Λέει η Θεοτόκος στον Χρι­στια­νό: ”Το συ­χνό σου Χαίρε, θα γί­νει ευ­χά­ρι­στο σε μένα, όταν απέ­χεις από το μί­σος, το ψεύ­δος και την κλο­πή των ξέ­νων υπαρ­χόν­των.

Και ενό­σω κα­τα­πιέ­ζεις τους φτω­χούς θλί­βον­τάς τους με τό­κους και αφό­ρη­τες φο­ρο­λο­γί­ες, σε τί­πο­τα δεν δια­φέ­ρεις από τον ει­δω­λο­λά­τρη και τον Χρι­στο­κτό­νο, έστω και αν καυ­χά­σαι με το Βάπτι­σμα.

Εγώ δεν σε ει­σα­κούω, έστω και αν ψάλ­λεις αμέ­τρη­τους κα­νό­νες και τρο­πά­ρια με όμορ­φη και δυ­να­τή φω­νή”.

☦️ *Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, ο φωτιστής των Ρώσων

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.