Προσέχετε ποιμένες μήπως τυχόν καταφρονήσετε, γιατί ο καλός ποιμήν δεν θέλει να χάση ούτε ένα πρόβατο.

Ο Θεός περιμένει την μετάνοια μας, όνειρο μας είναι να γίνουμε το σωσμένο πρόβατο που ακούει τον Κύριο του.

Ο Χριστός μας θέλει κοντά του, μέσα στην αγκαλιά του, περιμένει την αλλαγή μας.

Ας θυμηθούμε τι μας είπε ο Κύριος:

Τι νομίζετε σεις; Εάν ένας άνθρωπος έχη εκατό πρόβατα και παραπλανηθή ένα προβάτον μακρυά από το κοπάδι, δεν θα αφήση αυτός τα ενενήκοντα εννέα επάνω εις τα βουνά, και δεν θα τρέξη να αναζητήση το χαμένο;

Και αν συμβή να το βρη, σας διαβεβαιώνω ότι χαίρει δι’ αυτό πολύ περισσότερο παρά δια τα ενενήκοντα εννέα, που δεν είχαν παραπλανηθή.

Οπως ο καλός ποιμήν δεν θέλει να χάση ούτε ένα πρόβατο, έτσι δεν είναι θέλημα του Πατρός σας του εν ουρανοίς να χαθή ένας από τους μικρούς τούτους. Λοιπόν προσέχετε μήπως τυχόν καταφρονήσετε κανένα από τους ασήμους και απλοϊκούς πιστούς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.