Όποιος δέν πιστεύει στήν ύπαρξη τού διαβόλου, δέν πολεμά καί ενάντια στόν διάβολο.

Στό διάβολο συμπαθέστεροι είναι εκείνοι πού δέν πιστεύουν στήν ύπαρξή του καί τή δράση του.

Αφού μόνο τότε μπορεί ήρεμα νά φέρει εις πέρας τό δολοφονικό του έργο.

’Άν δέν ύπήρχε ό διάβολος, όλο τό κακό καί κάθε άμάρτημα θά έπρεπε νά τά προσάψει κανείς στόν Θεό.

Αύτό είναι φοβερό καί νά τό σκεφτεί κανείς, αδελφοί μου.

Αφού στήν περίπτωση αυτή ό Θεός θά ήταν ταυτόχρονα καί αλήθεια καί ψέμα, καί φως καί σκοτάδι.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Εσοδείες Κυρίου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.