"Την ίδια στιγμή που θέλετε να νομοθετήσετε για το μάθημα των Θρησκευτικών των Ορθοδόξων Ελληνοπαίδων όχι μόνο ερήμην αλλά και εναντίον της βουλήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και των γνωστών Αποφάσεων του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) και του ισχύοντος Συντάγματος νομοθετείτε ευνοικώς και κατά προνομιακό τρόπο παραβιάζων κάθε αρχή ισονομίας στη Χώρα και την Δημοκρατική έννομη τάξη υπέρ των Ελληνοπαίδων Ρωμαιοκαθολικής και Εβραικής θρησκευτικής παραδοχής"... Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη.

Αναλυτικά: 

ΑΓΑΠΗΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ κ. ΦΙΛΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ

Έχω δηλώσει ότι εκτιμώ την ευθύτητα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη και όπως γνωρίζει καλώς και ο ίδιος εμπράκτως έχω αποδείξει αυτή την εκτίμησή μου. Παρακολουθών την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων από το κανάλι της Βουλής για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία άκουσα τον Εξοχώτατο κ. Φίλη να δηλώνει ότι από το Σεπτέμβριο του 2016 θα επιβληθούν νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά τα οποία κατά τον κ. Υπουργό όπως ο ίδιος είπε είναι προγράμματα «τα οποία προφανώς απομακρύνουν το μάθημα των Θρησκευτικών από τον ομολογιακό και κατηχητικό χαρακτήρα και δημιουργούν την δυνατότητα στα παιδιά να μπορέσουν με ένα πιο ήπιο διδακτικό τρόπο να αντιληφθούν την αξία του φαινομένου της θρησκείας».

Την ίδια όμως στιγμή των δηλώσεων του αγαπητού κ. Φίλη δημοσιεύτηκε στις 11 Μαίου 2016 (ΦΕΚ τ.Α 83/11.5.2016) ο Νόμος 4386 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο άρθρο 55 με τίτλο Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο άρθρο 5 νομοθετεί τα ακόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραικής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραικής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραικής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».

Ευνόητα λοιπόν προκύπτουν τα εξής ερωτήματα για τον αγαπητό κ. Φίλη: Για τους ελληνόπαιδες εβραικής και ρωμαιοκαθολικής θρησκευτικής παραδοχής βάσει του Συντάγματος ισχύουν ειδικά προνόμια έναντι των ελληνοπαίδων Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως; Η επικρατούσα βάσει του άρθρου 3 του Συντάγματος Ορθόδοξος Εκκλησία είναι κατωτέρα κατά την δική Σας αντίληψη από την Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική κοινωνία ή από την Εβραική θρησκευτική παραδοχή; Ο Νόμος 590/1977 (ΦΕΚ τ. Α 146) που ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια και που στο άρθρο 2 προβλέπει ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζεται μετά της Πολιτείας προκειμένου περί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος ως τα της χριστιανικής αγωγής της νεότητος» έχει μονομερώς από την Εξοχότητά Σας ακυρωθεί; Γιατί το Ι.Ε.Π. ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τη μεταλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών των Ορθοδόξων Ελληνοπαίδων και διορίζει ειδικό σύμβουλο μέλος του νεοβουδιστικού μορφώματος «ARIGATOU» που επιδιώκει την παγκόσμια διάδοσι του Ιαπωνικού Βουδισμού σαν θυγατρικός οργανισμός του θρησκευτικού κινήματος Myochikai, όπως καταγγέλεται δημοσία χωρίς διάψευσι και δεν ενδιαφέρεται και για το μάθημα των Θρησκευτικών των Ρωμαιοκαθολικών και των Εβραίων ελληνοπαίδων;

Μπορείτε να μας απαντήσετε; Διότι από το νομοθέτημά Σας προκύπτει ότι για να διοριστεί δάσκαλος ή Καθηγητής Θρησκευτικών του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος ή της Εβραικής θρησκείας πρέπει να προταθή από την Ρωμαιοκαθολική Ιεραρχία ή το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) και βεβαίως ούτε καν νύξις γίνεται για το περιεχόμενο του διδασκομένου μαθήματος Ρωμαικαθολικών και Εβραικών θρησκευτικών. Επομένως την ίδια στιγμή που θέλετε να νομοθετήσετε για το μάθημα των Θρησκευτικών των Ορθοδόξων Ελληνοπαίδων όχι μόνο ερήμην αλλά και εναντίον της βουλήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και των γνωστών Αποφάσεων του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) και του ισχύοντος Συντάγματος νομοθετείτε ευνοικώς και κατά προνομιακό τρόπο παραβιάζων κάθε αρχή ισονομίας στη Χώρα και την Δημοκρατική έννομη τάξη υπέρ των Ελληνοπαίδων Ρωμαιοκαθολικής και Εβραικής θρησκευτικής παραδοχής, αναγνωρίζων το έννομο ασφαλώς δικαίωμα της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος και του ΚΙΣ να επιλέγουν τα αρμόδια κατά την κρίσι τους πρόσωπα για την διδασκαλία της θρησκευτικής τους παραδοχής και το περιεχόμενο του διδασκομένου μαθήματος. Γιατί όμως δεν αναγνωρίζετε το ίδιο δικαίωμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος; Γιατί δεν έχετε ποτέ ερωτήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος ποιος θα διορίζεται σαν δάσκαλος ή καθηγητής του μαθήματος των Θρησκευτικών όπως κάνετε με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Εβραίους; Το συγκλονιστικό λοιπόν ερώτημα που τίθεται είναι την «πλουραλιστική» και «δημοκρατική» ευαισθησία την δική Σας και της Κυβερνήσεως μόνο η Ορθοδοξία την προκαλεί, η Ρωμαιοκαθολική και Εβραική θρησκευτική παραδοχή όχι. Και γιατί;

Ευελπιστώ ότι θα επανεκτιμήσετε τα πράγματα και θα απαντήσετε στους «καλούς» Σας συμβούλους διότι, όπως προείπα Σας εκτιμώ ιδιαιτέρως, ότι μπορεί να έχουν εμπάθεια κατά της αμωμήτου Πίστεώς μας και να θέλουν να διαλύσουν τον δεσμό Εκκλησίας και Γένους και να επιδιώκουν να Σας προσάψουν την ρετσινιά του ρατσισμού σε βάρος των Ορθοδόξων συνελλήνων αλλά σε μία Δημοκρατία και σε μία ελευθέρα χώρα δικαίου του Δυτικού κόσμου οι ιδεοληπτικοί πρέπει να ζητούν επειγόντως ψυχιατρική βοήθεια !!!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.