«κρείττονός εστι διαθήκης μεσίτης» (Προς Εβραίους η΄, 6).

Ο Κύριος και Σωτήρας μας κατέχει το Αρχιερατικό αξίωμα. Είναι ο Ύψιστος Αρχιερεύς που προσέφερε την Μία, Μοναδική και ανεπανάληπτη θυσία «εν μέσω της γης» υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Με την ιερωσύνη Του ο Χριστός διακόνησε – ενήργησε την σωτηρία μας.

Η Εκκλησία διδάσκει, ότι ο Ιησούς Χριστός έσωσε τον άνθρωπο και τον συμφιλίωσε με τον Επουράνιο Θεό Πατέρα με την σάρκωσι, την διδασκαλία και το παράδειγμά Του. Το κορύφωμα και το επιστέγασμα της απολυτρώσεως είναι η Σταυρική θυσία Του και η εκ νεκρών ανάστασί Του, που ακολούθησε μετά τρεις ημέρες από τον θάνατό Του. Ο Κύριος, ως Αρχιερέας, θυσίασε την ζωή Του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και παρέδωσε το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας «εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον». Ο Κύριος μίλησε για την σταυρική θυσία Του·

Ότι έγινε για να αγιασθούν (καθαρισθούν) οι άνθρωποι από την αμαρτία. Απευθυνόμενος στον Επουράνιο Θεό και Πατέρα, κατά την αρχιερατική προσευχή Του: «Και χάριν αυτών εγώ αφιέρωσα ολόκληρη την ζωή μου σε σένα και προσφέρω και τώρα τον εαυτό μου σαν θύμα και σφάγιο ιερό, για να είναι και αυτοί με την συμμετοχή τους στη θυσία μου αυτή αγιασμένοι, εγκολπούμενοι πρωτίστως τον λόγο της αλήθειας. Δεν σε παρακαλώ δε μόνο γι’ αυτούς, αλλά και γι’ αυτούς, που θα πιστεύσουν με το κήρυγμά τους σε μένα» (Ιωάννου ιζ´ 19-20). Έτσι, φανέρωσε την αιτία της θυσίας Του.

Ότι εθυσιάσθη εξ αγάπης προς τους ανθρώπους. Είπε· «Μεγαλύτερη αγάπη προς τους φίλους του κανείς δεν έχει από αυτή, δηλαδή από το να δώσει την ζωή του χάριν των φίλων του». (Ιωάννου ιε´ 13).

Ότι είναι εκούσια προσφορά. Ο Ίδιος δέχθηκε να θυσιασθεί για μας. Είπε· «Γι’ αυτό δε ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ μόνος μου και χωρίς κανείς να με αναγκάζει παραδίδω την ζωή μου σε θάνατο, για να την λάβω πάλι. Κανείς δεν έχει την δύναμι να πάρει την ζωή μου και να με θανατώσει παρά την θέλησί μου. Αλλ’ εγώ από τον εαυτό μου και μόνος μου παραδίδω αυτή. Έχω εξουσία να δώσω την ζωή μου και έχω εξουσία πάλι να την λάβω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα μου». (Ιωάννου ι´ 17-18).

Τα ίδια μαρτυρούν και οι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρές Του.

α´. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης διδάσκει ότι θυσιάστηκε σηκώνοντας την αμαρτία όλων των ανθρώπων· (Α´ Ιωάννου γ´ 5 και Ιωάννου α´ 29).

β´. Ο απόστολος Παύλος διακηρύττει· «Ότι ο Χριστός είναι αδιάδοχοςΑρχιερέας, ο μόνος που μπορεί να μας σώσει και παρακαλεί τον Θεό Πατέρα για μας. (‘Εβραίους ζ´ 24-25). Ένας και μόνος είναι Θεός, Θεός όλων· ένας είναι και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος, και έδωσε τον εαυτό του λύτρο για να εξαγοράσει όλους. Για το γεγονός αυτό της εξαγοράς μας κάνει λόγο η μαρτυρία, που δόθηκε από Αυτόν και σφραγίσθηκε στους ορισμένους από την θεία Πρόνοια καιρούς με τον θάνατό του. Ότι είναι μεσίτης ανώτερης λειτουργίας (βλ. Εβραίους η´ 6). Επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως Αρχιερέας, πρόσφερε την ζωή Του ως μοναδική θυσία για την ζωή και σωτηρία του κόσμου, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης παρουσιάζουν τον θάνατο του Ιησού· α´. Ως την θυσία του «Δούλου», β´. Ως την θυσία του «Αμνού».

Ο Αρχιερέας Κύριος Ιησούς Χριστός

Για τον Αρχιερέα Ιησού Χριστό ομιλούν τα κείμενα του Ευαγγελιστού Ιωάννου και η προς Εβραίους Επιστολή του αποστόλου Παύλου. Η προς Εβραίους Επιστολή, ιδιαιτέρως, αναφέρεται διεξοδικά και ρητά στην ιεροσύνη του Χριστού. Επαναλαμβάνει θέματα που έχουν αναφερθεί ήδη και αναδεικνύει και άλλα· Παρουσιάζει τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως την θυσία του Εξιλασμού που προβλεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη· (Εβραίους θ´ 1-14). Ο απόστολος Παύλος διδάσκει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι όλοι οι άνθρωποι σώζονται ένεκα της απολυτρωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού· (Ρωμαίους γ´ 23-26). Επίσης, η ίδια επιστολή παρουσιάζει τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ως την θυσία της Διαθήκης· (Εβραίους θ´ 18-24).

Η προς Εβραίους επιστολή συγκεντρώνει, όμως, την προσοχή της επάνω στον προσωπικό ρόλο του Χριστού κατά την προσφορά αυτής της θυσίας. Ο Αρχιερέας Ιησούς Χριστός μοιράζεται την ένδειά μας και τον πειρασμό· (Εβραίους β´ 18). Είναι ο μοναδικός και αιώνιος Ιερέας. Πραγματοποίησε την θυσία Του μια για πάντα μέσα στο χρόνο «εφ’ άπαξ»· «ος ουκ έχει καθ’ ημέραν ανάγκην, ώσπερ οι αρχιερείς, πρότερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν, έπειτα των του λαού· τούτο γαρ εποίησεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας» (Εβραίους ζ´ 27).

Μετά την θυσία είναι για πάντα ο μεσολαβητής· «ο δε διά το μένειν αυτόν εις τον αιώνα απαράβατον έχει την ιερωσύνην» (Εβραίους ζ´ 24), ο μεσίτης της νέας Διαθήκης· (Εβραίους η´ 6-13 και Εβραίους ι´ 12-18).

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μοναδικός Αρχιερέας, ο Οποίος πρόσφερε την Μία, Μοναδική και Ανεπανάληπτη θυσία, την θυσία της αγίας ζωής Του για την ζωή και την σωτηρία του κόσμου. Από Αυτόν τον αιώνιο Αρχιερέα αγιαζόμαστε και σωζόμαστε εμείς οι αμαρτωλοί. Ως Αρχιερέας, θα προσφέρει προς τον Επουράνιο Θεό και Πατέρα την κτίσι ολόκληρη, ως ευχαριστία «εξ ου και το είναι προσελάβετο». Κατά ταύτα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ανεδείχθη ο Μέγας και Ένας Αιώνιος Αρχιερέας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.