ΑΜΗΧΑΝΟΝ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ, ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,

η ωραιότης άφατος, υπέρ λόγον η δόξα,
το ήθος, Δέσποτα Χριστέ, το αγαθόν και πράον
των γηγενών υπέρκειται τας εννοίας απάντων,
και διά τούτο ο προς Σε πόθος και η αγάπη
πάσαν αγάπην των βροτών υπερνικά και πόθον.

Καθόσον γαρ υπέρκεισαι των ορωμένων, Σώτερ,
Κατά τοσούτον ο προς Σε πόθος υπάρχει μείζων

Και συγκαλείπτει άπασαν ανθρωπίνην αγάπην
και έρωτας των σαρκικών ηδονών αποτρέπει,
επιθυμίας πάσας δε αποκρούεται τάχος,
[…]

Ω θαύμα, ω παράδοξον έργον Θεού υψίστου
Και μυστηρίων δύναμις των κρυπτώς τελουμένων!
Συ και τα άφθαρτα ημίν και τα φθαρτά χαρίζει
Συ και τα γήινα, Θεέ, συν τοις επουρανίοις,
Τα ενεστώτα τε ομού και τα μέλλοντα, Λόγε,
Ως πάντων πάντως ποιητής, ως έχων εξουσίαν
Των ουρανίων, Δέσποτα, και των καταχθονίων.
[…]

Δόξα δε αυτώ και τρυφή τε και πλούτος
Θεός, η Τριάς, και τα Θεού και θεία,
Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και κράτος
Αεί τε και νυν και εις πάντας αιώνας. Αμήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.