ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΟΣ – Χριστιανός να είσαι και όχι μόνο να φαίνεσαι! Ιδού ένα από τα πρωταρχικά σου καθήκοντα.

Το όνομα «χριστιανός» χωρίς χριστιανική ζωή είναι μία υποκρισία. Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, μιμείται τον Κύριο Ιησού· με τα λόγια του, με τα έργα του και με τις σκέψεις του. Για την εκπλήρωσι των εντολών του Θεού χρειάζεσαι την απλότητα.

Καθώς το όνομα Απόστολος με το οποίο ωνομάσθηκε ο Ιούδας, ο οποίος είχε λογισμούς, σχέδια και άλλα κακά δεν του εμφανίσθηκαν, όταν ζούσε, ενώπιόν του τα αιώνια βάσανα, έτσι ακριβώς ούτε και εμείς δεν θα εξαγοράσουμε με μία παρόμοια παίδευσι το όνομα Χριστιανός, εάν δεν ζήσουμε την ζωή μας κατά τον νόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Πτωχός είναι ο χριστιανός, ο οποίος ζητεί πολλά και τα προμηθεύεται στον κόσμο αυτόν. Κάθε χριστιανός πρέπει να σηκώνει τον σταυρό του.

Ο πραγματικός χριστιανός ημπορεί να λέγη με μία γεμάτη από χαρά και τόλμη καρδιά, ακόμη και στο κατώφλιο του θανάτου, που πλησιάζει, να λέγη: «Που είναι άδη το κεντρί σου;» (Α΄ Κορ. 15, 55).

Επειδή ζώντας στην γη ο αληθινός χριστιανός αρνείται τις απολαύσεις, τα αισθήματα, αλλά αντίθετα μετά θάνατον αυτός θα αξιωθή στον ουρανό των θείων ευεργεσιών που τις περιγράφει ο απόστολος Παύλος ότι: «Μάτι δεν τις είδε και αυτί δεν τις άκουσε και στην καρδία ανθρώπου δεν ανέβηκαν». (Α΄Κορ.2,9). Αυτά δεν είναι δυνατόν ούτε εμείς να τα φαντασθούμε, ούτε να παρουσιασθούν μπροστά μας.

(†) Γέροντας Αρσένιος Μπόκα

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.