Tο Μυστήριο της Σωτηρίας μας περιέχεται στον Σταυρό του Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και είναι ορθό να πούμε ότι αυτό που περιέχεται στο ‘μυστήριο της σωτηρίας’ είναι κάτι περισσότερο από μιά κοσμικών διαστάσεων συναλλαγή ( ότι δηλαδή ο Χριστός πληρώνει για τις αμαρτίες μας): Είναι πραγματικά το μυστήριο της σωτηρίας μας.

Ένας υπαινιγμός για την έκταση αυτού του μυστηρίου γίνεται στην παρέναιση του Χριστού: «Οστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι». Αυτό ξεκάθαρα προχωρεί πέραν της έννοιας μιάς μοναδικής συναλλαγής ή ακόμα της πίστης μας για την αποτελεσμάτικότητα αυτής της συναλλαγής.

Ο Απ. Παύλος επικαλείται αυτό το μυστήριο: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι• ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός• ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ» ( Γαλ.2.20).

Ωστόσο η πλέον ξεκάθαρη αναφορά σ’ αυτό το μυστήριο είναι ίσως η περιγραφή του Απ. Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο της Προς Φιλιππισίους επιστολής του.

«τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων

οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος• καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 0ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός»( Φιλιπ.2, 5-11).

crucifixion

Εδώ ο Αποστολος αναφέρεται στην οικουμενική διάσταση του Σταυρού όπου και το μυστήριο αποκαλύπτεται. Το να άρουμε τον σταυρό και να ακολουθήσουμε το Χριστο σημαίνει «να έχουμε το ίδιο φρόνημα με τον Ιησού Χριστό». Με το ‘φρόνημα’ εννοεί εναν απόλυτο προσανατολισμό της ζωής μας με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο με την κένωση του εαυτού μας θα βρούμε το δρόμο για την εξύψωση. Η σωτηρία μας, δηλαδή η απελευθέρωση μας από το κενό του θανάτου, βρίσκεται μυστηριωδώς στην προθυμία μας να κενωθούμε για χάρη του Χριστού. Ο δρόμος του Σταυρού είναι ο δρόμος της ζωής και ένας τρόπος ζωής.

Αυτή είναι η οδός που έχουν βαδίσει οι μάρτυρες. Είναι η οδός την οποία θα βαδίσει καθένας που θα γνωρίσει την αγάπη. Γιατί η αγάπη βρίσκεται ‘στο να θυσιάζουμε τη ζωή μας για τους άλλους’.

Αυτό που βλέπουμε στον Σταυρό του Χριστού περιλαμβάνει ότιδήποτε μπορούμε να πούμε για την στιγμή της σωτηρίας μας. Εκεί ο Χριστός πέθανε για μάς. Εκεί το Αίμα Του χύθηκε για μάς. Εκεί η ζωή Του διακόπηκε για να ζήσει ο κόσμος. Εκεί συμφιλιωθήκαμε με το Θεό.

Ο Σταυρός ωστόσο υπάρχει εκτός χρόνου και δια παντός ( ο αμνός θυσιάστηκε ‘από καταβολής κόσμου’). Ο Σταυρός πάντοτε ηταν η οδός της ζωής. Η αγάπη, η κενωτική αγάπη, ήταν πάντοτε η αγάπη του Θεού για τον κόσμο, παρόλο που ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι να το αποκαλύψει μέσω του Σταυρού του Χριστού. Τώρα όμως το γνωρίζουμε. Και τώρα πρέπει να γίνει το δικό μας φρόνημα.

Και ακόμα κάτι:

Η Ορθόδοξη Παράδοση, όπως αναπτύχθηκε στην αρχαία Συρία, τιμούσε ιδιαίτερα τον Σταυρό του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι στην Συρία πίστευαν ότι η ενοικούσα δόξα του Θεού, που κάποτε έμενε στην Κιβωτό της Διαθήκης και γέμιζε το Ναό στα Ιεροσόλυμα, ήρθε να ενοικίσει στον Σταυρό μετά το Θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού. Γι’ αυτό και επιδεικνύετο μιά πολύ βαθειά και αληθινή λατρεία για τον Σταυρό ( οποιοδήποτε Σταυρό). Αυτό νομίζω μάς υπενθυμίζει ότι ο Σταυρός που φορούμε κατά το μυστήριο του Βαπτίσματος, το σημείο του Σταυρού που κάνουμε στην προσευχή μας, και ο Σταυρός ως σύμβολο όπου και να εικονίζεται και αναρτάται, πρεπει να προσεγγίζεται με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή. Δεν αποτελεί κόσμημα ( όπως συνηθίζει να το θεωρεί η μοντέρνα κουλτούρα) για να διακοσμούμε τα σώματά μας ή απλώς ένα έργο τέχνης. Είναι το σημάδι της σωτηρίας μας και το μυστήριο της δυνάμεώς του προκαλούσε μεγάλο δέος στους πρώτους Χριστιανούς ( και ακόμα και σήμερα σ’ όλους του Ορθοδόξους όπου και αν βρίσκονται).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.