Η εξαπάτηση των πρωτοπλάστων και η έξοδός τους από τον παράδεισο της τρυφής ας γίνει μάθημα σε μας τους κοσμικούς Χριστιανούς στα έσχατα χρόνια που ζούμε. Φυσικά ο διάλογος της προμήτορος Εύας με τον καταραμένο όφη ήταν μόνο η αρχή της πτώσης! «Να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε αθάνατοι… θα γίνεται σαν τους θεούς…»… «Να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε αθάνατοι… θα γίνεται σαν τους θεούς…» (Δίδαγμα της Νέας Εποχής)

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ…

Ας κοιτάξουμε όμως το πρόβλημα από τη γέννησή του! Ο Θεός μάς ολοκλήρωσε τη δημιουργία του ΚΟΣΜΟΥ κι έπειτα προχώρησε στην κατ’ εξοχήν δημιουργία του ανθρώπου. Δημιούργησε τον άνθρωπο ως αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου μέσα στο φως της έκτης ημέρας.
Η Πέμπτη ημέρα κλείνει όταν ο Θεός παίρνει από τα «ύδατα των θαλασσών» ψάρια και ερπετά και πτηνά. «Και είπεν ο Θεός· “να βγάλουν τα ύδατα των θαλασσών ψάρια και ερπετά και πτηνά, τα οποία θα πετούν εις την ατμόσφαιραν μεταξύ του ουρανίου θόλου και της γης”. Και έγινεν έτσι» (Γεν. 1,20 ). Και η έκτη ημέρα ανοίγει μπροστά μας με τη «γη» να δίνει σ’ Αυτόν που της το ζητά ζώα διαφόρων ειδών: «Και είπεν ο Θεός· “ας βγάλη η γη ζώα διαφόρων ειδών, τετράποδα και ερπετά και θηρία της ξηράς, το καθένα κατά το είδος του”. Και έγινε έτσι» (Γεν. 1,24).

Μέσα στην ίδια ημέρα ο Θεός πριν ακόμη το ουράνιο φως λούσει με τις ακτίνες του τον Πρωτόπλαστο Άνθρωπο δείχνει τον ΔΙΑΛΟΓΟ, δείχνει τον λόγο της δικής μας ύπαρξης αλλά και φανερώνεται ως Θεός Προσώπων: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς» (Γεν. 1 ,26).

Τον λόγο αυτό τον άκουσε όλος ο νεοδημιουργηθείς κόσμος, ότι δηλαδή ο Πρωτόπλαστος Αδάμ θα έχει τη δυνατότητα να ομοιάσει με τον Θεό αλλά και να είναι άρχοντας και κύριος όλου του ΚΟΣΜΟΥ και δεν άρεσε! Δεν άρεσε απ’ ό,τι φάνηκε κυρίως εκείνος ο λόγος που είπε: «καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς», γι’ αυτό και η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ήταν θέμα χρόνου! «Ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. Καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου;» (Γεν. 3,1). Δηλ. Ο όφις ήτο το ευφυέστερον και επινοητικώτερον από όλα τα ζώα, τα οποία είχε δημιουργήσει Κύριος ο Θεός επί της γης. Ο όφις (ο διάβολος υπό μορφήν όφεως) ηρώτησε την Εύαν και της είπε· “διατί ο Θεός απηγόρευσε να φάγετε από τους καρπούς όλων των δένδρων, που υπάρχουν στον παράδεισον;” …

«Και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω» (Ιω. 1,10)

Πάνω στον λόγο της Γραφής: «καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς», πολύ απλά προσθέτουμε τη γνώμη του ιερού Χρυσοστόμου για τον ΚΟΣΜΟ: «Και ο κόσμος δεν αναγνώρισε και δεν δέχτηκε τον Χριστό. Εδώ κόσμο ονομάζει το διεφθαρμένο και προσκολλημένο στα γήινα αγαθά πλήθος, τον χυδαίο και ταραχώδη και ανόητο λαό» (Εις Ματθ., ομιλ. ΟΖ’, 3, ΕΠΕ 12, 56-MG 58, 705)… Διδάγματα του Ιερού πατρός είναι και τα παρακάτω:

Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΤΑΡΑΧΩΔΕΣ, ΕΠΙΠΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΣ. Ο ΛΑΟΣ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ! ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, Ο ΔΕ, ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΙΑ!

«Κανένας όμως δεν μιλούσε γι’ αυτόν (τον Χριστό) φανερά από φόβο προς τους Ιουδαίους» (Ιωάν. 7,13). Βλέπεις, ότιπάντοτε οι μεν άρχοντες είναι διεφθαρμένοι, οι δε πολίτες τους οποίους κυβερνούν έχουν μεν ορθή κρίση αλλά δεν έχουν την αναγκαία γενναιότητα, που είναι εντελώς απαραίτητη στον λαό;» (Εις Ιωάν., ομιλ. ΜΘ’, 1, ΕΠΕ 13, 634 – MG 59, 274).

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εν τέλει γιατί δεν θέλουμε να υποταχθούμε στον Θεό αν και Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Τότε στον ανθρωποκτόνο Διάβολο δεν άρεσε ο λόγος του Θεού περί υποταγής του ΚΟΣΜΟΥ στον Πρωτόπλαστο Άνθρωπο και δια του όφεως έριξε τους πρωτοπλάστους και διέρρηξε τη σχέση μας με τον αληθινό Θεό…. Αλλά και τω καιρό εκείνο οι Ιουδαίοι όταν άκουσαν τον Λόγο του Θεού, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να λέγει: «Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι» (Ματθ. 11,27), πάλι δεν ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ τον λαό του Θεού; ώστε να τον βγάλουν έξω από τα τείχη της πόλης και να τον Σταυρώσουν ως επικατάρατο;…
Αλλά και τι να πούμε για την ΑΠΑΤΗ τον Οικουμενισμού; ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ! ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΠΟΙΟΥΣ ΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ;

Στο κρίσιμο αυτό σημείο ας ακούσουμε πάλι τη φωνή του Λόγου: «Όλα μού παραδόθηκαν από τον Πατέρα μου και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς καλά παρά μόνο ο Υιός και αυτός στον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. (28). Ελάτε προς εμένα όλοι όσοι κουράζεστε και είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω. (29). Σηκώστε τον ζυγό μου πάνω σας και μάθετε από εμένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. (30). Γιατί ο ζυγός μου είναι ευεργετικός και το φορτίο μου ελαφρό» (Ματθ. 11, 27-30).

Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης

Υ.Γ
«Τας των αιρέσεων επαναστάσεις
ταχέως κατάλυσον τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος…»
(Ευχή Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου)

Ο Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης συγγραφέας του βιβλίου «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ» τονίζει πως «Τα δίδαγμα της Νέας Εποχής μοιάζουν με τα όσα έλεγε ο όφις στον Κήπο της Εδέμ: ’’Να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε αθάνατοι… θα γίνεται σαν τους θεούς…’’… Ο πολιτικός στόχος του Κινήματος [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ] είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου ελέγχου. Πιστεύουν ότι οι καιροί ωρίμασαν και μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Οι παγκόσμιες επικοινωνίες συνέδεσαν ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα όλος ο πλανήτης συνδέεται και οι άνθρωποι μπορούν όλοι να επικοινωνούν και να συνεργάζονται…

Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα [ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ] και πολλές επιστημονικές μεθόδους για επίτευξη των στόχων τους. Υπάρχει η γνώμη ότι και ο Οικουμενισμός της εποχής μας έχει σχέση με τη Νέαν Εποχήν. Ο Οικουμενισμός άλλωστε οδηγεί σε μίαν Πανθρησκείαν. «Ένα τέτοιο δείγμα υπήρξε και η συμπροσευχή της Ασίζης, του Πάπα και αντιπροσώπων όλων σχεδόν των Αιρέσεων και Θρησκευμάτων του πλανήτη»…

Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ (Αντιαιρετικός οδηγός)», Έκδοσις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998, Σελ. 334.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.