Επίσκοπος: Πότε υπακούμε στον Επίσκοπο; Παρακάτω ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης απαντάει στο ερώτημα «πότε υπακούμε στον Επίσκοπο;». …

Στην περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ Ευαγγελίου και διδασκαλίας του Επισκόπου, οπότε δημιουργείται δίλημμα, είναι προτιμότερον να εφαρμόζεται…

Ο Επίσκοπος πρέπει να υπακούει στο Ευαγγέλιο. Δι’ αυτό όταν χειροτονείται ο Επίσκοπος χειροτονείται κάτω από το Ευαγγέλιο και αυτό σημαίνει, όπως λέγουν οι Πατέρες, ότι ο λαός θα υπακούει εις τον Επίσκοπον υπό ένα όρο, ότι και ο Επίσκοπος θα υπακούει στο Ευαγγέλιο.

Όταν όμως ο Επίσκοπος δεν υπακούει στο Ευαγγέλιο και δεν πράττει σύμφωνα με τους Ιερούς κανόνας, τότε οι κληρικοί και ο λαός δεν είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν στον Επίσκοπο.

Στην περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ Ευαγγελίου και διδασκαλίας του Επισκόπου, οπότε δημιουργείται δίλημμα, είναι προτιμότερον να εφαρμόζεται το «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. Ε’ 29).

Και τότε ηρωϊκοί κληρικοί και μοναχοί, ακόμη και απλοί λαϊκοί, εις περιπτώσεις που σιγούν οι Επίσκοποι, σιγούν οι άμβωνες, τότε κάθε κληρικός και λαϊκός έχει το δικαίωμα και είναι υποχρεωμένος να ειπεί εκείνα τα οποία δεν τολμάει να ειπεί ο Επίσκοπος είτε εκ δειλίας είτε υπό κοσμικού πνεύματος διαπνεόμενος ή και εκ κακής αντιλήψεως.

Και οσάκις εσίγησαν οι επίσημοι άμβωνες, τότε προέβαλαν την Ορθοδοξία απλοί και ταπεινοί μοναχοί και λαός, γυναίκες και άνδρες.
Ας μη λησμονούμε δε, ότι η Ρουμανία απηλλάγη από τον Τσαουσέσκου με την συνδρομή ενός αφανούς κληρικού ο όποιος άναψε την θρυαλλίδα της ελευθερίας και εσάρωσε το δικτατορικό και τυραννικό καθεστώς του Τσαουσέσκου.

Συνεπώς, ο κάθε κληρικός δεν είναι δούλος τού προϊσταμένου του Μητροπολίτου, αλλ’ οφείλει να υπακούει εις τον Επίσκοπον υπό τον όρον ότι ο Επίσκοπος θα είναι πρωτοπόρος στους ιερούς αγώνας.

Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
Χριστιανική Σπίθα, Μάιος 2007

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.