ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ: «Ω του παραδόξου θαύματος», προσόμοιο Εσπερινού, ήχος α΄ «Ω του παραδόξου θαύματος», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού | Ύμνοι επί τη καταθέσει της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.

Ποιητικά Κείμενα: Εις τα Εσπέρια Στιχηρά προσόμοια Ήχος α´.

«Ω του παραδόξου θαύματος» Ω του παραδόξου θαύματος! Ως πηγής θησαυρόν, τοις πιστοίς κατέλιπες, την Ζώνην σου την σεπτήν, Παρθένε άχραντε. Ευφραίνονται οι πιστοί, των ιαμάτων την χάριν λαμβάνοντες· πληρούνται αγιασμού, και ευφροσύνης οι πόθω προσπίπτοντες· και μετ’ ευλαβείας πάντες, ευσεβώς προσέρχονται, αρυόμενοι χάριν, εξ αυτής και ρώσιν πάντοτε. Βαβαί των σων μυστηρίων Αγνή! σην γαρ θείαν Ζώνην, ως πηγήν ακένωτον, και άσυλον θησαυρόν, ημίν δεδώρησαι· εκβλύζει γαρ τοις πιστοίς, αδιαλείπτως αείζωα χεύματα· βραβεύει δε δαψιλώς, τοις προσιούσιν εν πίστει την ίασιν, χαλεπής παντοίας λώβης, ιατρός πανάριστος, ανεδείχθη Παρθένε, ως αυτή μόνη ηυδόκησας. Δεύρο ευσεβούντων άθροισμα, εν ψαλμοίς και ύμνοις, τη Παρθένω ασωμεν, τιμώντες και την αυτής, τιμίαν Ζώνην πιστώς, ως άφθορόν τε σειράν, την το ακήρατον σκεύος ζωννύουσαν, και δύναμιν κραταιάν, τοις προσπελάζουσι πάσι παρέχουσαν. Δεύτε συνελθόντες πάντες, ευσεβώς φιλέορτοι, απαρύσασθε χάριν, δι’ αυτής και μέγα έλεος.

Credits: Παραγωγή, επιμέλεια: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Διεύθυνση χορού: Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου Αντιγραφή μουσικών κειμένων: Κωνσταντίνος Κιόχος Επεξεργασία ήχου: Πατέρες Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου τον Ιούλιο του 2018 από τους πατέρες της Μονής.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.