«…Τὴν τεχνολο­γία δὲν τὴν κατηγοροῦμε. Τὸ χελιδόνι κάνει τὴν φωλιά του ὅπως τὴν ἔκανε πρὶν ἀπό 2.000 χρόνια, καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ τὴν κάνη ἴδια καὶ μετὰ ἀπὸ 2.000 χρόνια. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος τὴν καλύβα του τὴν ἔκανε οὐρανοξύστη. Ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος βάδιζε μὲ τὰ πόδια, τώρα τρέχει ἰλιγγιωδῶς με τ᾽ αὐτοκίνητο. Τὸ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅτι θὰ δῆτε νὰ τρέχουν ἀμάξια χωρίς ἄλογα…

Ἐγκωμιάζουμε και τιμοῦμε τὴν τεχνολογία, ὅμως μέχρι ἑνὸς σημείου. Διότι τὴν τεχνολογία θὰ τὴν χρησιμοποιήση ὁ διάβολος στοὺς ἐσχάτους καιρούς (βλ. Α΄ Πέτρ. 1,5). Καὶ βρισκόμεθα σὲ ἐσχάτους καιρούς.
Ἐφεύρεσις τοῦ σατανᾶ εἶνε ἡ τελευταία τεχνολογία μὲ τὶς ταυτότητες. Ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἀλλάξουν τις ταυτότητες. Διότι δὲν ἀνήκουμε πλέον στὴ μικρὴ καὶ ἔνδοξη πατρίδα μας, ἀλλὰ ἀνήκουμε στὴν Ε.Ο.Κ., ποὺ εἶνε ἰ­σοπέδωσις τῶν πάντων. Ἄλλα ἔθνη, ὅπως ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γερμανία, δὲν δέχθηκαν τέτοια ταπείνωσι. Οἱ νέες ταυτότητες δὲν εἶνε ὅπως οἱ παλιὲς ἀστυνομικὲς ταυτότητες. Διαγράφουν τὸ θρήσκευμα καὶ ἔχουν ἄλλες ἰδιαίτερες πληροφορίες, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὶς δῇ κανείς. Εἶναι σαν ἕνα ἄσπρο χαρτί που καταγράφουν τα πάντα, (χωρὶς ἐμεῖς νὰ τὰ γνωρίζουμε). Ἐλέγχονται ἀπό τὶς Βρυξέλλες μ᾽ ἕνα τεράστιο κομπιοῦτερ. Αὐτὸ εἶνε σατανοκρατία. Ὀρθῶς εἶπαν οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες καὶ συμφώνησα κ᾽ ἐγὼ μαζί τους, τέτοιες ταυτότητες νὰ μὴν πάρουμε, διότι εἶναι μία προδοσία. [Κρύβεται ἀπάτη καὶ δέσμευσις, σκλαβιὰ ἠλεκτρονική]…
Πάνω ἀπό τὴν γνώση, πάνω ἀπό τα πανεπιστήμια, πάνω ἀπό τὶς ἀνακαλύψεις εἶναι η διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ….
Χαῖρε λοιπόν, Παναγία, διότι γέννησες τὸν Χριστό, ποὺ τοὺς τεχνολόγους, ποὺ ἤξεραν ν᾽ ἀναλύουν τὶς λέξεις καὶ ἦταν λαλίστατοι, τοὺς ἄφησες ἄφωνους, ἀφοῦ ἀποδείχθηκαν ἀνίκα­νοι νὰ ἐξηγήσουν τὸ θαῦμα τῆς κυοφορίας σου. Ἀλλὰ καὶ τοὺς σημερινοὺς τεχνολόγους ἀφοπλίζεις, ὥστε νὰ μὴ ἐξαπατήσουν τὸ λαό μας».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.