Άγιος Ιούδας Θαδδαίος: Ποιος ήταν ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος;

Ποιος ήταν ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος. Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα, είναι κάπως συγκεχυμένα, διότι συγχέονται με αυτά του Αποστόλου Θαδδαίου. Θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε τα σχετικά με την ταυτότητα του Ιούδα του Θαδδαίου ή Λεββαίου, όπως και την ημέρα εορτής του.