Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου…

«Γιατί Φως ο Πατήρ, Φως ο Γιός, Φως και το Άγιον Πνεύμα»

Ο Θεός είναι το ζωντανό Φως, αυτό που υπήρχε πάντα, αυτό που υπάρχει, και αυτό που θα υπάρχει πάντα.

Ο Κύριος είπε:

Εγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. (Ιω. 8,12)

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. (Γεν. 1,1)

ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. (Γεν. 1,2)

καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. (Γεν. 1,3)

καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. (Γεν. 1,4)

Όπως δημιούργησε το Φως και το Σκοτάδι στη Γη μας, έτσι γίνεται και με τις ψυχές μας, υπάρχει το Φως και το Σκοτάδι.

Μακάριοι οι άνθρωποι που θα κατέχουν το Φως μέσα στην ψυχή τους, και αλίμονο σε εκείνους που θα έχουν το Σκοτάδι μέσα στην ψυχή τους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.