Ρώτησε κάποιος τον Άγιο Αναστάσιο επίσκοπο Αντιοχείας. Γέροντα, η γραφή λέει ότι οι εξουσίες του κόσμου έχουν δοθεί από το Θεό.

Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας ή βασιλεύς προχειρίζεται στο αξίωμα από τον Θεό;

Και ο Άγιος απάντησε.

Ο Θεός λέει στον Νόμο Του:

« Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας ».

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από το Θεό, οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρηση ή και βούληση του Θεού σε ανάξιο λαό εξ αιτίας αυτής της αναξιότητός των.

Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρρησία στο Θεό έλεγε με απλότητα:

« Κύριε, γιατί μας έδωσες τέτοιο βασιλέα»;

Και αφού το έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, ήλθε φωνή εκ του Θεού που του είπε:

«Γιατί δεν βρήκα άλλον χειρότερο»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.