Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αδελφοί χριστιανοί, μας μίλησε για μια γυναίκα συγκύπτουσα, εντελώς συγκύπτουσα, «μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές», λέγει το κείμενο. Δεν μπορούσε, δηλαδή, να σηκώσει καθόλου όρθιο το κεφάλι της. Και αυτή την γυναίκα την θεράπευσε ο Χριστός, στην Συναγωγή, εκεί όπου πήγε για να κηρύξει τον λόγο Του. Της έβαλε πάνω της τα πανάχραντα χέρια Του και η γυναίκα «ανωρθώθη».

Σας είπα και άλλοτε, αδελφοί, μιλώντας σ᾽ αυτή την ευαγγελική περικοπή, ότι η γυναίκα αυτή συμβολίζει την ανθρωπότητα, πως ήταν πριν από τον ερχομό του Χριστού. Η ανθρωπότητα ήταν «συγκύπτουσα». Ο άνθρωπος λέγεται «άνθρωπος» γιατί πρέπει να «θρώσκει» «άνω». Να βλέπει, δηλαδή, υψηλά, να ζητάει τον Θεό του, από τον Οποίο δημιουργήθηκε, και τον Οποίον έχει ως σκοπό και προορισμό της ζωής του. Αλλά ξέπεσε ο άνθρωπος και τα ενδιαφέροντά του και οι ασχολίες του έγιναν όλο χωματώδεις. Έτσι πεσμένη βρήκε ο Χριστός την ανθρωπότητα και την ανόρθωσε. Την ανόρθωσε με την υψηλή Του διδασκαλία και όλο το οικονομικό Του έργο που έκανε για ημάς: Τον σταυρικό Του θάνατο, την ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς. Και γι᾽ αυτό πιθανόν διαβάζεται αυτή η ευαγγελική περικοπή τώρα που πάμε για τα Χριστούγεννα, για να νοήσουμε ότι ο ερχομός του Χριστού έσωσε τον άνθρωπο, τον έκανε πραγματικά άνθρωπο· του έδειξε τον δρόμο για τα ύψη και του έδωσε και την δύναμη να φθάσει προς τα ύψη, στην Βασιλεία των ουρανών, δηλαδή στον παράδεισο. «Χριστός επί γης, υψώθητε», ψάλλει η Εκκλησία μας.

Αλλά άλλο θα είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας μου, αδελφοί χριστιανοί. Μας κάνει εντύπωση το ότι η συγκύπτουσα γυναίκα, αν και ήταν σ’ αυτή την τόσο ανήμπορη κατάσταση, αφού το κεφάλι της ήταν πολύ σκυμμένο προς τα κάτω, σαν να περπατούσε με τα «τέσσερα», όμως σ᾽ αυτή την κατάστασή της και με τόση δυσκολία, την ημέρα του Σαββάτου – που την θεωρούσαν ιερή οι Ιουδαίοι – πήγε από το σπίτι της στην Συναγωγή, για να ακούσει τον λόγο του Θεού. Γιατί κάθε Σαββάτο ερμηνευόταν στην Συναγωγή ο λόγος του Θεού και συνέρχονταν όσοι ευσεβείς Ιουδαίοι, για να τον ακούσουν. Και η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας από τον Χριστό ήταν μια βράβευση για την θεοσέβειά της, για την ευλάβειά της προς το Σάββατο, που καθόρισε ο Θεός στους Ιουδαίους για να λατρεύουν τον Θεό και να ακούουν τον λόγο Του. «Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα (δηλ. ανάπαυσις) Κυρίω τω Θεώ σου».

Αυτό για εμάς τους χριστιανούς ισχύει για την ημέρα της Κυριακής. Και η γυναίκα αυτή ελέγχει εμάς τους χριστιανούς, γιατί, ενώ αυτή τόσο ανήμπορη περπάτησε με πολύ δυσκολία για να πάει στην Συναγωγή, πολλοί χριστιανοί δεν σέβονται την Κυριακή ημέρα, δεν εκκλησιάζονται κατ᾽ αυτήν, αλλά αντίθετα την έχουν ως ημέρα κοσμικών διαχύσεων και αμαρτωλών εκδηλώσεων. Για την τιμή της Κυριακής και τον εκκλησιασμό αυτή την ημέρα, θέλω να σας πω λίγα λόγια στο κήρυγμά μου σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, και παρακαλώ να τα ακούσετε.

Κατά πρώτον, θέλω να σας πω ότι η ημέρα αυτή είναι ιερή, γιατί αυτή την ημέρα αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός μας αναστήθηκε την «μία των Σαββάτων», την πρώτη, δηλαδή ημέρα της εβδομάδος. Αυτή την ημέρα, ημέρα πάλι κατά την οποία ο ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, αυτή την ημέρα την τιμούσε η Εκκλησία μας από την αρχή, την καθόρισε ως πρώτη ημέρα της εβδομάδος και αυτή την ημέρα μόνο γινόταν η θεία Λειτουργία. Ναί! Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, η θεία Λειτουργία γινόταν μόνο μια φορά την εβδομάδα, την Κυριακή ημέρα. Και γι᾽ αυτό, νομίζω, ονομάστηκε «Κυριακή» η ημέρα αυτή, για την θεία Λειτουργία που γινόταν κατ᾽ αυτήν. Αυτό το παλαιό έθος, το να γίνεται η θεία Λειτουργία μόνο την Κυριακή, το βλέπουμε εμείς σήμερα την Μ. Τεσσαρακοστή, που η θεία Λειτουργία δεν επιτρέπεται να γίνει άλλη ημέρα της εβδομάδος, παρά μόνον Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε ημέρα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα την Κυριακή πρέπει να την έχουμε αφιερωμένη στον Κύριο τον Θεό μας, όπως το λέει και το όνομά της «Κυριακή». Και πρέπει την ημέρα αυτή να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, για να λειτουργηθούμε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.