Ο άγιος Πορφύριος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275 μ.Χ.). Καταγόταν από την Έφεσο της Μικράς Ασίας και από μικρή ηλικία είχε ανατραφεί μαζί με τους μίμους στα θέατρα.

Κάποτε που ο Πορφύριος εμφανιζόταν στο θέατρο της Εφέσου, έτυχε να παρακολουθήσει τις παραστάσεις του ο κόμης της Καισαρείας της Καππαδοκίας Αλέξανδρος και, επειδή θαύμασε τις υποκριτικές του ικανότητες, τον πήρε μαζί του στην Καισάρεια για να δώσει και εκεί παραστά­σεις και να ψυχαγωγήσει το λαό. Μόλις έφτασαν στην Καισάρεια, ο Πορφύριος άρχισε τις παραστάσεις τους στο θέατρο. Σε μια δε από τις παραστάσεις του αυτές εμφανί­στηκε να βαπτίζεται, ακριβώς κατά τον τύπο της Εκκλη­σίας, από έναν άλλο μίμο, ο οποίος υποκρινόταν τον επί­σκοπο, εμπαίζοντας έτσι και γελοιοποιώντας τα άγια Μυ­στήρια της Εκκλησίας μας.

Όταν όμως τελείωσε το θεατρικό εκείνο βάπτισμα και ο μίμος Πορφύριος φόρεσε, κατά τη συνήθεια, τον λευκό χιτώνα, τον επισκίασε αληθώς η χάρη του Τριαδικού Θεού. Και τούτο διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι εμφανί­στηκαν άγιοι άγγελοι, οι οποίοι προπορεύονταν κρατώντας λαμπάδες και ψάλλοντας το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε…». Έτσι λοιπόν ο Πορφύριος δέχτηκε τέλειο το Χριστιανισμό, οι δε άγιοι άγγελοι τον δίδαξαν να προσεύ­χεται κατ’ ανατολάς και να σχηματίζει στο μέτωπο και σε όλο του το σώμα το σημείο του Σταυρού.

Εξαιτίας τού θαύματος αυτού, πολλοί από τους θεα­τές πίστευσαν στο Χριστό· με τη χάρη δε του Θεού βαπτισθέντες θαυματουργικά διά θείας νεφέλης, προσήλθαν στην καθολική Εκκλησία. Αλλά, παρά τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ο κόμης Αλέξανδρος κάλεσε τον Πορφύριο και τον πρόσταξε να αρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην προσταγή και έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Τότε ο Αλέξανδρος τον αποκεφάλισε με ξίφος.

Έτσι λοιπόν ο άγιος Πορφύριος, ο από μίμων, ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Από το έτος 1992 και εξής άρχισαν να εορτάζουν πανηγυρι­κά τη μνήμη του αγίου Πορφυρίου οι ηθοποιοί και οι καλλιτέ­χνες, οι οποίοι και τον θεωρούν προστάτη τους. Πλήρη ασματική ακολουθία για τον Άγιο σύνθεσε ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μακαριστός Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.