Αγνή Παρθένε Δέσποινα: Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής της Θεολογική Σχολής στην Ριζάρειο της Αθήνας.

Η παράδοση θέλει την Παρθένο να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας, και να του ζητάει να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να το ψάλλουν. Αυτός ο Ύμνος ήταν ο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα».

(Από Ωδή β’) Ήχος πλ.α΄
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά Παρθενικών Χορών, Αγγέλων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Τών ουρανίων στρατιών, πασών αγιωτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

(Από Ωδή ε’)
Μαρία Αειπάρθενε, Κόσμου παντός Κυρία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κόρη σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιωτέρα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Τών ασωμάτων Σεραφείμ, τών Θρόνων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

(Από Ωδή δ’)
Χαίρε τό άσμα Χερουβείμ, χαίρε ύμνος Αγγέλων, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή τών Σεραφείμ, χαρά τών Αρχαγγέλων, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη καί χαρά, λιμήν τής σωτηρίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς τού Λόγου ιερά, άνθος τής αφθασίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε τό ξύλον τής ζωής, Πηγή αθανασίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

(Από Ωδή ε’)
Σέ ικετεύω Δέσποινα, Σέ νύν επικαλούμαι, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σέ δυσωπώ Παντάνασσα, Σήν χάριν εξαιτούμαι, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

(Από Ωδή β’)
Κορή σεμνή καί άσπιλε, Δέσποινα Παναγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
επάκουσόν μου άχραντε, κόσμου παντός Κυρία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

(Από Ωδή ε’)
Αντιλαβού μου ρύσαι με, από τού πολεμίου, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Καί κληρονόμον δείξον με, ζωής τής αιωνίου, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.