ΚΑΙ παίρνοντας οι γιοι τού Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, κάθε ένας το θυμιατήριό του, έβαλαν σ’ αυτό φωτιά, κι επάνω σ’ αυτή έβαλαν θυμίαμα, και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά, που δεν τους είχε προστάξει.

2 Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο, και τους κατέφαγε· και πέθαναν μπροστά στον Κύριο.

3 Τότε, ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Αυτό είναι που ο Κύριος είπε, λέγοντας: Εγώ θα αγιαστώ σ’ εκείνους που με πλησιάζουν, και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο τον λαό. Και ο Ααρών σιώπησε.

4 Και ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, τους γιους τού Οζιήλ, θείου τού Ααρών, και τους είπε: Πλησιάστε, σηκώστε τους αδελφούς σας μπροστά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο.

5 Και πλησίασαν, και τους σήκωσαν με τους χιτώνες τους έξω από το στρατόπεδο, όπως είπε ο Μωυσής.

6 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών, και στον Ελεάζαρ, και στον Ιθάμαρ, τους γιους του: Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάλια σας, μη σχίσετε τα ρούχα σας, για να μη πεθάνετε, και έρθει οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή· αλλά, οι αδελφοί σας, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, ας κλάψουν το κάψιμο που έκανε ο Κύριος·

7 και δεν θα βγείτε από τη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, για να μη πεθάνετε· επειδή, το επιχρισματικό λάδι τού Κυρίου είναι επάνω σας. Και έκαναν σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή.

8 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Ααρών, λέγοντας:

9 Κρασί και σίκερα δεν θα πιείτε, εσύ, και οι γιοι σου μαζί σου,όταν μπαίνετε στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να μη πεθάνετε· αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας·

10 και για να διακρίνετε ανάμεσα σε άγιο και βέβηλο, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό·

11 και για να διδάσκετε τους γιους Ισραήλ όλα τα διατάγματα, όσα ο Κύριος μίλησε σ’ αυτούς διαμέσου του Μωυσή.

12 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών, και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του, που εναπέμειναν: Πάρτε την προσφορά από άλφιτα, που απέμεινε από τις θυσίες τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, και να τη φάτε άζυμη, κοντά στο θυσιαστήριο· επειδή, είναι αγιότατο

13 και θα τη φάτε σε έναν άγιο τόπο· επειδή, είναι το μερίδιό σου, και το μερίδιο των γιων σου, από τις θυσίες τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά· επειδή, έτσι προστάχθηκα·

14 και το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται θα τα φάτε σε έναν καθαρό τόπο, εσύ, και οι γιοι σου, και οι θυγατέρες σου μαζί σου· επειδή, είναι το μερίδιό σου, και το μερίδιο των γιων σου, που δόθηκε από τις θυσίες τής ειρηνικής προσφοράς των γιων Ισραήλ·

15 τον ώμο που υψώνεται και το κινητό στήθος θα τα φέρουν, μαζί με τις προσφορές τού λίπους, που γίνονται με φωτιά, για να τα κινήσουν σε μια κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο· και θα είναι σε σένα, και στους γιους σου μαζί σου, σε αιώνιον θεσμό, όπως πρόσταξε ο Κύριος.

16 ΚΑΙ ο Μωυσής αναζήτησε επιμελώς τον τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας· και να, ήταν κατακαμένος· και θύμωσε ενάντια στον Ελεάζαρ κι ενάντια στον Ιθάμαρ, τους γιους τού Ααρών, που είχαν εναπομείνει, λέγοντας:

17 Γιατί δεν φάγατε την προσφορά περί αμαρτίας σε έναν άγιο τόπο; Επειδή, είναι αγιότατο· και σας το έδωσε ο Κύριος για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάνετε εξιλέωση γι’ αυτούς, μπροστά στον Κύριο·

18 δέστε, το αίμα του δεν φέρθηκε στο αγιαστήριο· έπρεπε εξάπαντος να το φάτε στο αγιαστήριο, καθώς είχα προστάξει.

19 Και ο Ααρών είπε στον Μωυσή: Δες, αυτοί πρόσφεραν σήμερα την προσφορά τους περί αμαρτίας, και το ολοκαύτωμά τους, μπροστά στον Κύριο, και μου συνέβησαν τέτοια πράγματα· αν, λοιπόν, θα έτρωγαν και την προσφορά περί αμαρτίας σήμερα, θα ήταν αυτό αρεστό στα μάτια τού Κυρίου;

20 Και ο Μωυσής το άκουσε, και του άρεσε.

Γνωρίζετε πότε δίνουμε όνομα στο βρέφος; Πόσα ονόματα μπορούμε να δώσουμε στο παιδί;

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.