού αντιχρίστου»[9].

Προόραση Γέροντος Βασιλείου τό 2011 γιά τήν ψευδοσύνοδο τής Κρήτης

«Εκ Δυσμών θά έλθει τό κακό καί εκ τής Κρήτης θά ξεκινήσει. Ναί, τεσσαράκοντα καί δύο ημέρες, ναί παιδιά μου, λέγω αυτά θά γίνουν σαράντα καί δύο ημέρες μετά τήν Ανάσταση τού Κυρίου μας. Μέσα σέ οκτώ ημέρες από τότε θά γίνουν πολλά, τά οποία θά αποτελέσουν καί τήν αιτία, γιά νά στείλει ο Κύριός μας πολλές δοκιμασίες, προκειμένου νά δεί, άν θά άρουν τάς κακάς βουλάς των. Επίσκοποι βούλονται εκ τής Κρήτης τό κακόν, κακόν θέλουσι καί λάβουν. Θεέ μου, μή γένοιτο! Πώ-πώ! Τί φρικτό τέλος θά έχουν! Θεέ μου μή γένοιτο! Ούτοι (οι Επίσκοποι) πορεύονται πρός τόν Κύριό μας κακώς καί διεστραμμένως. Κι Εκείνος θά φανεί πρός αυτούς μέ οργή καί αγανάκτηση. Όποιος θέλει νά σωθεί, παιδιά μου, έρχεται σέ μετάνοια. Κι όποιος δέν θέλει νά σωθεί, αγκαλιάζει τήν κακογνωσία καί τήν κακογνώμονα θέλησή του. Διά τής μετανοίας ο αμαρτωλός θά σωθεί, ενώ ο αμετανόητος όχι.

Μετανοείτε, μετανοείτε καί προσεύχεσθε. Τό τέλος είναι εγγύς. Οι αναστάντες πορεύονται εν τώ νόμω τού Θεού καί γνωρίζουν ότι ο Κύριος γνωρίζει τά πάντα, βλέπει τά πάντα. Μή γελιέστε! Συνέλθετε, έλθετε εις τήν οδόν τής σωτηρίας. Μετανοείτε καί προσεύχεσθε, παιδιά μου, ώστε νά μήν χάσετε, νά μήν σάς εγκαταλείψει η Χάρις τού Κυρίου μας. Έρχονται πολλά δεινά στήν Εκκλησία μας. Θά δοκιμασθούμε πολύ». «Ανώτατος ρασοφόρος θά κηρύξει καινούργια θρησκεία, ξένη μέ τήν Ορθοδοξία»»[10].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τούς προδίδοντας τήν Ορθοδοξίαν

«Ουαί καί αλλοίμονο εις τούς απιστούντας, ουαί καί αλλοίμονο εις τούς προδίδοντας τήν Ορθοδοξίαν. Ουαί καί αλλοίμονο εις τούς βλασφημούντες. Θέλουν νά δούν αυτοί οι βλασφημούντες, οι προδίδοντες τήν Ορθοδοξίαν, θέλουν νά δούν πλείονες ασθένειες, ότι ούτοι ουκ ηθέλησαν νά ασπαστούν τήν μετάνοια. Μακάριοι οι μετανοούντες, ότι αυτοί θέλουν κληρονομήσωσιν τήν βασιλείαν τών ουρανών. Μακάριοι οι πιστεύσαντες. Ουκ είδον ουκ έχουσι οφθαλμούς οι προδίδοντες τήν Ορθοδοξίαν, γιά νά δούν τί ποιούν, τί κάνουν.

Εθελουσίως βαδίζουν εις τάς ανομίας εθελουσίως βλαστημούν εθελουσίως έσονται δούλοι τού διαβόλου. Ώτα έχουσι καί ουκ ακούωσι οφθαλμούς έχουν καί ου όψονται. Ώ αμαρτωλέ! στρέψε τούς οφθαλμούς καί δές τό φώς τό αληθινό φεύ εκ τού σκότους δέν βλέπεις πού βαδίζεις; Σύ δέ ζητείς τήν οδόν τής απωλείας, η οποία οδηγεί στό σκότος. Αυτός, πού επιδιώκει νά δεί τό σκότος, ποιεί τό θέλημα τού Μαμωνά, γίνεται δούλος αυτού»[11].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τούς Ναούς, τούς Ιερείς, τήν Θεία Κοινωνία καί τούς Ορθοδόξους

«Θά σφραγίσουν εκκλησίες καί θά τίς κάνουν αποθήκες μέ τρόφιμα, δήθεν γιά νά βοηθούν κόσμο. Θά απαγορεύουν στούς ιερείς νά φορούν καί νά κυκλοφορούν μέ ράσα. Θά τούς ξυρίσουν καί όσοι δέν υπακούουν, θά διώκονται. Η Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δήθεν γιά νά μήν κολλάνε αρρώστειες οι πιστοί»[12].

«Πολλοί εκ τών πιστευόντων στόν αληθινό Θεό θά διωχθούν, θά ραπιστούν, θά τραυματιστούν βαρέως, θά θανατωθούν, όμως θά δικαιωθούν»[13].

«Θά βλέπουμε στήν Αθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη κυρίως νά γίνονται παπικές λειτουργίες. Θά υποχρεώνουν τούς ιερείς μας νά συμμετέχουν καί όποιος δέν θά πηγαίνει, θά τού κόβουν τόν μισθό»[14].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τά τεκταινόμενα στόν κόσμο καί τήν Ελλάδα

Ο Γέρων Ευσέβιος, πού ζούσε στά Κατουνάκια στό Άγιον Όρος, έστειλε τόν υποτακτικό του, μοναχό Ιωάννη, στόν Γέροντα Βασίλειο, γιά νά τού μεταφέρει τά εξής :

«Πές εις αυτούς, πού ανησυχούν, ότι τό τέλος εγγίζει! Ναί, θέλει διεξαχθεί πόλεμος εις γειτονικά κράτη, καί εντός τής χώρας θά διεξαχθούν διαταραχές (εμφύλιος). Πολλοί ακόμη θέλουν νά διασαλέψουν τήν Εκκλησίαν ούτοι κακώς σκεπτόμενοι, θά εύρουν ό,τι τούς χρειάζεται. Εσύ, Βασίλειε, μή λυπάσαι μάλλον πρόσεχε καί προσεύχου, ίνα απομακρύνουν τάς κακάς των ιδέας-επιχειρήσεις κατά τής Εκκλησίας. Όσοι απέσυραν τόν σταυρόν από τούς οίκους τους, θά δούν τόν σταυρόν τού Κυρίου μας εν τοίς ουρανοίς καί θά τρέμουν ως τά φύλλα τού δέντρου, ικετεύοντας γιά σωτηρία, πού πλέον δέν θά έχουν. Σύ, Βασίλειε, δίδαξον τό ποίμνιο, σύμφωνα μέ τήν εντολή τού Κυρίου, νά δώσει μεγάλη προσοχή, άκρα σεβασμό, εις τόν σταυρόν καί εις τάς ιεράς εικόνας. Πολλές εξ αυτών τών ιερών εικόνων θέλουν θαυματοποιήσει, θέλουν ποιήσει θαύματα. Δίδαξον νά μήν αποσύρουν σταυρούς καί εικόνες από τάς οικίας των, από τά σχολεία των, τά γραφεία, τά ιδρύματα καί από όλα τά δημόσια κτίρια. Δίδαξον καί προέτρεψε πάντας νά έχουν πάντοτε πάνω τους τόν Τίμιον Σταυρόν, ξύλινο σταυρό.

Τό διάστημα, πού κάποιοι αλλόθρησκοι θά επιχειρούν μεθοδικά νά δημιουργήσουν κλίμα ενάντια εις τάς ιεράς εικόνας, μέλλει γενέσθαι μεταξύ δύο γειτονικών κρατών πόλεμος. Κάποιοι εξ αυτών θά προσορμιστούν καί εντός τής χώρας μας (λαθρομετανάστες-πρόσφυγες). Προσευχηθείτε, γιά νά αποφευχθεί αυτό, λέγοντας «Κύριε, Κύριε, βοήθησόν με ναί, Κύριε, Κύριε, βοήθησόν με», καθώς καί ως λέγει τό τροπάριον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου» καί «νίκας χορηγών τοίς Ορθοδόξοις». Προσευχηθείτε πρός αποφυγή τού κακού.

Ούτος ο πόλεμος θά έχει θύματα. Εν συνέχεια, ο παράξενος αυτός καλόγερος μού έκανε γνωστό πώς ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στόν γέροντά του καί τού είπε : «Εγώ θέλω πάντας σωθήναι καί εις επίγνωσιν ελθείν. Όμως, οι άνθρωποι βλασφημούν τό όνομά μου, τό όνομα τής μητρός μου, βλασφημούν τό όνομα τού Πατρός μου καί εγώ θέλω ανταποδώσω αυτοίς κατά τά έργα αυτών. Άκουσον, είδε, κάθε βήμα καί βλασφημία από πολλούς. Δέν θέλουν νά μορφωθούν από τήν διδασκαλία μου, παρά μόνο θά έρθουν εις επίγνωσιν μέ μίαν μεγάλην δοκιμασία, τήν οποία θά λάβουν εγκαίρως. Πρόσεχε, προσεύχου, τό τέλος γάρ εγγύς. Μή ρωτάς χρόνο, μόνο σπούδαζον τόν κόσμον, δίδαξον τό ποίμνιο, ίνα πατεί τήν καλήν οδόν τού φωτός»[15].

«Στόν ευλογημένο αυτό τόπο θά ζήσει λαός ασυνήθης, λαός ασεβής. Θά δημιουργηθεί διχόνοια εντός καί εκτός. Θά υπάρξουν θύματα»[16].

«Η Ελλάδα θά αναδείξει πάλι πολλούς Αγίους, αλλά θά χαθούν καί πολλές ψυχές. Προσέχετε καί προσεύχεσθε, γιατί θά δείτε μέ τά μάτια σας πολλά απρεπή. Προσεύχεσθε γιά καλή σωτηρία τών ψυχών καί ιδιαίτερα γιά τά παιδιά σας. Είμαστε στούς εσχάτους καιρούς. Εκτός τών άλλων, θά χτυπήσουν τήν χώρα μας καί καιρικές συνθήκες άσχημες. Θά γίνει σεισμός μέγας καί εντός καί εκτός. Άγρια ανεμοθύελλα μέ χαλάζι θά καταστρέψει δένδρα, φυτά, ζώα καί ανθρώπους. Τό μίσος, τό οποίο επικρατεί, φέρνει τήν καταστροφή αυτή, πρός γνώση καί συμμόρφωση πάντων. Θέλει έλθει κράτος επί κράτος. Τό ένα κράτος κατά τού άλλου, όχι ένα, αλλά πολλά. Τό ένα κράτος κατά τού άλλου. Προσέχετε. Σταθεροποιήστε τήν Ορθοδοξία μας, γιατί αυτή είναι αληθής. Θά δείτε ακόμη πιό φρικτά, όχι σέ ένα μέρος, αλλά καί σέ άλλα καί σέ άλλα. Τό ένα κράτος νά πολεμά τό άλλο, τό ένα κράτος νά πολεμά τόν εαυτό του (εμφύλιος). Καί έτσι ρέει τό αθώον αίμα. Κι όλα αυτά θά είναι από τούς απίστους.

Τό κακό θα έρθει από τή Δύση καί γρήγορα. Θά κυριαρχήσουν οι αλλόθρησκοι. Θά φτιάξουν τέρατα καί σημεία οι αιρέσεις. Θά γίνει εμφύλιος πάνω σέ πολιτική ακυβερνησία, σέ εκλογές, γιατί δέν θά θέλουν νά παραδώσουν τήν κουτάλα. Θά πληγούν κυρίως οι μεγάλες πόλεις. Θά χυθεί αίμα καί από τις δύο πλευρές. Θά χυθεί αθώο αίμα, αλλά δέν θά κρατήσει πολύ μέρες θά είναι στά δάκτυλα τού ενός χεριού. Όλα τά κράτη θά είναι εναντίον τής Ελλάδας καί θά θέλουν νά τήν κατακτήσουν, αλλά τό μόνο, πού θά καταφέρουν, είναι νά κατακτηθούν οι ίδιοι. Αλλά, νά γνωρίζετε ότι, χωρίς νά πέσει μία τουφεκιά, θά μάς σκλαβώσουν. Θά κοιμηθούμε ελεύθεροι καί θά ξυπνήσουμε σκλαβωμένοι μαυτά, πού θά υπογράψουν καί θά δεχθούν οι δικοί μας (πολιτικοί μνημόνια). Αλλοίμονο στούς νέους τότε. Θά σπέρνουν καί δέν θά θερίζουν. Θά πέσει μεγάλη δυστυχία. Πολλοί θά φύγουν (μετανάστευση λόγω ανεργίας). Σέ λίγο καιρό θά έχουμε Νέα Τάξη, μέ τάξη, τό ψωμί δεκάξι (16) καί τό λάδι θά πετάξει.
Τούς ξένους θά τούς διώξει ο Θεός άρον-άρον. Θά τούς δώσει πολλές αρρώστειες αθεράπευτες, πού θά φοβηθούν καί θά φύγουν. Θά λένε δέν μάς θέλει εδώ ο Θεός τής Ελλάδος.

Εσείς θά τά ζήσετε, αλλά νά μήν φοβάστε. Νά θυμάστε πάντα πώς η αγάπη υπερέχει, η υπομονή βεβαιεί. Η ταπείνωση υπογράφει καί η μετάνοια εισάγει εις τήν βασιλεία τών ουρανών. Όποιος άνθρωπος τηρεί αυτά τά τρία, τίς τρείς εντολές, αγάπη, ταπείνωση, μετάνοια, αυτός θά κερδίσει τό πάν. Η αγάπη φέρνει τήν πίστη. Η πίστη φέρνει τήν ευτυχία»[17].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τήν προσωρινή κατάληψη τής Λέσβου, τής Χίου καί τής Ρόδου από τούς Τούρκους

«Πλησιάζει ο καιρός, πού οι Τούρκοι θά πάρουν αυτά τά τρία νησιά τήν Λέσβο, τή Χίο καί τή Ρόδο.

Θακολουθούν μιά πολιτική αποπροσανατολισμού, γιά νά μπερδέψουν τόν ελληνικό στρατό, ότι δήθεν θέλουν μικρά νησιά, αλλά τά τρία αυτά ελληνικά νησιά θέλουν νά καταλάβουν. Σέ λίγο καιρό, όμως, η Τουρκία θά διαλυθεί. Στά νησιά αυτά θά μπούν καί θά βγούν λίγο καιρό θά τά κρατήσουν μόλις τρείς μήνες. Θά χυθεί αίμα καί από τούς μέν καί από τούς δέ. Θά δείτε ότι θά παρελάσουν οι Τούρκοι εντός Ελλάδος (λαθρομετανάστες) καί θά χτίσουν τζαμιά παντού.

Είμαστε αιχμάλωτοι τελείωσε μόνο η προσευχή θά μάς σώσει. Αλλά, ποιός κάνει προσευχή; Κανένας.
Οι Εβραίοι θά υπερισχύσουν. Αυτοί ανακατεύουν σήμερα όλον τόν κόσμο. Έχουν κάνει μεγάλο κακό στόν κόσμο καί θά πληρώσουν. Τελειώνουν τά ψωμιά τους»[18].

Ο Γέρων Βασίλειος γιά τήν αλλόθρησκη κυβέρνηση

«Θά έρθει καιρός, πού τήν Ελλάδα θά κυβερνήσει κυβερνήτης, πού επισήμως θά δηλώνει ότι δέν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θά τό δείτε γρήγορα θά κυβερνήσει γιά ένα διάστημα. Εσείς νά μήν τόν πιστέψετε σέ τίποτε, γιατί αυτός καί οι συνεργάτες του θέλουν νά χτυπήσουν τή ρίζα τής Ορθοδοξίας καί έχουν ήδη απλώσει τά πλοκάμια τους. Θέλουν νά χτυπήσουν αλύπητα τήν πατρίδα μας, τόσο άσχημα πού δέν θά γνωρίζει ο άνθρωπος τόν άνθρωπο.

Στό λίγο διάστημα, πού θά κυβερνήσει αυτή η αλλόθρησκος κυβέρνηση, θά συμβούν παρά πολλά κακά καί άσχημα πράγματα. Μήν τούς δεχτείτε, μήν κάνετε αυτά, πού θά σάς πούν, προκειμένου νά σάς σφραγίσουν. Διώξτε τους. Άχ, άχ, ο στεναγμός θά είναι μεγάλος, Θά θρηνούν καί δέν θά ξέρουν τί νά κάνουν οι άνθρωποι. Μήν εξετάζεις χρόνο. Σάς είπα ήγγικεν ο καιρός. Θά κυριέψουν αυτοί γιά ένα διάστημα. Όμως, ο Θεός, μή μπορώντας νά βλέπει τό πλάσμα του νά υποφέρει, θά στείλει τούς Αγίους αγγέλους Του καί θά τούς καταστρέψει όλους. Καί θ ανθίσει πάλιν η αρχή τού Χριστού. Οι άνθρωποι τού Χριστού θά ζήσουν καί θά βασιλεύσουν εις αιώνας αιώνων»[19].

Επίλογος

«Ως είπον σοι ετέραν φοράν λέγω θέλει γεννηθεί άνθρωπος μέ κεφαλήν μόσχου, θέλει γεννηθεί άνθρωπος θήλυ μέ κεφαλήν αίγας. Όλα, ά λέγω σοι, ά είδες, ά ήκουσες, τά πάντα γεννηθήσονται εν καιρώ. Λάλησον τοίς ανθρώποις ήγγικεν γάρ ο καιρός. Μετανοείτε, γρηγορείτε καί προσεύχεστε. Μήν καταπατείτε τόν Σταυρόν μου καί τά πάθη μου. Εποιήσατε τόν οίκον τού Πατρός μου οίκον καταλαλιάς καί ετέρων φαύλων συζητήσεων. Είδατε καί στοχαστείτε μάλλον εν τάχει έρχομαι. Ίνα τί εθελοτυφλείτε εντός τού οίκου τού Πατρός μου; Ποδοπατείτε τόν σταυρόν, φαυλολογείτε διά ολίγα αργύρια. Είδετε καί στοχαστείτε μέλλει αναβλύση καί εκ τής γής φλόγα μεγίστη, ίνα κατακαύση απίστους καί προβατόσχημους λύκους, πού κατατρώγουν τά πρόβατά μου. Λάλησον εις τούς ανθρώπους ότι μέλλει ριφθεί εξ ουρανού καταρράκτης, ουχί μόνον πλήρους ύδατος, αλλά καί χώματος. Λάλησον εις τούς ανθρώπους τά πρέποντα, ίνα έλθουν τάχιστα εις μετάνοιαν. Τό τέλος εγγίζει καί μέλλει θορυβήστε. Γρηγορείτε, γρηγορείτε καί προσεύχεσθε, ίνα εισέλθητε εις ζωήν αιώνιον, εις τήν βασιλείαν τών ουρανών».

Κατόπιν αυτών όλοι μας οφείλουμε νά θέσουμε ως βασική προτεραιότητα στή ζωή μας τήν εν Χριστώ σωτηρία. Νά μετανοήσουμε καί νά πορευτούμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τού Κυρίου μας[20].

«Σήμερα ο κόσμος διάγει κακώς καί διεστραμμένως απέναντι στό Θεό. Πού είναι η μετάνοια; Πού είναι οι δεήσεις, πού είναι οι νηστείες, οι προσευχές; Μετανοήστε, μετανοήστε! Τό τέλος εγγύς. Μετανοήστε, γιά νά μάς λυπηθεί ο Θεός. Τήν λύση στά αδιέξοδα τήν φέρνουν η ταπείνωση, η μετάνοια, η υπομονή καί η πίστη. Άν δέν έχουμε πίστη, δέν έχουμε θάρρος. Η πίστη καί τό θάρρος σώζουν τόν άνθρωπο. Οι άγιοι μάρτυρες εκλάμβαναν ως σκύβαλα τά υπάρχοντα υλικά αγαθά καί λαχταρούσαν τά ουράνια. Νά θυμάστε πίστη άνευ καλών έργων νεκρά εστί»[21].

Σύντομος βίος Γέροντος Βασιλείου

Ο Γέρων Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης γεννήθηκε στήν Κρήτη τό 1922, αλλά μεγάλωσε στήν Κόρινθο. Σέ ηλικία δεκαπέντε ετών εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στό Λουτράκι. Εκεί δούλευε ως καροποιός μέ τήν τέχνη τού ροδά στό εργαστήριο τού πατέρα του. Γράμματα πολλά δέν γνώριζε. Είχε, όμως, μεγάλη επιθυμία από μικρός νά γνωρίσει τά γράμματα τού Θεού, γι αυτό είχε τάξει από μικρός νά γίνει μοναχός. Η κλήση του αυτή ήταν τόσο εμφανής, ώστε οι συγγενείς καί οι συμμαθητές του από πολύ μικρό τόν αποκαλούσαν «ο καλόγερος». Ξεχώριζε από τά άλλα παιδιά τής ηλικίας του. Στό σχολείο ή στό σπίτι προτιμούσε νά αγιογραφεί, αντί νά παίζει, όπως έκαναν όλα τά παιδιά.

Άν καί είχε μεγάλο πόθο νά γίνει μοναχός, βρέθηκε σέ ηλικία δεκαεννέα ετών παντρεμένος μέ μιά συνομήλικη κοπέλα από τό Λουτράκι. Μέσα στή φτώχεια μεγαλώσανε καί τά τέσσερα παιδιά τους. Ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σέ εμπόλεμη κατάσταση, πατέρας δύο παιδιών πλέον, υπηρέτησε στόν Ελληνικό Στρατό. Μετά από πέντε χρόνια επέστρεψε στό Λουτράκι, όπου εργάστηκε ως καροποιός αρχικά, κι έπειτα ως μαραγκός. Οι δυσκολίες τής ζωής ενίσχυαν τήν πίστη του καί τίς αντιμετώπιζε πάντα μέ προσευχή. Ιδιαίτερα ευλαβούνταν τήν Παναγία μας.

Όταν έφυγε από τήν ζωή η σύζυγός του, εκείνος έφυγε γιά τό Άγιον Όρος. Δέν παρέλειψε προηγουμένως νά τακτοποιήσει καί τά τέσσερα παιδιά του. Στό Άγιον Όρος δέν κάθισε πολύ. Πήρε τήν καλύβη του καί μετά πήγε στά Ιεροσόλυμα, στόν Πανάγιο Τάφο. Εκεί τόν χειροθετήσανε κι έλαβε τό μικρό αγγελικό σχήμα. Προηγουμένως, τόν είχε χειροθετήσει αναγνώστη καί τού διάβασε τήν ρασοευχή ο πατήρ Χρυσόστομος ο Γρηγοριάτης στόν Ναό, πού ο Γέρων είχε χτίσει στά Κοιμητήρια τού Λουτρακίου. Ο συγκεκριμένος Ναός είναι αφιερωμένος στήν Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα καί στόν Άγιο Θεόδωρο τόν Στρατηλάτη. Αναγνώστη τόν χειροθέτησε καί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου κυρός Παντελεήμων.

Μετά από πέντε χρόνια διακονίας στόν Πανάγιο Τάφο, γύρισε στό Άγιον Όρος, όπου εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός. Ανάδοχο είχε τόν γέροντα Λουκά. Στό Άγιον Όρος, μέχρι νά ετοιμαστεί τό κελί του, έμενε γιά ένα διάστημα μέσα σέ σπήλαιο. Εκεί, μέ αυστηρή νηστεία καί αδιάλειπτη προσευχή, μακρυά από τίς συνήθεις μέριμνες τής καλύβης, ζούσε μέ απόλυτη προσευχή καί προσήλωση στόν Θεό.

Από τήν σπηλιά έφυγε, όταν ετοιμάστηκε η καλύβη του στά Καυσοκαλύβια. Τό 1987 στάλθηκε από τό Άγιον Όρος στό μοναστήρι τής Κλεισούρας στήν Καστοριά. Η διακονία του εκεί ήταν υποδειγματική καί απολάμβανε τής απόλυτης εμπιστοσύνης τού μακαριστού Μητροπολίτη Καστοριάς κυρού Γρηγορίου. Κατά τήν εκεί παραμονή του έγιναν καί κάποια θαύματα στόν χώρο τού μοναστηριού. Έπειτα, επέστρεψε καί πάλι στήν καλύβη του στό Άγιον Όρος, απ΄ όπου, εξαιτίας τής επιβαρυνθείσης υγείας του, ανεχώρησε οριστικά τό 2007. Πλέον φιλοξενούνταν από μία οικογένεια στά Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Έξω από τό Άγιον Όρος, στόν κόσμο πλέον καί σέ προχωρημένη ηλικία, ο Γέρων Βασίλειος διακονούσε τόν κόσμο μέσα από τήν διαρκή διδασκαλία τού θείου λόγου. Διακρινόταν γιά τήν ταπείνωση, τήν καρτερία του, τό ασκητικό του πνεύμα καί τήν ανεξάντλητη, χριστιανική αγάπη του. Αγαπούσε πολύ νά χτίζει Ναούς καί μέχρι τήν κοίμησή του έχτισε συνολικά οκτώ.
Τήν 18η Οκτωβρίου 2015 ο Γέρων Βασίλειος απεδήμησε είς Κύριον. Τάφηκε, κατ΄ επιθυμία του, στό Παλαιόκαστρο Κοζάνης, στόν τόπο, όπου θεμελιώθηκε ο τελευταίος του Ναός. Ο τάφος του βρίσκεται στόν περίβολο τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού τού νεκροταφείου[1]

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.