Ἡ ἐπίσημη ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου εἶναι καθιερωμένη νά τελεῖται τήν 1η Ὀκτωβρίου. Μέ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνδέθηκε μέ τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί τή θαυμαστή προστασία της κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Καί μόνον οἱ δύο αὐτές λέξεις “ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ” φέρνουν στή μνήμη μας ἀναρίθμητα θαυμαστά γεγονότα πού φανερώνουν τήνἀγάπη τῆς Παναγίας μας γιά τόν ἄνθρωπο καί εἰδικά σέ καιρούς κινδύνων καί δοκιμασιῶν.

Πῶς καθιερώθηκε αὐτή ἡ σύνδεση;

Στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν στήν Κωνσταντινούπολη ὑπῆρχε ἕνα παρεκκλήσιο, ὅπου φυλασσόταν σέ ἀσημένια λειψανοθήκη ἡ ἐσθῆτα τῆς Θεοτόκου. Στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰ. ἕνα βράδυ γινόταν ἀγρυπνία στό Ναό τῶν Βλαχερνῶν ὅπου συμμετεῖχε καί ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός. Τόν συνόδευε ἐκείνη τή νύχτα ὁ νεαρός Ἐπιφάνιος ἀργότερα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Γύρω στά μεσάνυχτα βλέπει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας τήν Παναγία μας νά μπαίνει ἀπό τήν κεντρική πύλη τοῦ ναοῦ καί νά προχωρεῖ πρός τό ΑΓΙΟ ΒΗΜΑ. Φαινόταν ψηλή καί εἶχε συνοδεία της λευκοφόρους ἀγγέλους καί ἁγίους. Ἀνάμεσά τους ξεχώριζαν ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος δεξιά καί ἀριστερά στή Θεοτόκο. Ἄλλοι ἀκολουθοῦσαν καί ἄλλοι ἕπονταν ψάλλοντας ὕμνους.

Ὅταν ἡ Παναγία πλησίασε στόν ἄμβωνα πού ἦταν στό κέντρο τοῦ ναοῦ, εἶπε ὁ ἅγ. Ἀνδρέας στόν Ἐπιφάνιο: Βλέπεις τήν Παναγία Μητέρα καί Δέσποινα τοῦ κόσμου;;
-Ναί τίμιε πάτερ, ἀπάντησε ἐκεῖνος.

Ἡ Θεοτόκος εἶχε γονατίσει και προσευχόταν γιά πολλή ὥρα. Παρακαλοῦσε τόν Υἱό της γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί δάκρυα ἔτρεχαν στό πρόσωπό της. Μετά τή δέησή της μπῆκε στό ἅγιο βῆμα ὅπου προσευχήθηκε γιά τούς πιστούς πού βρίσκονταν στήν ἀγρυπνία.

Ὅταν ἡ Παναγία τελείωσε τήν προσευχή της, ἔβγαλε ἀπό τό κεφάλι της τό ἀστραφτερο της μαφόριο (τό κόκκινο ἔνδυμα πού βλέπουμε στίς εἰκόνες) καί μέ μιά σεμνή κίνηση τό ἅπλωσε σάν Σκέπη μέ τά πανάγια χέρια της ἐπάνω στό ἐκκλησίασμα. Ἔτσι ἁπλωμένο τό ἔβλεπαν καί οἱ δυό τους γιά πολλή ὥρα νά ἐκπέμπει θεϊκή δόξα καί λάμψη. Ὅσοι φαινόταν ἡ Θεοτόκος ἐκεῖ τό μαφόριο ἐξέπεμπε ἀκτινοβολία. Ὅσο ἡ Παναγία μας ἀνέβαινε στόν οὐρανό, τόσο καί τό μαφόριο ἄρχισε νά μικραίνει σιγά σιγά.

Αὐτό τό γεγονός ἀλλά καί ἄλλα θαυμαστά πού σχετίζονται μέ τήν ἱερά ἑσθῆτα τῆς Θεοτόκου ἔγιναν ἀφορμή νά καθιερωθεῖ ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης δηλ. τῆς Προστασίας πού παρέχει ἡ Παναγία μας σέ ὅσους ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά Της.

Στά νεώτερα χρόνια κατά τόν Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές φορές οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἔβλεπαν πάνω στά χαρακώματα τή μορφή τῆς Παναγίας νά τούς προστατεύει μέ τό μαφόριο της καί τά χέρια ἀνοιχτά ἀπό τίς βόμβες τοῦ ἐχθροῦ. Γι’αὐτό καί ἑορτάζεται ἐπίσημα ἡ ἑορτή της καί τήν 28η Ὀκτωβρίου τήν ἡμέρα πού ἡ Ἑλλάδα ἀρνεῖται τίς ἀξιώσεις τῶν Ἰταλῶν νά εἰσχωρήσουν στά Ἑλληνικά ἐδάφη καί μέ τό “ΟΧΙ” αὐτό ξεκινᾶ ὁ ἑλληνοιταλικός πόλεμος.

Ἄς γίνει πόλεμος!

Μά θά πεῖ κανείς ἑορτάζουμε τήν εἴσοδο σέ πόλεμο;
Πῶς εἶναι δυνατόν ἕνας πόλεμος νά φέρει ἑορτή;
Κι ὅμως πολλές φορές στή ζωή, ἄν ὄχι πάντα χρειάζεται νά πολεμήσουμε γιά νά κερδίσουμε κάτι. Νά ἀντισταθοῦμε γιά νά μήν ὑποταχθοῦμε.
Κυρίως ἄν τό παραλληλίσουμε μέ τά πνευματικά μας ζητήματα χρειάζεται νά εἴμαστε διαρκῶς σέ “ἐμπόλεμη κατάσταση” ἀπέναντι στά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας καί νά μήν ὑποχωροῦμε.

Νά λέμε συνεχῶς ΟΧΙ.

ΟΧΙ δέν θά κατακρίνω κάποιον πού δέν ξέρω.
ΟΧΙ δέν θά καταλύσω σέ περίοδο νηστείας.
ΟΧΙ δέν θά κρατήσω μέσα μου μίσος γιά τόν ἀδελφό μου.
ΟΧΙ δέν θά παραλέιψω τά καθήκοντά μου.

ΟΧΙ δέν θά ὑποκύψω στίς σειρῆνες τοῦ κόσμου τούτου καί θά κάνω ὅ,τι κάνουν ὅλοι. ΟΧΙ δέν θά παραλείψω τόν ἐκκλησιασμό μου κάθε Κυριακή καί τήν προσευχή μου κάθε μέρα. ΟΧΙ σέ κάθε τι πού μέ κάνει δυστυχισμένο.

ΟΧΙ σέ ἀνθρώπους καί καταστάσεις πού μέ κάνουν νά νιώθω ἕνα τίποτε, ἄχρηστος. Γιατί ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ καί ἡ Παναγία μας ποτέ δέν μέ θέλουν τίποτε. Μέ θέλουν ταπεινό, ὡς μή ἔχοντα ἀλλά τά πάντα κατέχοντα.

Αὐτό τό τεράστιο ΟΧΙ, αὐτό τόν ΠΟΛΕΜΟ καλούμαστε νά τόν κάνουμε πάντα, κάθε μέρα καί σίγουρα δέν θά εἴμαστε ἀκάλυπτοι, ἀπροστάτευτοι, θά ἔχουμε τή ΣΚΕΠΗ τῆς Παναγίας Μητέρας μας πού μᾶς σκέπει κάθε μέρα νοερῶς μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε καί σίγουρα εὐλογεῖ τόν ἀγώνα μας.

ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΕΜΟΣ!

Ἄς γίνει ἡ ἀρχή γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τά πάθη!
Ζήτω ἡ Ἑλλάδα!
Ζήτω ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ στή ΖΩΗ ΜΑΣ!
Ζήτω ἡ Παναγία!
Ζήτω= ἄς ΖΕΙ !

Γερόντισσα Σωφρονία
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
28η Ὀκτωβρίου 2022

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.